slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

editoriál

Pas do krajiny priateľov zeme a človeka

V našom vedomí si spájame leto s dovolenkami a cestovaním. Odchádzame na iné miesta do cudzích krajín, do hôr, k vode či moru. Referendum o odchode Veľkej Británie z Európskej únie napriek načasovaniu na začiatok leta nepatrilo k dovolenkovým. Naopak, namiesto upokojenia rozvírilo ešte viac dusnú atmosféru, ktorú od ekonomickej krízy cez migráciu udržiavajú politici a médiá nad celým európskym myšlienkovým prostredím. Novinárska uhorková sezóna sa opäť nekoná. Experti, komentátori, politici i ekonómovia neskrývajú sklamanie. Brexit nezapadá do ich predstáv. Je v rozpore s dlhodobo presadzovanou vierou v silnú Európu, nekonečný rozvoj a globalizovaný trh, ktoré sú údajne jedinou a najlepšou cestou k zabezpečeniu dôstojného života. Prirodzene, predstava spojenia a spolupráce rôznych národov je určite lepšia než ich súperenie. No spolupráca nemôže ostať len v oblasti ekonomiky a predpisov. V prvom rade predpokladá rovnocenných partnerov. Podanú ruku a schopnosť počúvať sa. Dohody v porozumení, nie ultimáta vydierania. Nesmeruje k eliminácii iných, ale k úcte k rozdielnosti. Žiaľ, pôvodná idea Európy ako spoločenstva národov, ktoré má vďaka rôznosti rásť, sa čoraz viac redukuje na rovnaký názor. Pestrosť v mene politickej korektnosti stráca svoje odtiene. V mene jednoty boja proti iným a globalizovanému trhu. Ani jedno ani druhé však neprináša prospech všetkým. Reakcie nespokojnosti nutne museli prísť. Nie je to však dôvod na strach či hľadanie nepriateľov. Je to čas na prehodnotenie krokov a vlastných predstáv a ich konfrontáciu s realitou.

Aká je cena života?

Život je zmena. Mení sa poznanie sveta i vzťah k nemu. Premenou prechádzajú i veci bežnej potreby. Viaceré strácajú pôvodný zmysel. Tak, ako aj známe konštatovanie, že jedna lastovička leto nerobí. Pôvodná dĺžka i charakter medziobdobí – jari či jesene – sa zoslabuje, no miznú i samotné lastovičky. Máme na tom značný podiel. Zverejnená informácia o likvidácii desiatok hniezd belorítok obyčajných v čase kladenia vajíčok pod bratislavským mostom iba potvrdzuje tento trend. Výpočet negatívnych zásahov by však na vymedzený priestor nestačil.

Priestor srdca, skúsenosti a ľudskosti

Bezstarostný pohyb vpred zastavila realita. V hustnúcom lese sa javil každý strom rovnaký. Stál som na machu a lístí bez chodníka: stratený. Z úst mi v tiesni zaznel výkrik. Volal som na otca. Ako deväťročný som vedel, že pozná les i cestu von.

Rodičia nás voviedli nielen do sveta, ale až do dospelosti nám vytvárali zázemie istoty a pokoja. Útočisko i základný tábor pre naše vstupovanie do spoločnosti. Spolu s rodičmi nás na ceste osamostatňovania sprevádzali aj učitelia. V obidvoch prípadoch okrem starosti o deti dodávala istotu ich radám prirodzená autorita. Pojem, ktorý sa v dnešnom svete vytráca. Ich autorita nepramenila zo sily či nadradenosti, ale z porozumenia svetu, do ktorého nás vovádzali. Svet bol podmienkou existencie jednotlivca, preto bol dôležitejší ako individuálny cieľ. Zodpovednosť za svet – ako úsilie udržať možnosti života – bola zdrojom autority. Udržiavala nie ciele jednotlivca, ale víziu zmyslu jeho existencie. Aj preto si spoločnosť autority vážila. Boli garantom pokračovania života pre všetkých.

Jas vyvierajúci z úcty k ľuďom i prírode

Začiatkom apríla sme spolu so švagrom pripravovali pôdu na sadenie. V dedine vinúcej sa popri Hrone, na svokrinej záhrade, ktorá už sama všetko nestíha.

Pravda sa odkrýva porovnaním skutkov a slov

Po marcových voľbách viacerí politici, analytici i mediálni experti neskrývali prekvapenie. Výsledky volieb odkryli nielen súčasný stav spoločnosti, ale predovšetkým rozpor medzi realitou a mediálnym svetom.

Strata sluchu

S nákupom v ruke som prechádzal domov popri bazilike.

...a z víťazov budú porazení...?

Na začiatku bol sen. Sen o vyviaznutí z marazmu života, o rýchlosti, zázraku, novej ceste. Všetko bolo síce prítomné len v mysli ako v hmle. Nebolo vidieť cieľ, ale myšlienka sa stala prítomná, vedelo sa, že je.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer