Známi i neznámi autori historickej Trnavskej univerzity XXX.

Andrej Jaslinský a jeho hľadanie odpovede na otázku vzniku nového života....................Hoci sa to dnes javí ako zvláštnosť, klasickou súčasťou novovekej prírodnej filozofie boli aj rozpravy o biológii živočíchov a človeka. Základom tejto oblasti poznania bola najmä séria Aristotelových kníh  o živočíchoch, ale neskôr aj komentáre k nim a niektoré samostatné pojednania. A hoci sa povaha prírodnej filozofie v sedemnástom a osemnástom storočí menila asi najvýraznejšie – oproti stálosti iných disciplín ako napr. logika či metafyzika – biológia v nej neprechádzala takými dramatickými zmenami ako fyzika, astronómia či alchýmia.

Ľudia a udalosti v histórii Trnavy – apríl 2018

2. 4. 1993 – V Bratislave umrel literárny historik, editor a prekladateľ JOZEF AMBRUŠ, ktorý dlhé roky žil v Trnave (25. výročie).

5. 4. 1933 – V Trnave sa narodil muzikológ, redaktor a publicista MARIÁN JURÍK, umelecký šéf opery SND a riaditeľ Slovkoncertu v Bratislave (85. výročie).

7. 4. 1613 – V Klobušiciach sa narodil profesor Trnavskej univerzity, jej kancelár a dekan teologickej fakulty FRANTIŠEK TOPOŠ, zostaviteľ a vydavateľ zborníka na poctu prvých bakalárov Trnavskej univerzity (405. výročie).

7. 4. 1818 – V Bratislave umrel trnavský mestský kapitán JOZEF NEUMILLER-UJGYÖRGYI, účastník Martinovičovho sprisahania jakobínov v Uhorsku (200. výročie).

Ľudia a udalosti v histórii Trnavy – marec 2018

2. 3. 1558 – V Slovinsku sa narodil hlavný spolupracovník kardinála Pázmaňa pri zakladaní Trnavskej univerzity a jej prvý rektor JURAJ DOBRONOCKÝ, jezuitský pedagóg a cirkevný historik, ktorý umrel v Trnave (460. výročie).

3. 3. 1923 – V Trnave založili Miestny odbor Matice slovenskej, ktorého prvým predsedom bol spisovateľ a dramatik Ferko Urbánek (95. výročie).

5. 3. 1943 – V Mýte pod Ďumbierom sa narodil lekár, gynekológ a pôrodník JÚLIUS CHRAMEC, primár, prednosta Gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia Fakultnej nemocnice v Trnave, odborný asistent a člen Vedeckej rady Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity (75. narodeniny).

Ľudia a udalosti v histórii Trnavy – február 2018

1. 2. 1953 – V Trnave vznikla Okresná hygienicko-epidemiologická stanica (65. výročie).

2. 2. 2003 – V Trnave umrela autorka poviedok z trnavského prostredia písaných v trnavskom dialekte MAGDALÉNA ŠRUTEKOVÁ (15. výročie).

3. 2. 1928 – V obci Lubina pri Starej Turej sa narodil bibliograf, historik, farmaceut a odborný publicista VOJTECH STRELKA, absolvent trnavského gymnázia a knihovník Spolku sv. Vojtecha v Trnave, kde aj umrel (90. výročie).

4. 2. 1573 – V Trnave sa narodil pedagóg, diplomat, náboženský spisovateľ a prekladateľ JURAJ KÁLDI, rektor jezuitského kolégia v Trnave a prefekt útulku pre chudobných študentov (445. výročie).

4. 2. 1923 – V Liskovej pri Ružomberku sa narodil hudobník a učiteľ hry na akordeón JINDRICH RICHTER, ktorý pôsobil ako riaditeľ Hudobnej školy v Trnave, kde aj umrel (95. výročie).

Známi i neznámi autori historickej Trnavskej univerzity XXIX.

Pavol Jozef Rodlsperger: v meste študoval, Trnavčanov liečil.........................V súčasnosti kulminuje epidémia chrípky, ktorá sa dá ľahko zvládnuť pomocou bežne dostupných liekov a niekoľkodňového oddychu. Nie vždy však bolo potlačenie chorôb, najmä tých infekčných, také jednoduché a rýchle. Zdravotná starostlivosť o obyvateľstvo bola koncom 17. storočia na našom území na nízkej úrovni, následkom čoho ho sužovali opakované epidémie moru a dyzentérie, pričom nemocnice fungovali len v niektorých vybraných mestách. Navyše sa na nedobrom zdravotnom stave obyvateľstva odzrkadľoval nedostatok lekárov, ránhojičov i pôrodných báb