Svetlo poznania hĺbky

Život tečie ako rieka, ktorá v nás vrství skúsenosti a dotyky s realitou. Rytmus ani prúd existencie neovplyvníme, no hĺbka prežívania je doménou každého z nás. Za predpokladu, že porozumieme prírodnej nevyhnutnosti, ktorej sme súčasťou.

Trnavská onkológia má celoslovenskú úroveň

V dejinách trnavského zdravotníctva sa dočítame, že pôvodne boli v trnavskej nemocnici na onkologické ochorenia vyčlenené lôžka v troch izbách v rámci gynekologického oddelenia. No čoskoro sa začalo uvažovať o komplexnejšej rádioterapeutickej starostlivosti. Zrekonštruovala sa jedna z najstarších budov nemocnice a využíval sa najmä prístroj pre hĺbkovú a kontaktnú röntgenologickú terapiu. Od 60. rokov sa teda onkologické ochorenia liečili na rádioterapeutickom oddelení, v samostatnej budove, ktorú nájdeme aj dnes v areáli nemocnice hneď na prvom rázcestí.

Odborníci z Prahy sa prišli inšpirovať trnavskými revitalizáciami vnútroblokov

Zbierať čo najviac informácií o možnostiach a riešeniach vnútroblokov a nechať sa inšpirovať úspešnými realizáciami. Aj taký bol dôvod cesty českých architektov a odborníkov na oblasť urbanizmu na Slovensko. Zástupcovia úradov rôznych pražských mestských častí čerpali informácie o tom, ako sa dajú vo vnútroblokoch zmierňovať dopady klímy na život v meste, najmä na sídliskách a v bytových domoch, a kde sa dajú hľadať finančné nástroje na ich rozvoj. Jeden deň strávili aj v Trnave.

Príbehy, ktoré pretrvajú

Nočný vietor rozfúkal všetko, čo nebolo pevne spojené so zemou. Lístie odvial ďaleko od stromov a igelitové vrecká ležali na poli mimo dohľadu supermarketu, z ktorého pochádzali. Pripomenulo mi to témy a myšlienky, ktoré často dominujú pri rozhovoroch a diskusiách. Podnety nám privial mediálny prúd rýchlo sa valiacich informácií a v nekončiacom množstve zostávajú v nás len tie, ktoré zaujali alebo zapadli do preferencií. Nemáme čas zisťovať zdroje a kontexty, ktoré ich doviali až k nám. Skladáme videné a počuté do vlastných príbehov podľa schopnosti zaradiť podnety do prežitého.

Miesto vhodné pre život

Na nedostatok slnka a horúcich dní počas leta sa v posledných rokoch nedá sťažovať. Skôr naopak. Extrémne teploty a nedostatok zrážok unavovali nielen ľudí, ktorí majú radi leto, ale aj zvieratá a miestnu flóru. Naplnenie a udržanie princípu – vytvárať miesto vhodné pre život –, ktorým sa Trnava stáročia riadila, sa stáva opäť výzvou pre našu generáciu. Ilúzie budovania krajších zajtrajškov či sny o presadzovaní individuálnych predstáv na úkor udržateľného celku sa ukazujú ako slepé uličky. Nielen preto, že urýchľujú zhoršovanie životných podmienok, ale dlhodobo prehlbujú rozpor medzi realitou a našimi cieľmi.