Nestratiť pevnú pôdu pod nohami

Horúce dni, sucho a teploty nad tridsať stupňov Celzia sa v našom regióne v posledných rokoch udomácňujú už počas júna. Vždy ma fascinovala prax v južných krajinách, kde pravidelne poobede v takomto období stíchne ruch a nastane siesta. Ide o jeden z mála zachovaných zvykov, kedy človek celkom nepodľahol honbe za ziskom a prirodzene reaguje na aktuálne podmienky svojho životného prostredia.

Vzdor nestačí

S nástupom technológií sa od určitého stupňa vývoja vyžaduje od vynálezcov i výrobcov základná kompatibilita, ktorá má zabezpečiť, aby nové nápady a systémy na seba nadväzovali. Plynulosť a kontinuita urýchlili vývoj a prepojenie rôznych platforiem. Aj samotná spoločnosť, ak sa má posúvať dopredu a rásť, potrebuje určité predpoklady na ujasnenie základného smerovania a dohody o dodržiavaní pravidiel. Platí to napríklad aj pri jazyku, ktorým spoločne komunikujeme. Bez dohody o význame a obsahu slov či bez gramatiky je ťažké udržať reč v medziach zrozumiteľnosti. Žijeme v dobe, v ktorej sa vzájomné väzby a formy zoslabujú, pričom sa zužuje aj priestor spoločného konsenzu.

Nezostať pri slovách

Šestnásťročná švédska študentka Greta Thunbergová sa stala tvárou ekologického hnutia. Tisícky študentov protestovalo vo viacerých mestách po celom svete proti globálnemu otepľovaniu a za ochranu životného prostredia. Napriek nadšeniu i výhradám, ktoré sa po medializovaní jej vystúpení objavili na rôznych fórach, ma zaujali dva fenomény: aktivizácia ľudí a prispôsobenie si pravdy podľa vlastného videnia sveta.

Čas svetla

Európsky parlament zrušil striedanie letného a zimného času. V roku 2021 by sme si mali naposledy nastaviť čas, ktorý už budeme používať počas ďalších nasledujúcich rokov. Každý členský štát si má vybrať, ktorý čas si ponechá. Z praktického hľadiska by som kvôli dlhšie trvajúcemu svetlu preferoval letný čas, a to aj napriek tomu, že v zime by sme vstávali za tmy. Na úrovni európskych štátov sa ešte očakáva diskusia, pre ktorý variant sa napokon rozhodneme.

„Znove“ to spieva už desať rokov!

Len máloktorý Trnavčan by nepoznal spevácky zbor gymnázií mesta Trnavy Cantica nova, ktorý robí už takmer päťdesiat rokov skvelé meno nielen mestu, ale i celému Slovensku. Láska k zborovému spevu i samotnej familiárne prezývanej Cantice viedla v roku 2008 k založeniu nového telesa. Bývalí členovia zboru Cantica nova sa vtedy rozhodli spooločne vrátiť k tomu, čo tak milovali. Začali sa preto schádzať v zoskupení príznačne nazvanom Cantica /Z/nova, ktorý v tomto jubilejnom roku nášho mesta oslávi už 10. výročie svojho založenia.