Melantrichova biblia (Biblij Cžeská) z roku 1549

V historickej knižnici Západoslovenského múzea sa nachádza prvé vydanie českej, tzv. Melantrichovej biblie. Knihu vytlačili Bartoloměj Netolický a Jiří Melantrich z Aventina, podľa ktorého sa táto verzia biblie nazýva. Múzejný exemplár bol zreštaurovaný v roku 2006. Záujemcovia môžu túto bibliu spolu s ďalšími starými tlačami vidieť od 10. apríla v Múzeu knižnej kultúry na novej výstave Zachránené poklady – zreštaurované historické tlače z fondov Západoslovenského múzea v Trnave. Autorom výstavy je kurátor historickej knižnice Mgr. Milan Ševčík.

Rehoľné sestry v Trnave

Komunity rehoľných sestier znamenali v dejinách Trnavy významný podiel v pedagogickej, zdravotnej, sociálnej, rodinnej, ľudskej a náboženskej sfére. Väčšinou zostali anonymné. Ich činnosť ušla pozornosti historikov, žili a pracovali však pre niečo iné. Zmyslom ich života bola služba.
Vyše 550 rokov pôsobili v Trnave klarisky (v terajšom areáli Zsl. múzea). Ešte za života sv. Kláry prišli do Trnavy a roku 1239 ich pobyt schválil pápež Gregor IX., uhorský kráľ Belo IV. im daroval dedinu Boleráz, ale cisár Jozef II. ich roku 782 zrušil, pretože bol to kontemplatívny rád. Až v roku 1724 prišli do Trnavy uršulínky a neskôr aj ďalšie ženské rehoľné komunity.

Začalo sa to Thalmeinerom

Poznámky k histórii objektov zahrnutých do projektu Nádvoria.................................... Pôvodná kaviareň, ktorú Trnavčania poznali ako U Thalmeinera (podľa jej majiteľa), sa nachádzala na dnešnej Hlavnej ulici č. 13. Ale toto miesto bolo známe svojou kaviarňou dávno predtým, ako prišiel najstarší pán Thalmeiner do Trnavy. Pre lepšiu identifikáciu miesta v rôznych časových obdobiach je potrebné vedieť, že adresa domu bola v roku 1890 Nagyszombat 9, v roku 1920 Masarykova 12 a v roku 1934 Masarykova 38.[1]

Známi i neznámi autori historickej Trnavskej univerzity XXXI.

Ľudovít Mitterpacher – prírodovedec s dušou agronóma.................................. S prvými jarnými lúčmi sa odnepamäti spája ľudská snaha zabezpečiť pestovaním plodín obživu nielen sebe, ale aj domácim zvieratám, ktorých chov prinášal ľuďom viaceré benefity. Inak to nie je ani dnes, keď je už poľnohospodárstvo na vysokej úrovni, z veľkej časti zautomatizované a okrem slnečnej energie a prirodzených poveternostných podmienok využíva výsledky výskumu viacerých príbuzných odborov, ako sú biochémia, genetika, botanika a iné.

Hrajte kráľovskú hru s Novinkami z radnice

Záver šachovej partie: Ján Plachetka – Ľubomír Ftáčnik, Tirnavia (A) – 1979, oostavenie po ťahu 42.Vb8 (5 – 4)............................. História trnavských šachových turnajov sa začala písať asi koncom roka 1923 v kaviarni U Diamanta zásluhou Josefa Heřmánka z Tábora, ktorý krátky čas pôsobil v Trnave. Existuje o tejto šachovej udalosti trvajúcej dva mesiace aj fotografia, na ktorej sú „zvečnení“ účastníci tohto historického turnaja aj s dvoma šachovými stolíkmi. Napočítali sme ich tam dvadsaťpäť. O 56 rokov neskôr sa uskutočnila v slobodnom kráľovskom meste ďalšia historická šachová udalosť, od ktorej uplynulo už 40 rokov: 1. ročník Medzinárodného šachového festivalu s názvom Tirnavia ako Memoriál Richarda Rétiho.