Kto musí podať daňové priznanie na rok 2010?

Priznanie k dani z nehnuteľnosti musia podať vlastníci nehnuteľností, ktorí v roku 2009 nadobudli novú nehnuteľnosť (napr. kúpou, dedičstvom, darovaním, a pod.) a vklad do katastra nehnuteľností sa uskutočnil do 31.decembra 2009.

Návrhy na udelenie ocenenia mesta Trnavy

Stalo sa už tradíciou, že do konca kalendárneho roka môžu občania podávať svoje návrhy na osobnosti alebo kolektívy, ktoré podľa ich názoru spĺňajú podmienky na udelenie ocenení mesta Trnavy.