novinky z radnice

Inovačné a kreatívne metódy, riadenie inovácií je názov seminára, ktorý sa uskutočnil 4.  februára  v  priestoroch  Trnavskej  regionálnej komory SOPK. Podujatie bolo súčasťou projektu Informace, inovace, vzdělávaní = rozvoj podnikání, ktorý realizuje Trnavská regionálna komora SOPK v spolupráci s Obchodní  a  hospodářskou  komorou  Hodonín v rámci Operačného programu Cezhraničnej spolupráce  SR – ČR 2007 – 2013. Projekt  je spolufinancovaný Európskou úniou.
Cieľom  seminára  bolo  prezentovať  metódy a nástroje, akými možno dospieť k novým nápadom a zabezpečiť si konkurenčnú výhodu. Trnavská regionálna komora SOPK pripravuje  na  marec  ďalšie  semináre:  3.  marca na tému Biznis protokol, 10. marca Rodový audit, 16. marca Písomný styk a obchodná korešpondencia,  24.  marca  Asistentka  / sekretárka. Na seminároch bude poskytnutý priestor aj  na  príklady,  diskusiu  a  konzultácie.  Viac informácií na www.tt.sopk.sk.

Zatiaľ nehodnotené