novinky z radnice

1. 3. 1998 – Mesto Trnava udelilo čestné občianstvo mesta vtedajšiemu trnavskému dekanovi JOZEFOVI SLAMKOVI za jeho pôsobenie v meste a osobnú iniciatívu pri záchrane historických pamiatok Trnavy (10. výročie).

2. 3. 1558 – V Slovinsku sa narodil hlavný spolupracovník kardinála Pázmaňa pri zakladaní Trnavskej univerzity a jej prvý rektor JURAJ DOBRONOCKÝ (455. výročie).
3. 3. 1923 – V Trnave bol založený Miestny odbor Matice slovenskej, ktorého prvým predsedom bol spisovateľ a dramatik FERKO URBÁNEK (90. výročie).
5. 3. 1748 – V Košiciach sa narodil lekár, prírodovedec a odborný publicista FRIDRICH JAKUB FUKER, prvý absolvent Lekárskej fakulty Trnavskej univerzity pochádzajúci z územia Slovenska (265. výročie).
5. 3. 1943 – V Mýte pod Ďumbierom sa narodil lekár JÚLIUS CHRAMEC, prednosta Gynekologicko-pôrodníckej kliniky Fakultnej nemocnice Trnava a člen Vedeckej rady Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity (70. narodeniny).
8. 3. 1938 – V Trnave sa narodil chemik, univerzitný profesor a odborný publicista DANIEL BELLUŠ, absolvent trnavského gymnázia, nositeľ Ceny mesta Trnava za rok 2008, ktorý pôsobil vo Švajčiarsku, kde aj umrel (†2011)
11. 3. 1963 – V Trnave umrel akademický maliar a hudobník JOZEF BALOGH, portrétista významných trnavských osobností, spoluzakladateľ a čestný predseda Robotníckeho výtvarného krúžku v Trnave (50. výročie).
12. 3. 1733 – V Trnave umrel profesor matematiky, filozofie a teológie na Trnavskej univerzite a riaditeľ univerzitnej tlačiarne JÁN RAJČÁNI (280. výročie).
13. 3. 1908 – MIKULÁŠ SCHNEIDER TRNAVSKÝ vystúpil spolu s českým spevákom Boža Umirovom v rámci koncertného turné na dvore nemeckého cisára v Berlíne (105. výročie).
14. 3. 1973 – V Bratislave umrel trnavský rodák JOZEF MAZÚR, archivár a pedagóg (40. výročie).
18. 3. 1803 – Vo Vrbovom sa narodil národný buditeľ, básnik, propagátor štúrovského spisovného jazyka a kňaz JOZEF EMMANUEL, člen výboru Spolku sv. Vojtecha v Trnave, kde študoval filozofiu i teológiu (210. výročie).
19. 3. 1858 – V Trnave umrel zvonolejár a organizátor protipožiarnej ochrany KAJETÁN ZADL (155. výročie).
20. 3. 1998 – V Trnave umrel redaktor a publicista GEJZA FAGUĽA (15. výročie).
21. 3. 1973 – V Bratislave umrel akademický sochár, medailér, reštaurátor a výtvarný pedagóg JÁN HUČKO, rodák zo Serede, ktorý v rokoch 1938 – 45 pôsobil ako profesor kreslenia na trnavskom gymnáziu (40. výročie).
22. 3. 1993 – V Trnave umrel lekár – otolaryngológ JÚLIUS GOLDA, vynálezca a konštruktér medicínskych nástrojov a operačných pomôcok (20. výročie).
24. 3. 1728 – V Bratislave umrel profesor Trnavskej univerzity, jej rektor i kancelár a správca univerzitnej tlačiarne GABRIEL KAPI, autor viacerých latinských prác, medzi ktorými bol aj Zväzok príkladov trnavskej výrečnosti (285. výročie).
24. 3. 1788 – V Pešti umrel matematik, pedagóg a autor učebníc JOZEF MITTERPACHER, bývalý profesor Trnavskej univerzity a posledný dekan jej filozofickej fakulty (225. výročie).
25. 3. 1903 – V Bratislave sa narodil lekár a botanik JOZEF SCHEFFER, ktorý pôsobil v Trnave ako primár Detského oddelenia Krajskej nemocnice, objaviteľ nových druhov rastlín, z ktorých tri nesú jeho meno (110. výročie).
29. 3. 1963 – V Trnave sa narodil organista, dirigent chrámových zborov a pedagóg PETER REIFFERS (50. narodeniny).
30. 3. 1943 – V Trnave sa narodil muzeológ, historik a publicista PETER HORVÁTH, zostaviteľ Malého slovára trnafsko-slovenského, prvého slovníka trnavského nárečia, zakladateľ Trnavských dní a nositeľ Ceny mesta Trnava (70. narodeniny).
P.R.

 

Zatiaľ nehodnotené