novinky z radnice

Prenájom pozemku spoločnosti Terrasys tems, s. r. o. so sídlom v Banskej Bystrici na výstavbu plynového elektrického zdrojového agregátu v areáli skládky na Zavarskej ceste v Trnave schválili poslanci mestského zastupiteľstva na mimoriadnom zasadnutí 28. januára. Účelom stavby je výroba elektrickej energie zo skládkového plynu, ktorý je doteraz nevyužívaný. Týmto spôsobom vyrobená elektrina bude dodávaná do elektrickej siete za zmluvne dohodnutú cenu. Predpokladané množstvo vyrobenej ener- gie za rok je 1 822,81 MWh. Zariadenie bude umiestnené v odhlučnenom kontajneri, počas jeho výstavby nebudú potrebné žiad- ne zásahy do prevádzky skládky a nebude potrebné ani obmedziť dopravu. Suma za prenájom je 1 euro za m2 ročne na dobu určitú – 15 rokov, minimálne však na 5 rokov po ukončení výstavby zariadenia s predkupným právom na túto časť pozemku počas doby prenájmu.

Zatiaľ nehodnotené