novinky z radnice

Na výstavbu a rekonštrukciu parkovísk je v rozpočte mesta Trnavy na tento rok vyčlenený približne 1 milión eur. Mestská samospráva chce venovať oblasti statickej dopravy ešte väčšiu pozornosť ako v uplynulých rokoch a sústrediť sa najmä na lokality, kde je situácia už dlhší čas neuspokojivá. „Pochodili sme po všetkých mestských častiach s poslancami, ktorí dobre poznajú problémy občanov s parkovaním. Na každom sídlisku sme vytipovali štyri – päť parkovísk, kde pribudnú nové parkovacie miesta a tie jestvujúce budú zrekonštruované,“ povedal viceprimátor mesta Trnavy Vladimír Butko. Devätnásť nových miest má pribudnúť na Hlbokej 11, na Veternej ulici 20 miest, na Ulici V. Clementisa 44 nových a 38 rekonštruovaných miest, na uliciach T. Vansovej a Kalin- čiakovej bude zrekonštruovaných 74 miest a pribudne 24 nových a na Zelenečskej bude 28 nových a 41 zrekonštruovaných miest. Výstavba a rekonštrukcia parkovísk sa plánuje aj na uliciach T. Tekela, Mozartovej, Tajovského, Čajkovského, Jiráskovej, gen. Goliana, Okružnej, Veternej, Na hlinách a Pút- nickej. Pripravuje sa výstavba viac ako šesťsto parkovacích miest, z toho takmer 380 celkom nových. Všade, kde to bude potrebné, sa počíta aj so sadovými úpravami, prípadne s výstavbou nových chodníkov vo vyšliapaných smeroch. „Robili sme v minulých rokoch veľké akcie, ktoré stáli veľa peňazí, napríklad rekonštrukciu amfiteátra, výstavbu okružnej križovatky na Trstínskej a mosta cez Trnávku. Samozrejme, podobným aktivitám sa venujeme naďalej, v tomto roku budeme pokra- čovať v rekonštrukcii základných škôl a zároveň pracujeme na najväčšej investičnej akcii v histórii mesta – výstavbe Mestského priemyselného technologického parku. Popritom však nezabúdame, že ľudia žijú hlavne na sídliskách, a chceme ich životné prostredie trošku upraviť, zlepšiť. V tomto duchu sme sa napríklad minulý rok pustili do vytvárania parčíku za daňovým úradom na sídlisku Hlboká, ale budovali sme aj parkoviská, napríklad Na hlinách, kde to už bolo veľmi potrebné, pribudlo vyše sto parkovacích miest. Veľa ďalších požiadaviek občanov v tejto oblasti sa však nemohlo riešiť kvôli nedostatku finančných prostriedkov. Je pravda, že ekonomická kríza mala vplyv aj na náš rozpočet, ale myslím si, že Trnava je mesto, ktoré vie dobre hospodáriť a nejaký päťpercentný pokles príjmov nás nemôže dostať na kolená. Kríza – nekríza, mesto Trnava na to peniaze nájde,“ povedal Vladimír Butko. O výstavbe a rekonštrukcii konkrétnych parkovísk budeme priebežne prinášať podrobnejšie informácie v Novinkách z radnice a na webstránke mesta www.trnava.sk.       

-eu-

Zatiaľ nehodnotené