novinky z radnice

Historický kalendár marec 2010

1. 3. 1900 – V Bratislave umrel  výtvarník, muzeológ,  reštaurátor  a  archeológ  Jozef KÖNYÖKI, riaditeľ Mestského múzea v Bratislave, ktorý pôsobil v Trnave ako učiteľ kreslenia na dievčenskom ústave a ako úradník urbárnej súdnej stolice (110. výročie).

2. 3. 1940 – V Trnave sa narodil hudobný skladateľ,  klavirista  a  pedagóg  Juraj  BE-
NEŠ, prodekan Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU  v Bratislave  a dramaturg Opery
SND (70. výročie).

5. 3. 1755 – V Predmieri sa narodil spisovateľ,  básnik  a  kňaz  Jozef  Ignác  BAJZA, autor prvého  slovenského  románu a člen Slovenského  učeného  tovarišstva,  ktorý pôsobil ako kaplán v Trnave a neskôr ako farár v Dolnom Dubovom (255. výročie).

7. 3. 1920 – V Trnave sa narodila operná speváčka Marta KURBELOVÁ-MEIEROVÁ, sólistka
opery SND v Bratislave (90. narodeniny).

10. 3. 2005 – V Trnave bola slávnostne uvedená poštová známka s portrétom Blahoslavenej Zdenky SCHELINGOVEJ (5. výročie).

13. 3. 1920  –  V  Križovanoch  nad Dudváhom  sa  narodil  akademický  maliar  a  ilustrátor JOZEF ŠTURDÍK, ktorý študoval na gymnáziu v Trnave (90. výročie).

15.  3.  1945  –  V  Trnave  sa  narodil  divadelný a filmový herec Karol ČÁLIK, sólista spevohry  Novej  scény  v  Bratislave  (65. narodeniny).

17. 3. 1950 – V Dolnej Strehovej sa narodil v  Trnave  žijúci  publicista  Róbert  VAVRO
(60. narodeniny).

18.  3.  1970  –  Chrám  sv.  Jána  Krstiteľa v Trnave bol vyhlásený za národnú kultúr
nu pamiatku (40. výročie).

20. 3. 1910 – V Špačinciach sa narodil saleziánsky pedagóg, dirigent, skladateľ a zbormajster  Jozef  STREČANSKÝ,  ktorý  pôsobil ako profesor gymnázia v Trnave, kde  jeho pamiatku pripomína pamätná tabuľa na ulici M. Schneidera Trnavského (100. výročie).

23.  3.  1910  –  Vo  Viedni  sa  narodil  výtvarník  a  zubný  technik  Marcel  BENEŠ, ktorý pôsobil v Trnave, kde aj umrel (100. výročie).

23.  3.  1925  –  V  Paríži  sa  narodil  akademický sochár, maliar a výtvarný pedagóg Joseph JURČA, ktorý pôsobil v Trnave, kde aj umrel. Roku 1996 mu bola udelená Cena
mesta  Trnava  za  celoživotné  umelecké dielo (85. výročie).

23. 3. 1940 – V Bratislave sa narodil horolezec, športový funkcionár a publicista Celestín RADVÁNYI  ml.,  dlhoročný  tajomník HO Slávia v Trnave (70. narodeniny).

24. 3. 1785 – V Borskom Mikuláši sa narodil najvýznamnejší bernolákovský básnik a pre-
kladateľ  Ján  HOLLÝ,  absolvent  trnavského seminára, ktorý pôsobil ako kňaz v Hlohovci,
Maduniciach a na Dobrej Vode (225. výročie).

25.  3.  1945  –  Ruské  lietadlá  uskutočnili nálet na Trnavu (65. výročie).

27. 3. 1735 – V Dubnici nad Váhom umrel básnik,  historiograf  a  kňaz  Ján  Baltazár MAGIN, rodák z Vrbového a autor prvej slovenskej národnej obrany (275. výročie).

29. 3. 1705  – V Trnave  umrel polyhistor a  encyklopedista  Martin  SENTIVÁNI,  profesor Trnavskej univerzity, v rokoch 1691 – 93  jej  rektor, dekan filozofickej  i teologickej fakulty, riaditeľ univerzitnej tlačiarne a autor prvého encyklopedického diela vo vtedajšom Uhorsku (305. výročie).

29.  3.  2005  –  V  Trnave  umrel  hudobník a  hudobný  pedagóg  JINDRICH  RICHTER, učiteľ hry na akordeón a riaditeľ ZUŠ v Trnave (5. výročie).

30. 3. 1900 – V Trnave umrel spisovateľ, básnik,  redaktor  a  prekladateľ  ANDREJ KUBINA, správca Spolku sv. Vojtecha, ktorý pôsobil aj ako  farár v Dolnej Krupej  (110.
výročie).

31.  3.  1945  –  Ruské  lietadlá  ostreľovali nemecké vojenské kolóny ustupujúce z Trnavy (65. výročie).

31.  3.  1995  –  Pápež  JÁN  PAVOL  II.  zriadil Bratislavsko-trnavskú  arcidiecézu  (15.  výročie)

Zatiaľ nehodnotené