novinky z radnice

2. 4. 1993 – V Bratislave umrel literárny historik, editor a prekladateľ JOZEF AMBRUŠ, ktorý dlhé roky pôsobil v Trnave ako pracovník Spolku sv. Vojtecha (20. výročie)

5. 4. 1933 – V Trnave sa narodil muzikológ, redaktor a publicista MARIÁN JURÍK, riaditeľ Slovkoncertu a umelecký šéf opery SND v Bratislave (80. výročie).
6. 4. 2012 – V Trnave umrel jazykovedec JÁN ŠTIBRANÝ, rodák zo Smolenickej Novej Vsi a absolvent trnavského gymnázia, ktorý pôsobil na UCM v Trnave (1. výročie).
7. 4. 1613 – V Klobušiciach sa narodil profesor Trnavskej univerzity, jej kancelár a dekan teologickej fakulty FRANTIŠEK TOPOŠ, zostaviteľ a vydavateľ zborníka na poctu prvých bakalárov Trnavskej univerzity (400. výročie).
10. 4. 1488 – Kráľ MATEJ povýšil do zemianskeho stavu trnavského mešťana a obchodníka PAVLA HOLÉHO (525. výročie).
10. 4. 2008 – V Ivánke pri Dunaji umrel emeritný biskup, pedagóg a predseda Spolku sv. Vojtecha v Trnave PETER DUBOVSKÝ, rodák z Rakovíc, ktorý študoval na trnavskom gymnáziu a neskôr pôsobil na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity (5. výročie).
11. 4. 1953 – V Trnave sa narodil odborník pre železničnú dopravu a vysokoškolský pedagóg PETER ZVOLENSKÝ, profesor VŠDS v Žiline a dekan Žilinskej univerzity (60. narodeniny).
13. 4. 1323 – Trnavu navštívil uhorský kráľ KAROL ROBERT (690. výročie).
15. 4. 1763 – V Košiciach umrel profesor Trnavskej univerzity, dramatik a veršovník JOZEF BARTAKOVIČ, autor dvoch školských hier a veršovanej rozpravy o baniach na zlato a striebro, ktorú vydal v Trnave spolu so slovníčkom termínov z oblasti ťažby drahých kovov (250. výročie).
18. 4. 1948 – V Trnave sa narodil pedagóg, šachista, šachový tréner a rozhodca VLADIMÍR HAGARA, nositeľ Uznania za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Trnava (65. narodeniny).
20. 4. 1788 – V Trnave sa narodil kardinál a verejný činiteľ JURAJ HAULÍK, ktorého pamiatku v Trnave pripomína pamätná tabuľa na jeho rodnom dome a ulica nesúca jeho meno (225. výročie).
20. 4. 1913 – V Bolerázi sa narodil publicista, prekladateľ a kňaz ALOJZ DANIŠOVIČ, absolvent trnavského gymnázia, ktorý pôsobil v Trnave, kde aj umrel (100. výročie).
20. 4. 1943 – V Trnave sa narodil stomatológ, karikaturista a publicista IVAN KOŠICKÝ (70. výročie).
22. 4. 1813 – V Trnave umrel právnik, tabulárny sudca, historik a genealóg ANDREJ LEHOTSKÝ (200. výročie).
23. 4. 1863 – V Trnave umrel provinciál františkánov, pedagóg, teológ a náboženský spisovateľ PANTALEÓN JOZEF GOLESSENY (150. výročie).
24. 4. 1763 – Vo Veľkých Chlievanoch sa narodil národnokultúrny dejateľ, cirkevný hodnostár, vydavateľ a prekladateľ JURAJ PALKOVIČ, profesor seminára v Trnave, zakladajúci člen Slovenského učebného tovarišstva, vydavateľ básnických spisov Jána Hollého i Bernolákovho Slovára a autor prvého prekladu biblie do bernolákovčiny (250. výročie).
25. 4. 1993 – V Trnave slávnostne odhalili pamätnú tabuľu spisovateľovi, literárnemu historikovi, prekladateľovi a ev. teológovi GUSTÁVOVI VIKTORYMU (20. výročie).
28. 4. 1913 – V Novej Bani sa narodil jazykovedec a pedagóg JÁN HOLÝ, ktorý pôsobil v Trnave ako profesor gymnázia (100. výročie).
30. 4. 1943 – V Trnave sa narodila herečka a pedagogička VIERA HLADKÁ-VÁVROVÁ, ktorá pôsobila v Krajovom divadle v Trnave a neskôr na VŠMU v Bratislave (70. narodeniny).
P.R.

 

Zatiaľ nehodnotené