novinky z radnice

Čakanie na tohtoročnú jar bolo pre mnohých z nás nekonečné. Najstaršia generácia márne lovila v pamäti. Vo svojich spomienkach nedokázala nájsť porovnateľný rok, v ktorom by začiatkom apríla nebolo možné nájsť náznaky konca zimy.

Darmo, počasie musíme prijať také, aké je. Patrí k tým dimenziám života, ktoré nemáme v moci. Stav a smerovanie našej civilizácie síce čoraz výraznejšie ohrozuje ekologickú stabilitu a negatívne zasahuje do prírodných podmienok, no počasie stále neovládame.

Sú však oblasti života, v ktorých sa nedá pasívne čakať na to, kedy príde jar. Jej príchod v nich je priamo závislý na nás a našich rozhodnutiach. Ovplyvňujú klímu i charakter medziľudských vzťahov. Od tých bezprostredných v našich rodinách cez tie, ktorými vstupujeme do sféry spoločnosti na úrovni priateľstiev, pracovísk či širších miestnych vzťahov. Práve v týchto sférach priameho osobného vplyvu je dôležité, či patríme k ľuďom, ktorí svojím konaním a rečou udržiavajú chlad, alebo sme lastovičkami prinášajúcimi nádej jari a leta.

Začiatkom apríla sme museli vytiahnuť kabáty. Zima a sneh nás presvedčili, že nemôžeme podľahnúť dátumu v kalendári, ale musíme sa držať reality. V prípade osobných, susedských či pracovných vzťahov, kde realitu vytvárame i my, by sme sa tiež nemali spoliehať na to, čo kto o niekom hovorí. Naopak, svojím správaním a konaním by sme sa mali pokúšať prinášať oteplenie i tam, kde zdanie naznačuje neochotu či nezáujem.

Pravdou je, že jedna lastovička ešte jar nerobí, no skúsenosť a rozhovory s mnohými potvrdzujú, že túžba po jari je v mnohých z nás. Nie sme osamelými ani dezorientovanými lastovičkami. Nosíme v sebe túžbu po porozumení, láske i spolupráci. Nečakajme na vhodný dátum v kalendári. Darovaný nám je každý deň. Napriek polámaným krídlam skúsme vzlietnuť. Najprv s tými, o lietaní ktorých už čosi vieme, a potom aj s tými, ktorí o lietaní zatiaľ iba hovoria. Sami zistíme, že to, na čo čakáme – na jar a leto v spoločnosti – je už dávno ako možnosť medzi nami.

Čaká na naše odhodlanie vydať sa na ďalší let. Za seba i s inými.

Pavol Tomašovič

 

Vaše hodnotenie: None | Priemerné hodnotenie: 3 (1x hodnotené)