novinky z radnice

1. 5. 1873 – Po rekonštrukcii železničnej trate začali medzi Bratislavou a Trnavou premávať parné vlaky (140. výročie).

2. 5. 1838 – V Sládečkovciach umrel historik, pedagóg a biskup JOZEF VURUM, trnavský rodák a zakladajúci člen Slovenského učeného tovarišstva (175. výročie).

3. 5. 1913 – V Lapáši sa narodil pedagóg a odborný publicista ALEXANDER UHARČEK, ktorý pôsobil na PdFUK v Trnave (100. výročie).

3. 5. 1928 – V Margecanoch sa narodil herec JÁN RYBÁRIK, v rokoch 1974 – 76 riaditeľ Divadla pre deti a mládež v Trnave (85. výročie).

3. 5. 1933 – V Užhorode sa narodil prvý rektor obnovenej Trnavskej univerzity ANTON HAJDUK, astronóm, predseda Slovenskej astronomickej spoločnosti a odborný publicista (80. výročie).

4. 5. 1923 – V Šahách sa narodil profesor Trnavskej univerzity a iniciátor vzniku jej Katedry histórie RICHARD MARSINA, historik, archivár, odborný publicista a v rokoch 1990 – 96 predseda Slovenskej historickej spoločnosti (90. narodeniny).

6. 5. 1988 – V Bratislave umrel hudobný skladateľ, zakladateľ slovenskej operety a priekopník slovenskej populárnej hudby GEJZA DUSÍK, rodák zo Zavara, ktorý študoval na gymnáziu v Trnave (25. výročie).

7. 5. 1553 – MIKULÁŠ OLÁH sa stal prímasom celého Uhorska a ostrihomským arcibiskupom so sídlom v Trnave (460. výročie).

7. 5. 1898 – V Boleráze sa narodil historik, pedagóg, prekladateľ a publicista STANISLAV LÉTUS DANIŠOVIČ, člen františkánskej rehole, ktorý pôsobil ako stredoškolský profesor v Trnave, kde aj umrel (115. výročie).

10. 5. 1918 – V Trnave sa narodil spisovateľ, redaktor a publicista ALFRÉD WETZLER, autor autobiografického románu o svojom úteku z koncentračného tábora, Čestný občan mesta Trnava in memoriam, ktorého pamiatku pripomína pamätná tabuľa v priestoroch synagógy (95. výročie).

10. 5. 1948 – V Trnave sa narodila poetka a učiteľka BEATA VARGOVÁ (65. narodeniny).

11. 5. 1988 – Za národnú kultúrnu pamiatku bola vyhlásená výsadná listina kráľa BELU IV. z roku 1238 o povýšení Trnavy na slobodné kráľovské mesto (25. výročie).

13. 5. 1948 – V Jaslovských Bohuniciach sa narodil publicista, redaktor a autor literatúry faktu VILIAM JABLONICKÝ, ktorý študoval v Trnave (65. narodeniny).

14. 5. 1923 – V Lieskovci sa narodil učiteľ, zakladateľ Trnavského detského zboru a jeho dlhoročný dirigent JÁN IVAN, ktorý v roku 2010 dostal Uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Trnava za celoživotnú pedagogickú prácu a rozvoj detského zborového spevu (90. narodeniny).

16. 5. 1658 – V Bratislave umrel profesor Trnavskej univerzity a prvý dekan jej filozofickej fakulty TOMÁŠ JÁSBERÉNYI, ktorý spolupracoval pri zakladaní Trnavskej univerzity a mal slávnostný prejav na jej otvorení (355. výročie).

21. 5. 1998 – Trnava mala 70 485 obyvateľov, z toho 34 267 mužov a 36 218 žien (15. výročie).

25. 5. 1983 – V Trnave umrel biochemik, šľachtiteľ a odborný publicista ALOJZ ORMANDY (30. výročie).

25. 5. 1923 – V Trnave sa narodil stredoškolský pedagóg a športový funkcionár FRANTIŠEK NEITZ, profesor matematiky na Gymnáziu Jána Hollého a v rokoch 1968 – 71 jeho riaditeľ (90. výročie).

27. 5. 1928 – Na Myjave sa narodil hudobný skladateľ, dirigent, pedagóg a publicista JÁN SIVÁČEK, spoluzakladateľ festivalu Bratislavská lýra, ktorý pôsobil v Trnave, kde aj umrel (85. výročie).

28. 5. 1958 – V Bratislave umrel trnavský rodák a národný umelec MIKULÁŠ SCHNEIDER TRNAVSKÝ, hudobný skladateľ, organista a dirigent, nositeľ Ceny mesta Trnava in memoriam za celoživotné dielo, ktorého pamiatku v Trnave pripomína ulica nesúca jeho meno, pomník a pamätná tabuľa na dome, kde býval (55. výročie).

30. 5. 1863 – V Ostrihome umrel trnavský rodák JURAJ NÉMETH, cirkevný hodnostár a rektor Pázmanea vo Viedni (150. výročie).

P.R.

 

Zatiaľ nehodnotené