novinky z radnice

Namáhavý súboj muža v rozbúrených vodách počas povodní mi ostal dodnes v mysli. Zábery z helikoptéry v jednom zo spravodajstiev zachytávali úsilie človeka, ktorého strhával prúd čoraz rýchlejšie do ničivého toku. Najhoršie na zápase s vodným živlom bolo to, že jeho snaha zachrániť sa bola kontraproduktívna. Zmätený a dezorientovaný totiž plával smerom k záhube. K sútoku rôznych prítokov tvoriacich vír strhávajúci všetko do svojho tmavého stredu. Vidieť to však bolo iba z nadhľadu, z helikoptéry, ktorá sa nevedela dostať k človeku unášanému vodou.

Obraz mi pripomína našu situáciu v riave informácií, do ktorej sme sa dostali. Zo všetkých médií, internetových diskusií i mnohých stretnutí sme zaplavovaní rôznymi druhmi informácií, ktoré sa často zlievajú do jedného smrtiaceho toku. Skepsy. Nič nie je dobré, nikomu sa nedá veriť. Tento prúd nás strháva ku konaniu bez iných a pre seba. Proti všetkým. Konanie sústredené na seba je však v rozpore so storočným úsilím predkov – spoločne vytvárať podmienky na dôstojný a plnohodnotný život. Stratili sme nadhľad. Iba ten umožňuje vidieť súvislosti i kontext väčšieho celku. Kto by však chcel dnes spraviť diagnózu doby, nemá to ľahké. Pokiaľ sa neuspokojí s povrchným konštatovaním, že všetko je zlé, či naopak, na dobrej ceste. Koncom devätnásteho storočia sme opierali svoju vieru o spoločné konanie pre vízie národa a štátu. Obidve narazili na svoje hranice. Vo viacerých smeroch. Prekročením svojich kompetencií, napríklad, pri ničivom nacionalizme, či potlačením slobody človeka pri totalitnom uplatňovaní moci. No výrazné je i prekročenie hraníc v dôsledku globalizovaného sveta. Po otvorení trhu prestávame rozlišovať rasu či pôvod. Štát stráca kontrolu nad trhom, zamestnávateľmi, pohybom tovarov či služieb. Posun, ktorý nemusí byť zlý. Problém však spočíva v tom, čo očakávame od štátu. Štát sa privatizáciou nielen zbavil možného politického zneužívania výdobytkov, ale aj spoluzodpovednosti za ich smerovanie. Nejde len o podniky či trh, ale o vzdelávanie, zdravotníctvo i kultúru. Stáva sa formálnym subjektom, ktorý je pod tlakom jedinej uznávanej hodnoty – toku peňazí a zisku súkromníkov – tlačený do stredu víru. V ňom bez dostatku zdrojov a kompetencií stráca svoje opodstatnenie. Záchranu vidíme vo väčšom, európskom celku. Ani to nemusí byť najhoršie. Za predpokladu, že nejde o ten istý prúd sústreďujúci sa len na seba. Zisk pre ešte menšiu skupinu ľudí. To celé zahmlené zaklínadlom o neviditeľnej ruke trhu.

Je naozaj ťažké orientovať sa vo valiacich sa vodách a neplávať smerom k záhube. Nechcem rezignovať ani plávať smerom k víru. Chytám sa toho, čo mám po ruke. Slamky, v ktorej vidím nádej. Ľudí, ktorí sa chcú dorozumieť nielen kvôli vlastnému dobru. Nespolieham na počuté od iných či sprostredkované médiami. Ide o prežité a vyčítané z očí. V takom spoločenstve možno vrátiť slovám obsah a nášmu snaženiu zmysel. Neplávať k záhube, ale smerom k spoločným vodám porozumenia.

Pavol Tomašovič

 

 

Vaše hodnotenie: None | Priemerné hodnotenie: 3 (1x hodnotené)

Are you done with purchasing

Are you done with purchasing video games or paying for month-to-month subscriptions in order to play internet games? Web based flash video games now have conquered the whole world wide web; players just about all around the planet are using them. www.flashvideogame.us


Yet the world in infant stage in mobile gaming when compared to PC and console games. This article speaks about the developments that will overtake the mobile game development scenario in many years. www.mobilegamez.us


They have free studies, cheap membership prices, and huge selections of games for a wide array of video game counsels with no late fees. Online video games rentals are your best option for all of your video gaming needs. www.onlinevideogame.us


A new baby soft spot exists where the skull haven't completely closed at birth. The anterior fontanel is generally about two inches wide and can remain to varying degrees until the baby is around eighteen months of age. www.babyspot.us


The summer has started and many of us are planning to visit some cool and chill destination, may be with family or group of friends. Amsterdam is among the few wonderful cities in Europe, which promises the cool nature beauty with spirit of true tourist destination. www.beautycity.us


Noted divorce attorney, Ed Sherman, advocates a Child-Centered Divorce philosophy, quite unlike our current adversarial legal system which produces sad results such as the Alec Baldwin-Kim Basinger battle over custody. www.childcenter.us


However, you should note that there are some kids that prefer to learn by watching rather than reading. They are known as visual individuals. www.kidsmag.us


One of the best ways to welcome a child into this world is to offer unique baby gifts. These gifts will not only who an actual care you have for the child, but they can also help to delight the new parents and hopefully win their bears. www.uniquebaby.us


But, many people say they may have trouble finding time to sort out - especially those busy parents and even more so if you are working, also. Here are some methods busy parents can find time to exercise. www.busyparents.us


Funeral poems can be a way for parents to find their voice and put words on those feelings and thoughts that may otherwise be difficult to verbalise at such a time. www.helping-parents.us


Though there are many myths associated with the act of single nurturing, a child of single parents has the maximum amount of chance of thriving in his future as a child who lives with both parents together. www.singleparents.us


If your buying a toddler ride on toy that will surely give your baby hours of imaginative play, not to cover they'll function as the envy of the neighborhood, then these Corvette ride on toys need to be given a closer look. www.toddlermag.us


Extremely bored from the daily repetitive chores that you have been doing for a long time now? Try some extremely exciting, thrilling, and fun activities such as the extreme sports. If you want some adrenalin rush in doing certain activity, these extremely thrilling sports are your best venues. www.extremesport.us


Throughout history, athletes for many years have all strived to reach the highest level of achievement possible and although, called by many names, the relatively new term Sports Mastery refers to the art and philosophy of mastering your sport so as to reach the highest levels of personal fitness achievement. www.mastersport.us


If you love sports, you should find a chain link sport to play. Playing sports outdoors is a great way to get exercise, get outside, and have fun with your family. There are many different outdoor activities that you can take part in with your family and have all kinds of fun and family activities. www.outdoorsport.us


The hub of Dubailand, the world's largest theme park and vacation destination, you can expect nothing but the best in terms of sporting facilities as well as the residential and commercial freehold Dubai property available at this purpose built city. www.sportcity.us


These international magazines are mostly written in English. A wide variety of magazines exist, which includes sports mags, fashion, economic, environment, travel, agriculture, health and other issues in the society. www.sportmag.us


I have been asked numerous times what sports bets portals are, as far as I'm concerned it's just a fancy name for an online bets exchange or a way to bet online. A lot of Bookmakers have coined the phrase sports betting website, since it's a far more catchy way of saying online betting. www.sportportal.us


Plenty of sports fans are betting on the sports everyday. If some of these sports fans were actually using a sports bets system to make the picks for them everyday, then they may be winning all of the sports table bets. www.thesport.us


Studying and cramming for different subjects and exams can be nerve-wracking and exhausting, which is why many students look for a way to push out a their stress or to have a deviation from their usual tiring routine. One way is to become involved in sports. www.universalsport.us


If you have always had a knack for being athletic, enjoy teaching and working with youth athletes you may be interested in looking into youth sports training. There are plenty of resources available to help you decide if you want to try your hand at youth sports training. www.youthsport.us


Condo insurance usually comes with the Master Policy association insurance but knowing about this coverage in more detail may require that you need another policy. Buying an additional policy will ensure that the residence is covered to protect assets owned. www.insurancemaster.us


Online insurance benefits places offer your company and your employees an amazing resource to drastically easily simplify the healthcare plan process. Learn more about the perks of using an online benefits portal for your small business's insurance policy. www.insuranceportal.us


When the insurance buyer does contact, therefore, this is a vital chance to persuade the customer to buy from us. Some core sales skills and techniques will greatly assist your customer service team. www.insuranceteam.us


You will not know when you'll need your car insurance. Getting from point A to point B hasn't been easier when using your own car. You save from playing around catching the bus, MRT, or taxi. Sometimes we run too may errands at a time and having your own car can save you a lot of time and, not to mention, money too from prices. www.insuranceupdates.us


This was not always so, as many insurers -- before the Internet became such a force -- were often times obtuse or made it hard to obtain insurance answers, for various reasons. Fortunately, that's no longer the case. www.insuranceanswers.us


A beauty guide allows you to take charge of becoming beautiful. This may sound silly but that is exactly what you want to do, take charge. Some are fortunate enough to be born beautiful just as some are born rich but the truth of the matter is most of the world has to earn it. www.beautyguide.us


Being the master of your life is seeing the wonder you are and the beauty you have inside of you. The exterior life is our own mirror. The people we meet are the mirror of who we are. It is important that we connect with our inner beauty. www.beautymaster.us


There is an exchange of gifts and sweets to convey Diwali wishes, and online portals sending Diwali gifts to Bangalore have made the work easier for the people living distant from their loved ones. www.beautyportal.us


One of the oldest system of medicine, Ayurveda has today occupied an important place in beauty care and treatment. Using varied herbs and herbal products, Ayurvedic beauty treatment is utterly natural and provide the best results. www.beautytoday.us