novinky z radnice

Internet už opakovane sprístupnil viaceré neznáme diela akademického sochára Jána Koniarka. Kópiu pohľadnice Vojak zaslal internetom do Galérie Jána Koniarka zberateľ pohľadníc z Rumunska. Hľadal informácie o autorovi uvedenom na pohľadnici a našiel trnavskú Koniarkovu galériu.

Ján Koniarek po štúdiách v Budapešti, Ríme a Mníchove úspešne pôsobil v Belehrade. Z jeho životopisu vieme, že začiatok I. svetovej vojny ho zachytil doma na prázdninách. Mal brannú povinnosť voči rakúsko-uhorskej armáde. Hneď v prvých dňoch mobilizácie „... úrady ma privítali ako špióna. Usvedčovali ma zo spoločenských stykov s členmi belehradskej vlády. Zaviedli vyšetrovanie, uväznili ma v Bratislave, po dlhom žalárovaní degradovali z dôstojníckej hodnosti a poslali s marškompániou na front do prvej línie, kde ma v 1915 zranila guľka. A omrzli mi nohy. Prišla znova Bratislava, lazaret, kde mi dovolili aj modelovať. Ležal som v zotavovni pri Dynamitke a tu ma navštívil poslanec Juriga, známy pansláv, žiadajúc ma o vytvorenie slovenskej „Piety“. Táto návšteva stala sa podozrivou a poslali ma na front do Sedmohradska. Poverený exhumačnými prácami pri Brašove, dostal som sa do cementárne, kde sme vyrábali náhrobníky. Tuná vznikol návrh na architektonickú úpravu cintorína vo Veľkom Sibíni. Mal som tiež vyhotoviť 4 metre vysoký pamätník. Ale prišiel prevrat a ja som sa vrátil domov...“ A práve vojak na pohľadnici s nápisom BRASSÓI „VASHONVÉD“ svedčí o Koniarkovej práci na tomto pomníku. Pomník však dokončený nebol – ako spomínal Ján Koniarek, „...vojna skončila a ja som sa šťastný vrátil domov položiť základy moderného slovenského sochárstva.“ Na záver treba pripojiť pozvanie na návštevu Galérie Jána Koniarka a zberateľom pohľadníc adresovať prosbu o získanie tejto pohľadnice pre Koniarkovu galériu.

Dr. Bohumil CHMELÍK

Vaše hodnotenie: None | Priemerné hodnotenie: 3 (1x hodnotené)