novinky z radnice

Pod názvom Pro Socio vyšli prvé čísla mesačníka Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity. V predslove prvého čísla ako cieľové publikum bolo označené „osadenstvo akademickej obce“ a identita periodika bola zasadená medzi oporné body konštrukcie občianskej, datovanej 17. novembrom 39 / 89, ako aj univerzitnej, hlásiacej sa ku vzniku Trnavskej univerzity v roku 1635. Prvé čísla Pro Socio sú obsahovo pestré, čitateľné, venované rozmanitým témam, písané „veľkorozmerne“ na kvalitnom papieri, ale akoby chýbal študentský duch kritického, provokatívneho a revolučného pohľadu „na veci“, ako aj aktuálny duchovný rozmer v zmysle tradícií historickej Trnavskej univerzity, ktorú založili a na európskej úrovni viedli jezuiti. Na začiatku písania histórie nového trnavského časopisu vyslovujeme úprimné prianie: nevysychajúce pero redaktorov, rozhľadených prispievateľov a oddaných čitateľov.

B. CHMELÍK

Zatiaľ nehodnotené