novinky z radnice

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave a Divadlo Jána Palárika srdečne pozývajú na prezentáciu nového vydania knižky Alfréda Wetzlera Čo Dante nevidel, ktorá sa uskutoční 22. marca 2010 o 14. hodine v Zrkadlovej sieni Divadla Jána Palárika. Hosťami podujatia budú dcéra A. Wetzlera Tatiana Kernová a historik Ivan Kamenec. Podujatím sprevádza Milan Richter. Naši čitatelia majú v pamäti autobiografický román Čo Dante nevidel, ktorý vyšiel v roku 1964. Mnohí však možno až donedávna nevedeli, že pod pseudonymom Jozef Lánik sa skrýva hrdina knižky i histórie holokaustu Alfred Wetzler, ktorý v nej opísal svoj útek z koncentračného tábora v roku 1944. Kniha bola označená za jednu z najlepších vo svojom žánri. Svojím Protokolom o Osvienčime podal A. Wetzler spolu so spoluväzňom Rudolfom Vrbom svedectvo celému svetu o zverstvách, páchaných v koncentračných táboroch. V roku 2009 sa verejnosť dočkala 5. vydania tejto knižky. Vo vydavateľstve MilaniuM knižku obohatili o Správu Wetzlera a Vrbu. Vyšla prvýkrát v slovenčine. Súčasťou knihy je i štúdia Osudy jedné zprávy českého historika M. Kárného a prológ k Správe Wetzlera a Vrbu od britského historika sira M. Gilberta. Knihu dopĺňajú umelecké fotografie R. Kostova a dokumenty z archívu A. Wetzlera. Alfréd Wetzler sa narodil sa 10. mája 1918 v Trnave, jeho rodný dom stojí v blízkosti trnavskej radnice. Zomrel 8. februára 1988 v Bratislave. Počas svojho života sa nedočkal žiadneho uznania. Až v roku 1997 rodná krajina ocenila statočnosť tohto muža, keď mu udelil prezident Slovenskej republiky Rad Ľudovíta Štúra II. triedy in memoriam. V roku 2006 mu odhalili v Trnave pri synagóge pamätnú tabuľu. V roku 2007 dostali spolu s Rudolfom Vrbom Čestné občianstvo mesta Trnava in memoriam a prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič mu udelil štátne vyznamenanie Kríž Milana Rastislava Štefánika I. triedy in memoriam.

-KJF-

Zatiaľ nehodnotené