novinky z radnice

1. 8. 1953 – V Bratislave umrela spisovateľka a dramatička VIERA MARKOVIČOVÁ-ZÁTURECKÁ, rodáčka z Trnavy (60. výročie).

2. 8. 1918 – V Trnave sa narodil astronóm, astrofyzik a vysokoškolský pedagóg GUSTÁV ALFONZ BAKOŠ, absolvent trnavského gymnázia, ktorý pôsobil a umrel v Kanade, kde jeho meno nesie observatórium na University of Waterloo, ktoré vybudoval (†1991).

3. 8. 1683 – Tököliovskí vojaci vyrabovali trnavskú radnicu (330. výročie).

3. 8. 1923 – V Trnave bola založená Mestská sporiteľňa (90. výročie).

4. 8. 1973 – V Bratislave umrel trnavský rodák ŠTEFAN HOJA, lekár – biológ, univerzitný profesor, odborný publicista a autor učebníc (40. výročie).

5. 8. 1933 – V Galante sa narodil v Trnave pôsobiaci hudobník – kontrabasista ŠTEFAN „Piťo“ OROSZ, bývalý člen kapiel TAZ kvintet, Carawell Western, i folklórneho súboru Dudváh (80. narodeniny).

5. 8. 2008 – V Bratislave umrel hudobný pedagóg a etnomuzikológ ALEXANDER MÓŽI, ktorý pôsobil na PdFUK v Trnave (5. výročie).

8. 8. 1683 – V Trnave vypukol obrovský požiar, ktorý sa rozšíril na celé mesto, pričom zahynulo do 4 000 ľudí (330. výročie).

8. 8. 1978 – V Bratislave umrel lekár a mikrobiológ EUGEN KUBALA, rodák z Trnavy (35. výročie).

11. 8. 1908 – V Trnave umrel maliar, ilustrátor, výtvarný pedagóg a námorný dôstojník JURAJ GREGUŠ (105. výročie).

12. 8. 1908 – V Trnave bolo otvorené prvé Mestské múzeum (105. výročie).

12. 8. 1938 – V Trnave sa narodil lekár – stomatológ, vysokoškolský pedagóg, politik a publicista BOHUMIL CHMELÍK, nositeľ Ceny mesta Trnava za rok 2003 (75. narodeniny).

16. 8. 1848 – Vyšlo šieste a posledné číslo prvých slovenských novín v Trnave, týždenníka Wudce z Trnawi písaného v bernoláčtine (165. výročie).

16. 8. 1938 – V Ružomberku umrel politik, spisovateľ, prekladateľ a kňaz ANDREJ HLINKA, predseda Slovenskej ľudovej strany a predseda Spolku sv. Vojtecha, ktorého pamiatku v Trnave pripomína ulica a pamätná tabuľa na budove SSV (75. výročie).

21 .8. 1788 – V Trnave sa narodil ŠTEFAN MAJTHÉNYI, generál maďarského povstaleckého vojska (225. výročie).

21 .8. 1943 – Pred 65 rokmi v Žiari nad Hronom umrel biskup a kultúrny dejateľ MARIÁN BLAHA, predseda Matice slovenskej, tajomník Spolku sv. Vojtecha v Trnave a predseda jeho Literárno-vedeckého odboru (70. výročie).

21 .8. 1968 – Vojská piatich štátov Varšavského paktu prepadli územie vtedajšej ČSSR (45. výročie).

24. 8. 1978 – V Trenčíne umrel spisovateľ, novinár, historik a publicista CELO RADVÁNYI – ERCÉ, priekopník slovenskej životopisnej lexikografie, ktorý žil dlhé roky v Trnave, kde je aj pochovaný. Čestný občan mesta Trnava in memoriam (35. výročie).

26. 8. 1918 – V Budkovciach sa narodil herec a osvetový pracovník JÁN PUŠKÁR, člen Krajového divadla v Trnave (95. výročie).

28. 8. 1658 –V Kapušanoch sa narodil historik, pedagóg a cirkevný hodnostár GABRIEL KAPI, profesor Trnavskej univerzity, jej kancelár a v rokoch 1713 – 1716 aj rektor (355. výročie).

29. 8. 1573 – V Rožňave sa narodil historik a knihovník JAKUB NÉMETHY, správca univerzitnej tlačiarne v Trnave a tvorca jej prvého rukopisného katalógu (440. výročie).

29. 8. 1923 – Vo Zvončíne sa narodil pedagóg, športový organizátor a tréner JÁN BUTKO, učiteľ na SPŠ strojníckej a SPŠ dopravnej v Trnave a spoluzakladateľ Atletického oddielu Slávie (90. výročie).

30. 8. 1903 – V Brestovanoch sa narodil spisovateľ, novinár a prekladateľ JOŽO NIŽNÁNSKY, autor dobrodružných historických románov, ktorý študoval v Trnave na gymnáziu (110. výročie).

P.R.

 

Zatiaľ nehodnotené