novinky z radnice

1. 9. 1918 – V školskom roku 1918/19 bolo v Trnave jedno gymnázium, 3 meštianske a 5 ľudových škôl (95. výročie).

2. 9. 1968 – V Trnave sa začala výstavba mestskej športovej haly Družba (45. výročie).

3. 9. 1753 – V Bratislave umrel trnavský rodák PAVLÍN ČIČMAN, františkánsky pedagóg, organista a autor učebnice cirkevného spevu (260. výročie).

4. 9. 2003 – V Trnave umrela hudobná pedagogička a klaviristka MARTA KIŠŠOVÁ-SIVÁČKOVÁ, spoluzakladateľka a učiteľka Hudobnej školy v Trnave (10. výročie).

6. 9. 1798 – V Trnave sa narodil lekár, odborný prekladateľ a publicista MARTIN FRANTIŠEK STEER, univerzitný profesor v Padove (215. výročie).

8. 9. 1683 – Narodil sa trnavský mešťan, právnik a zberateľ kníh ŠTEFAN MUNKÁČI (330. výročie).

8. 9. 1923 – V Trnave bol slávnostne položený základný kameň Evanjelického kostola (90. výročie).

10. 9. 1913 – V Bielom Kostole sa narodil saleziánsky misionár v Palestíne JOZEF DOBROVODSKÝ, ktorý krátko pôsobil aj v Trnave na Kopánke (100. výročie).

10. 9. 1938 – Na budove trnavskej radnice slávnostne odhalili pamätnú tabuľu pri príležitosti 700. jubilea slobodného kráľovského mesta (75. výročie).

11. 9. 2003 – Trnavu navštívil pápež JÁN PAVOL II. (10. výročie).

12. 9. 1948 – V Seredi sa narodil akademický maliar a grafický dizajnér JOZEF Dóka ml., ktorý pôsobil v Trnave a bol spoluzakladateľom Trienále plagátu Trnava (65. výročie).

13. 9. 1713 – V Trnave umrel profesor a dekan právnickej fakulty Trnavskej univerzity TOMÁŠ MIRNIK, autor učebnice poetiky a viacerých divadelných hier (300. výročie).

14. 9. 1238 – Kráľ BELO IV. udelil Trnave mestské výsady, ktorá sa tým stala prvým a najstarším slobodným kráľovským mestom na území Slovenska (775. výročie).

16. 9. 1918 – V Spišskej Kapitule sa narodil historik, odborník na dejiny kníhtlače na Slovensku a publicista HADRIÁN RADVÁNI, ktorý dlhé roky pôsobí v Trnave. Čestný občan mesta Trnava a čestný doktor filozofie Trnavskej univerzity (95. narodeniny).

15. 9. 1983 – V Trnave umrel herec a divadelný režisér JÚLIUS FARKAŠ (30. výročie).

19. 9. 2003 – V Trnave na Bottovej ulici otvorili nový vysokoškolský internát Materiálovo-technologickej fakulty STU s kapacitou 500 ubytovaných (10. výročie).

22. 9. – 1913 – V Špačinciach sa narodil športovec, štvornásobný majster Slovenska v boxe a reprezentant KAROL BARANOVIČ, ktorý pôsobil ako člen AC Jánošík v Trnave, kde aj umrel (100. výročie).

24 .9. 2008 – Športovému gymnáziu v Trnave bol prepožičaný čestný názov Športové gymnázium Jozefa Herdu (5. výročie).

25. 9. 1683 – Tököliho vojaci vtrhli do Trnavy a pri rabovke na radnici odcudzili nielen mestskú pokladnicu a mestské pečiatky, ale ukradli aj zlatú pečať z listiny najstaršieho mestského privilégia z roku 1238 (330. výročie).

25. 9. 1938 – V Trnave sa narodil architekt, projektant, vysokoškolský profesor a odborný publicista FRANTIŠEK OHRABLO, absolvent trnavského gymnázia a prodekan Stavebnej fakulty STU v Bratislave (75. narodeniny).

27. 9. 1848 – V Budíne umrel trnavský rodák MATEJ BAZALICA, ovocinársky odborník a šľachtiteľ európskeho významu, ktorého meno nesie jeden druh slivky (165. výročie).

27. 9. 1948 – V Trnave sa narodil futbalista a tréner VOJTECH VARADÍN, v rokoch 1968 – 75 člen ligového oddielu Spartak Trnava, s ktorým získal 5 majstrovských titulov (65. narodeniny).

28. 9. 1713 – V Trnave sa narodil pedagóg, básnik a dramatik IGNÁC ŠAJGO, profesor filozofie na Trnavskej univerzite (300. výročie).

P.R.

 

Zatiaľ nehodnotené