novinky z radnice

Veľkokapacitné kontajnery na jarné upratovanie budú rozmiestnené od 26. do 31. marca v Modranke, na Oravnom, Medziháji, Kočiskom a Farárskom. Kontajnery budú priebežne odvážané a nahrádzané prázdnymi. Žiadame občanov, aby do kontajnerov neukladali biologický odpad, ako sú konáre stromov, časti viniča, ap. Tento odpad treba ukladať vedľa kontajnerov. Mesto dôrazne upozorňuje podnikateľské subjekty, že je zakázané vyvážať do kontajnerov odpad z prevádzok. Akcia má poslúžiť výlučne občanom, aby sa zbavili vlastného veľkorozmerného odpadu. Voči firmám nerešpektujúcim tento zákaz môžu byť vyvodené sankčné postihy v zmysle platných právnych noriem. Občania centrálnej časti mesta majú k dispozícii celoročne zberné dvory. Počas jarného zberu bude ich prevádzková doba rozšírená, v sobotu 27. marca budú otvorené od 8.00 do 19.00 h, v nedeľu 28. marca od 8.00 do 15.00 h.

Bližšie informácie týkajúce sa prevádzky zberných dvorov je možné získať priamo na zberných miestach. Prevádzkovateľom zberných dvorov je spoločnosť .A.S.A. Trnava, s. r. o., tel. č.55 13 754.

Zoznam zberných dvorov: Mikovíniho ul. (pri moste nad Trnávkou), Cukrová ulica (za areálom Slávie), A. Kmeťa (Kopánka), J. G. Tajovského (Prednádražie II), J. Bottu (pri ZŠ), Sasinkova (Družba)

Zatiaľ nehodnotené