novinky z radnice

1. 10. 1998 – Bola zriadená Právnická fakulta novodobej Trnavskej univerzity (15. výročie).

3. 10. 1553 – Slávny trnavský rodák JÁN SAMBUCUS dosiahol v talianskej Pádue licenciát z medicíny (450. výročie).

3. 10. 1983 – V Kežmarku umrel spisovateľ, publicista a novinár JOZEF ZAVARSKÝ, rodák zo Šúroviec a absolvent gymnázia v Trnave (30. výročie).

5. 10. 1943 – V Trnave sa narodila geologička, mineralogička, vysokoškolská profesorka a odborná publicistka ANNA VOZÁROVÁ (70. narodeniny).

7. 10. 1868 – Zastupiteľský zbor mesta Trnavy schválil štatút Trnavského dobrovoľného hasičského zboru (145. výročie).

7. 10. 1893 – V Palárikove sa narodil FRIDRICH KUCHÁR, zakladajúci člen spevokolu Bradlan v Trnave a jeho dlhoročný predseda (120. výročie).

7. 10. 1948 – V Trnave sa narodila novinárka a publicistka JANKA PEKAROVIČOVÁ (65. narodeniny).

9. 10. 1933 – V Jacovciach sa narodil emeritný arcibiskup Trnavskej arcidiecézy JÁN SOKOL, Čestný občan mesta Trnava (80. narodeniny).

13. 10. 1853 – V Čároch sa narodil politik, spisovateľ, publicista, prekladateľ a kňaz MARTIN KOLLÁR, redaktor a vydavateľ Katolíckych novín, správca Spolku sv. Vojtecha v Trnave a poslanec uhorského snemu za trnavský volebný okres (160. výročie).

15. 10. 1973 – V Bratislave umrel trnavský rodák JOZEF RUŽIČKA, filmový kameraman, tvorca dokumentárnych a animovaných filmov (40. výročie).

16. 10. 1938 – V Trnave umrel saleziánsky pedagóg, matematik a fyzik AUGUSTÍN POZDECH, rodák z Hrnčiaroviec (75. výročie).

20. 10. 1633 – V Liptovskom sv. Jáne sa narodil polyhistor a pedagóg MARTIN SENTIVÁNI, profesor Trnavskej univerzity, jej viacnásobný dekan a rektor, riaditeľ univerzitnej tlačiarne a autor prvej encyklopédie na našom území (380. výročie).

20. 10. 1803 – V Dechticiach sa narodil trnavský mešťan, národovec a veršovník MARTIN BRANISLAV TAMAŠKOVIČ, zakladateľ Slovenskej besedy v Trnave, spolupracovník štúrovcov, podporovateľ Matice slovenskej i Spolku sv. Vojtecha a účastník Slovenského povstania, ktorého meno nesie jedna z trnavských ulíc (210. výročie).

21. 10. 1948 – V Trnave sa narodil divadelný i filmový ochotnícky herec PAVOL LANČARIČ, člen trnavského divadelného súboru DISK (65. narodeniny).

21. 10. 1993 – Prezident SR podpísal menovanie ANTONA HAJDUKA za prvého rektora obnovenej Trnavskej univerzity (20. výročie).

23. 10. 1923 – V Bratislave umrel trnavský rodák VOJTECH MATZENAUER, hudobný skladateľ a regenschori Dómu sv. Mikuláša v Trnave (90. výročie).

25. 10. 1943 – V Dolnej Strede sa narodil ligový futbalista, tréner a majster športu KAMIL MAJERNÍK, hráč Spartaka Trnava, s ktorým získal 4 majstrovské tituly (70. narodeniny).

26. 10. 1763 – V Šoproni umrel historik, prekladateľ a pedagóg FRANTIŠEK KUNIČ, profesor Trnavskej univerzity a jej dvojnásobný rektor, autor Pamätnice osobností, ktoré sa zaslúžili o Trnavskú univerzitu (250. výročie).

28. 10. 1788 – V Trnave sa narodil biskup JOZEF RUDŇANSKÝ, mecén Spolku milovníkov reči a literatúry slovenskej, autor kázní písaných v bernoláčtine a podporovateľ slovenskej literatúry (225. výročie).

30. 10. 1918 – Na zhromaždení v Turčianskom sv. Martine, ktorého sa zúčastnili aj zástupcovia mesta Trnava, bola prijatá Deklarácia slovenského národa, ktorou sa Slováci prihlásili k vznikajúcemu Česko-Slovensku (95. výročie).

31. 10. 1973 – V Bratislave umrel herec a divadelný i filmový režisér VLADISLAV PAVLOVIČ, spoluzakladateľ Akademického divadla v Trnave, kde študoval na gymnáziu (40. výročie).

P.R.

 

Zatiaľ nehodnotené