novinky z radnice

1. 11. 1848 – Trnavu obsadila cisárska armáda pod velením generála ŠIMUNIČA (165. výročie).

1. 11. 1978 – V Trnave umrel pedagóg, organizátor atletiky a tréner ANTON HAJMÁSSY, nositeľ Ceny mesta za rok 2003 in memoriam, ktorého meno nesie ľahkoatletický štadión v Trnave (35. výročie).

2. 11. 1943 – V Trnave sa narodil športovec – hádzanár, reprezentant a pedagóg PAVEL HARUŠTIAK, hráč ligovej Slávie Trnava a neskôr SVŠT Bratislava, s ktorou dvakrát získal titul akademického majstra ČSSR v hádzanej (70. narodeniny).

3. 11. 1918 – V Trnave sa utvoril Národný výbor na čele so statkárom JOZEFOM SLEZÁKOM (95. výročie).

4. 11. 1918 – Predstavitelia Národného výboru v Trnave požiadali Slovenskú národnú radu v Hodoníne o pomoc a vyslanie vojska k nastoleniu poriadku kvôli rabovaniu, ku ktorému prišlo v meste a na okolí (95. výročie).

6. 11. 1918 – Do Trnavy prišiel oddiel slovenských dobrovoľníkov, tzv. Slovenská légia, ktorý na druhý deň ráno spolu s 200 českými četníkmi odzbrojili maďarskú gardu v meste (95. výročie).

7. 11. 1848 – V Trnave sa uskutočnilo posledné zasadanie proticholerovej komisie (165. výročie).

7. 11. 1893 – V Trnave bola založená sladovňa firmy Treumann a syn (120. výročie).

7. 11. 1943 – V Piešťanoch sa narodil prvoligový futbalista, reprezentant a majster športu VLADIMÍR HAGARA, hráč Spartaka Trnava, s ktorým získal 5 majstrovských titulov a dvakrát vyhral čs. pohár (70. narodeniny).

10. 11. 1918 – Do Trnavy prišiel zvláštny vlak s členmi dočasnej slovenskej vlády, ktorí potom z balkóna radnice slávnostne prehovorili k obyvateľom mesta (95. výročie).

13. 11. 1918 – Trnavu znova obsadili maďarskí vojaci (95. výročie).

18. 11. 1863 – V Trnave sa narodil lekár a odborný publicista MIKULÁŠ OSTERMAYER, spoluzakladateľ Uhorskej balneologickej spoločnosti (150. výročie).

19. 11. 1903 – V Kuklove sa narodil básnik, prekladateľ, lekár a univerzitný profesor ANDREJ ŽARNOV, ktorý študoval na trnavskom gymnáziu a pred svojou emigráciou pracoval v Trnave ako patológ. Mesto Trnava mu udelilo Čestné občianstvo in memoriam a jeho pamiatku pripomína ulica nesúca jeho meno a pamätná tabuľa (110. výročie).

19. 11. 1933 – V Senici sa narodil architekt SILVESTER KOREC, v rokoch 1969 – 1984 hlavný architekt mesta Trnava, ktorému roku 2008 udelili Cenu mesta Trnava za celoživotnú prácu v oblasti urbanizmu (80. narodeniny).

20. 11. 1913 – V Trnave sa narodil poľnohospodársky ekonóm, vysokoškolský profesor a odborný publicista ŠTEFAN FIŠERA, v rokoch u1964 – 66 rektor VŠE v Bratislave (100. výročie).

21. 11. 1903 – V Trnave umrel národný dejateľ ŠIMON KLEMPA, predseda Spolku sv. Vojtecha, prvý redaktor Katolíckych novín, publicista a cirkevný hodnostár – trnavský kanonik (110. výročie).

21. 11. 1993 – V Trnave sa uskutočnilo slávnostné znovuodhalenie a posvätenie súsošia Najsvätejšej Trojice na pôvodnom mieste na námestí (20. výročie).

23. 11. 1903 – V Trnave sa narodil sochár MIKULÁŠ MACHALA, tvorca pomníka A. Bernoláka v Námestove a autor reliéfov na Bernolákovej bráne v Trnave (110. výročie).

24. 11. 1983 – V Trnave umrel ovocinár, ochranár prírody a odborný publicista KORNEL MAHR, ktorého meno nesie jedna z ulíc mesta (30. výročie).

25. 11. 1918 – Po bojoch o železničnú stanicu, jej obsadení a následnej kapitulácii maďarskej gardy, čs. vojsko definitívne obsadilo Trnavu (95. výročie).

27. 11. 1763 – V Trnave sa narodil cirkevný historik, pedagóg a biskup JOZEF VURUM, zakladajúci člen a mecén Slovenského učeného tovarišstva (250. výročie).

P.R.

 

Zatiaľ nehodnotené