novinky z radnice

1. 12. 1768 – V Trnave umrel astronóm, fyzik a historik FRANTIŠEK BORGIA KÉRI, profesor Trnavskej univerzity a jej dvojnásobný rektor, iniciátor založenia observatória v Trnave a konštruktér astronomických prístrojov (245. výročie).

1. 12. 1993 – V Trnave začalo vysielať Rádio T, ktoré sa neskôr premenovalo na Rádio Forte (20. výročie).

3. 12. 1943 – V Trnave sa narodil stredoškolský profesor, redaktor a publicista MIKULÁŠ JARÁBEK (70. narodeniny).

3. 12. 1953 – V Modranke sa narodil novinár KAROL JEŽÍK, zakladateľ a šéfredaktor denníka SME, ktorému roku 1999 udelili Čestné občianstvo mesta Trnava in memoriam (60. výročie).

4. 12. 1963 – V Trnave položili základný kameň výstavby závodu Skloplast (50. výročie).

5. 12. 1913 – V Tesárskych Mlyňanoch sa narodil biskup, pedagóg a historik JÚLIUS GÁBRIŠ, ktorý v Trnave študoval, pôsobil a aj umrel. Roku 1998 mu bolo udelené Čestné občianstvo mesta Trnava in memoriam (100. výročie).

5. 12. 1948 – V Trnave sa narodil dramaturg, teatrológ a publicista LADISLAV PODMAKA, v rokoch 1976 – 1985 riaditeľ a umelecký šéf divadla v Trnave, neskôr riaditeľ Novej scény v Bratislave (65. výročie).

6. 12. 2003 – Na priečelí historickej budovy Trnavskej univerzity na Univerzitnom námestí odhalili pamätnú tabuľu chorvátskym profesorom a študentom, ktorí v 17. a 18. storočí prednášali a študovali na Trnavskej univerzite (10. výročie).

9. 12. 1938 – V Suchej nad Parnou sa narodil futbalista a tréner STANISLAV JARÁBEK, hráč a kapitán Spartaka Trnava, s ktorým získal tri tituly majstra Československa (75. narodeniny).

9. 12. 1998 – V Trnave slávnostne odhalili pamätnú tabuľu ANDREJOVI HLINKOVI na budove Spolku sv. Vojtecha, ktorého bol dlhoročný predseda (15. výročie).

16. 12. 1848 – V bitke pri Trnave cisárske vojsko pod velením generála ŠIMUNIČA porazilo maďarských honvédov (165. výročie).

17. 12. 1913 – Na novom chirurgickom oddelení Trnavskej nemocnice, ktorá bola v tom čase najmodernejším lekárskym pracoviskom na území Slovenska, sa uskutočnila prvá operácia (100. výročie).

17. 12. 1958 – V Trnave umrel redaktor, prekladateľ a autor učebníc prírodovedy VALÉR VNUK, tajomník Spolku sv. Vojtecha (55. výročie).

19. 12. 1943 – V Trnave sa narodila pedagogička, poetka a editorka literárnych zborníkov EVA DROBNÁ-GERLICI (70. narodeniny).

19. 12. 1973 – Biely Kostol bol pripojený k Trnave a stal sa jej súčasťou (40. výročie).

20. 12. 1923 – V Modranke sa narodil herec, režisér a konferencier FRANTIŠEK BRESTOVANSKÝ, umelecký šéf a dramaturg Tatra Revue (90. výročie).

21. 12. 1933 – V Trnave sa narodil prírodovedec, ornitológ, múzejník a odborný publicista BRANISLAV MATOUŠEK, predseda Slovenskej ornitologickej spoločnosti, riaditeľ Prírodovedeckého ústavu Slovenského národného múzea a v r. 1990 – 1995 aj ústredný riaditeľ SNM. Roku 2004 mu bola udelená Cena mesta Trnava (80. narodeniny).

25. 12. 1813 – V Trnave sa narodil lekár a odborný publicista DOMINIK NÁDENÍČEK, hlavný lekár Bratislavskej župy (200. výročie).

29. 12. 1978 – V Martine umrel správca Slovenskej národnej knižnice, kultúrny historik, publicista a hudobný skladateľ ANTON AUGUSTÍN BANÍK, ktorý v rokoch 1932 – 38 pôsobil v Trnave ako redaktor, tajomník Literárno-vedeckého odboru Spolku sv. Vojtecha, archivár a kustód Osvaldovho múzea (35. výročie).

30. 12. 1923 – Na Orolskej záhrade sa odohralo prvé hokejové stretnutie v Trnave, v ktorom ŠK Trnava prehral s ŠK Bratislava (90. výročie).

P.R.

 

Zatiaľ nehodnotené