novinky z radnice

1. 1. 1919 – Na ľudových školách v Trnave sa začalo vyučovať po slovensky (95. výročie).

1. 1. 1939 – V Nitre sa narodil právnik a univerzitný profesor PETER BLAHO, dvojnásobný rektor obnovenej Trnavskej univerzity, ktorému roku 2004 udelili Cenu mesta Trnava (75. výročie).

1. 1. 1974 – V Trnave zriadili Divadlo pre deti a mládež (40. výročie).

1. 1. 1974 – Biely Kostol sa stal súčasťou Trnavy (40. výročie).

3. 1. 1949 – V Trnave sa narodil právnik, notár a odborný publicista JOZEF OPATOVSKÝ, čestný prezident Slovenskej notárskej komory a podpredseda Spolku sv. Vojtecha (65. narodeniny).

5. 1. 2004 – V Bratislave umrel trnavský rodák LADISLAV PODMAKA, dramaturg, teatrológ a publicista, v rokoch 1976-1985 riaditeľ divadla v Trnave, neskôr riaditeľ Novej scény v Bratislave (10. výročie).

6. 1. 1924 – V Trnave sa narodila mikrobiologička, šľachtiteľka a odborná publicistka MARTA HUSÁROVÁ, absolventka trnavského gymnázia a v rokoch 1962 – 76 pracovníčka Výskumného ústavu kukurice v Trnave (90. výročie).

8. 1. 1814 – V Bratislave umrel právnik, autor učebníc a odborných prác JURAJ ŽIGMUND LAKIČ, bývalý profesor Trnavskej univerzity a jej prvý svetský rektor (200. výročie).

11. 1. 1869 – V trnavskom divadle sa za účasti početného obecenstva a mnohých známych národovcov uskutočnilo prvé slovenské divadelné predstavenie. Pripravil ho Slovenský ochotnícky divadelný krúžok, ktorý zahral Kotzebuovu drámu Gróf Beňovský (145. výročie).

14. 1. 1844 – V Dolnom Lopašove sa narodil historik, archeológ a cirkevný hodnostár PAVOL JEDLIČKA, rektor seminára a zakladateľ prvého mestského múzea v Trnave (170. výročie).

14. 1. 1889 – V Kovačici v Srbsku sa narodil MILO RAPOŠ, mestský inžinier v Trnave a tvorca regulačného plánu mesta, ktorý sa zaslúžil aj o reštaurovanie mestského divadla (125. výročie).

17. 1. 1919 – V Trnave sa narodil stredoškolský profesor, hádzanár, tréner a odborný publicista FRANTIŠEK GAŽO, spoluzakladateľ oddielu hádzanej, s ktorým získal titul majstra republiky. Roku 1999 mu udelili Čestné občianstvo mesta Trnava in memoriam (95. výročie).

18. 1. 1814 – V Kremnici sa narodil pedagóg, cirkevný hodnostár a publicista ŽIGMUND SUPAN, riaditeľ gymnázia v Trnave a autor jeho stručných dejín (100. výročie).

19. 1. 1999 – Vo Francúzsku umrela poetka AGAO DUNAJSKÁ, vl. menom Anna Gromová, rodáčka z Trnavy, autorka viacerých básnických zbierok (15. výročie).

20. 1. 1814 – V Trnave umrel ostrihomský kanonik a rektor seminára PAVOL BEZNÁK, spoluzakladateľ a podporovateľ Slovenského učeného tovarišstva (200. výročie).

20. 1. 2009 – V Bratislave umrel historik, vysokoškolský pedagóg a odborný publicista VINCENT SEDLÁK, rodák z Krakovian, ktorý prednášal na Trnavskej univerzite a bol predsedom jej Akademického senátu (5. výročie).

22. 1. 1924 – V Bošanoch sa narodil kardinál JÁN CHRYZOSTOM KOREC, katolícky mysliteľ, historik a spisovateľ, ktorý študoval teológiu v Trnave (90. narodeniny).

23. 1. 1744 – Trnavský mestský kapitán podal magistrátu sťažnosť na univerzitných študentov, ktorí sa v predchádzajúci deň pobili s vojakmi a znemožnili jarmok (270. výročie).

26. 1. 1919 – V Trstíne umrel národovec a kňaz MARTIN KOLLÁR, podpredseda a správca Spolku sv. Vojtecha v Trnave, redaktor a vydavateľ Katolíckych novín a poslanec Uhorského snemu za volebný obvod Trnava (95. výročie).

27. 1. 2004 – V Trnave umrela vedúca lekárka Okresnej hygienickej stanice a poslankyňa Mestského zastupiteľstva ANNA FILIPOVÁ (10. výročie).

31. 1. 1934 – Podľa výsledkov sčítania obyvateľstva Trnava mala 23 945 obyvateľov (80. výročie).

P.R.

 

Zatiaľ nehodnotené