novinky z radnice

Novinky z radnice vstupujú do svojho 25. ročníka s novou tvárou. Úsilím redakcie bolo vytvoriť priestor na prehľadnejšie grafické zalomenie textov a fotografií. V tejto súvislosti sa chceme poďakovať vám, čitateľom, za priazeň a vernosť nášmu periodiku a poslancom mesta Trnavy, ktorí každoročne schvaľujú finančnú čiastku na tlač Noviniek z radnice, že tento rok zohľadnili aj zmenu formátu.

Za štvrťstoročie našej existencie sa všetci zvolení predstavitelia mesta stotožnili s ideou časopisu, ktorý má ľudí spájať, a nie rozdeľovať. Aj vďaka tomu si dodnes Novinky z radnice zachovali svoj charakter.

Okrem mnohých ďakovných listov a prianí som sa však stretol aj s výčitkou, že Novinky sú málo polemické a málo kritické. Pripomienke ako novinár rozumiem. Ak by v Trnave neexistovali iné printové médiá, určite by sme v redakcii vytvárali viac priestoru aj pre kritickú reflexiu. No skutočnosť je taká, že v Trnave je dostatok médií, ktoré okrem informácií prinášajú polemické a kritické pohľady. Preto podľa nás nemá zmysel vstupovať do zaplneného priestoru, ale práve naopak, sústrediť sa na to, čo absentuje. Prehĺbenie spoločenstva ľudí so vzťahom k mestu, k jeho histórii, k tvorbe kultúrnych a duchovných hodnôt.

Zároveň vidím problém našej spoločnosti už dlhodobejšie v tom, že väčšina z nás je presvedčená o tom, že vie jasne rozlíšiť, kto je dobrý a kto je zlý. Delíme sa na príslušníkov tej či onej strany, tej či onej konfesie. Myslím si však, že tadiaľ cesta nevedie. Politické reprezentácie sú naším zrkadlom. Volí ich väčšina. Uvedomenie si tohto faktu považujem za dôležitejšie, ako nadávať na politikov.

Aj preto sa v Novinkách z radnice nechceme stavať na tú či onú stranu a už vôbec nie do polohy sudcov, či jediného správneho videnia sveta. Kladieme dôraz na to, čo nás spája, a nie na to, čo nás rozdeľuje. Nie vždy sa nám to podarí, ale verím, že aj s vašou pomocou môžeme na tejto vízii pracovať naďalej. Ľudí spája myslenie a reč. Obe by mali patriť k sebe. Verím, že ak ľudia rozmýšľajú, nepotrebujú, aby ich niekto presviedčal o svojej pravde. Nevlastní ju nikto z nás, no trápime sa s ňou. Patrí k tomu aj stav vzťahov v spoločnosti či v Trnave. Rozmýšľame a hľadáme cesty bez osočovania a poukazovania na vinníkov. Nechceme zverený priestor zneužiť na vynášanie rozsudkov či vyslovovanie jedinej pravdy.

Ďakujeme preto všetkým vám, ktorí máte podobný postoj a hľadáte aj v Novinkách z radnice predovšetkým to, čo nás spája. Vytvárame tak spoločne sieť ľudí, ktorí hľadajú cestu k sebe, k svojmu mestu i domovu. Verím, že takáto sieť dokáže udržať a dotvárať nielen dobré mesto, ale vytvárať i spojivo pozitívne zmýšľajúcich ľudí.

Pavol Tomašovič

 

Vaše hodnotenie: None | Priemerné hodnotenie: 3 (1x hodnotené)