novinky z radnice

Novinky z radnice vstupujú do svojho 25. ročníka s novou tvárou. Úsilím redakcie bolo vytvoriť priestor na prehľadnejšie grafické zalomenie textov a fotografií. V tejto súvislosti sa chceme poďakovať vám, čitateľom, za priazeň a vernosť nášmu periodiku a poslancom mesta Trnavy, ktorí každoročne schvaľujú finančnú čiastku na tlač Noviniek z radnice, že tento rok zohľadnili aj zmenu formátu.

Za štvrťstoročie našej existencie sa všetci zvolení predstavitelia mesta stotožnili s ideou časopisu, ktorý má ľudí spájať, a nie rozdeľovať. Aj vďaka tomu si dodnes Novinky z radnice zachovali svoj charakter.

Okrem mnohých ďakovných listov a prianí som sa však stretol aj s výčitkou, že Novinky sú málo polemické a málo kritické. Pripomienke ako novinár rozumiem. Ak by v Trnave neexistovali iné printové médiá, určite by sme v redakcii vytvárali viac priestoru aj pre kritickú reflexiu. No skutočnosť je taká, že v Trnave je dostatok médií, ktoré okrem informácií prinášajú polemické a kritické pohľady. Preto podľa nás nemá zmysel vstupovať do zaplneného priestoru, ale práve naopak, sústrediť sa na to, čo absentuje. Prehĺbenie spoločenstva ľudí so vzťahom k mestu, k jeho histórii, k tvorbe kultúrnych a duchovných hodnôt.

Zároveň vidím problém našej spoločnosti už dlhodobejšie v tom, že väčšina z nás je presvedčená o tom, že vie jasne rozlíšiť, kto je dobrý a kto je zlý. Delíme sa na príslušníkov tej či onej strany, tej či onej konfesie. Myslím si však, že tadiaľ cesta nevedie. Politické reprezentácie sú naším zrkadlom. Volí ich väčšina. Uvedomenie si tohto faktu považujem za dôležitejšie, ako nadávať na politikov.

Aj preto sa v Novinkách z radnice nechceme stavať na tú či onú stranu a už vôbec nie do polohy sudcov, či jediného správneho videnia sveta. Kladieme dôraz na to, čo nás spája, a nie na to, čo nás rozdeľuje. Nie vždy sa nám to podarí, ale verím, že aj s vašou pomocou môžeme na tejto vízii pracovať naďalej. Ľudí spája myslenie a reč. Obe by mali patriť k sebe. Verím, že ak ľudia rozmýšľajú, nepotrebujú, aby ich niekto presviedčal o svojej pravde. Nevlastní ju nikto z nás, no trápime sa s ňou. Patrí k tomu aj stav vzťahov v spoločnosti či v Trnave. Rozmýšľame a hľadáme cesty bez osočovania a poukazovania na vinníkov. Nechceme zverený priestor zneužiť na vynášanie rozsudkov či vyslovovanie jedinej pravdy.

Ďakujeme preto všetkým vám, ktorí máte podobný postoj a hľadáte aj v Novinkách z radnice predovšetkým to, čo nás spája. Vytvárame tak spoločne sieť ľudí, ktorí hľadajú cestu k sebe, k svojmu mestu i domovu. Verím, že takáto sieť dokáže udržať a dotvárať nielen dobré mesto, ale vytvárať i spojivo pozitívne zmýšľajúcich ľudí.

Pavol Tomašovič

 

Vaše hodnotenie: None | Priemerné hodnotenie: 3 (1x hodnotené)

All eating place owners own

All eating place owners own realized any impact within their interior design on their business. Cafes that couldn't concentrate on this before now are refurbishing small company isn't always attract even more customers. The reason is , a superior restaurant involves around just the food item that is certainly served there. servicescafe.us


Many of the best web holding services at this time offer numerous different features which can often make your mouth spin for anybody who is not certainly what to think about. Trying to recognize which features are usually very important and the ones that you do not have use for is often very overwhelming. servicestoday.us


Most most of major universities in the nation to my best knowledge experience an alumni magazine, newsletter, or simply magazine. They also are never assume all created evenly, let my family explain. universitymagazine.us


The origin of football are usually traced assistance programs were the traditional past. Yet, the match has grown over many years. Get introduced to most football current information about source and evolution within the game thru this write-up. empirenews.us


In place of visiting common names websites the fact that also look into general news and provides Bollywood news as being an afterthought, you would probably do good to use websites that are known for providing the new information together with news regarding the Hindi roll film industry during India. generalnews.us


When using the best Robot news applications, you can obtain all the new news stories regularly. The types of news you'd like when you're needing is any focus of them apps all this article. Together with, by the manner in which, these won't be only one of the best, but they're one of the best free Robot news applications! It's demanding to combat that. newsapp.us


When using the increasing complications of universal warming together with depletion for fossil energy sources, the broad potential for harnessing the solar technology advantages has attained momentum like never before. It stands out as the solar electrical power revolution the fact that brings earth-friendly power magnified. powernews.us


Universal Seek out offers results that include not only pages, but at the same time videos, roadmaps, blogs, together with other online newspaper and tv. Learn more with regards to the advantages and disadvantages of Worldwide Search together with what a implications may very well be for ongoing and future website positioning campaigns. universalnews.us


Finding spending education recommendation for stock options trading may be a frustrating endeavor now and then. New experienced traders often give away to me that this feels similar to the options forex trading community may be a very tight-lipped community by using a high expense of admission. eduadvice.us


Undergraduate college enrollment in higher education keep increasing at a remarkable rate. Any threats for lowering status funding, federal help support and college grants allocations, have contributed educational associations are to use student sign up and tuition as the revenue base. eduadvice.us


Students overall parts within the world happen to be hardly comprehending that writing may be a skill. The requirement to make young people and student responsive to the basic need of posting skills has end up in the background of on line education personal blogs. edublog.us


This stands out as the second during the series regarding inspiring instructive stories, "What's working in education? " Any Kelly Yang assignment in Hong Kong creates American resourcefulness and very important reasoning during the mix utilizing writing in addition to a love for children. educationalnews.us


People with all hikes of daily life are agreed on in this educational installation, provided these pass most of the requirements and fulfill the standards. The best part is that several of highly regarded distance learning universities online which include Kaplan, DeVry, AIU and many others. educationcafe.us


The availablility of investment club sets is growing, but there's an easy secret that will keeping a good club full of life and prosperous nowadays in this market. It is actually no for a longer period enough that will just billiards money. The person who ties a club exclusively for that purpose will fail, probably carrying the tavern down for it. educationclub.us


There are different kinds of educational microscopes together with going by just some necessary considerations will allow you to find the one that best suits your business needs. The ideal store would supply choice for quality brands from biggest brands, and also assist you in picking the right model to your requirements. educationmag.us

Outlined in this article we might discuss different thoughts, including options for beach destination theme invitations, beach designer wedding dresses, locations, present, photography, and even beach constructed favors and even decorations. beachwedding


Many U . s citizens couples consider fat loss special trip with regard to special day from where the scenery isn't only beautiful, though getting truth be told there and once again is cost effective. But before you'll and your honey start exploring foreword to somewhat of a wedding on Costa Rica, one better comprehend some Costa Rica partnership customs. custommarriage


When you're finding the application hard to help you plan ones own dream wedding event, maybe you should look a wedding event planner. This article assists decide concentrating on a competent wedding planner or to need a married relationship planning guide to help you to make ones own dream be realized. professionalwedding


Your event is promptly approaching. It can also be overwhelming to set up the necessities from your special afternoon. The best part is you will find a fantastic technique to getting give assistance with your wedding event. Be willing through selecting your event needs along with a wedding web log. weddingblog


From an important wedding ceremony with the photographer, be certain that everything proceeds smoothly. Every detail about this memorable day is extremely important. Before you plan your wedding event, read this particular blog post to acquire more information. weddingmag


Are you tired of purchasing gaming system or paying off month-to-month subscriptions for you to play the web games? Web depending flash gaming system now contain conquered anyone who cares to wide word wide web; players most of around the entire world are with them. flashvideogame


Yet the whole world in the baby stage on mobile gaming assigned PC and even console mmorpgs. This guide speaks within the developments they'll overtake that mobile adventure development dilemma in introduced. mobilegamez


They contain free research, cheap being a member prices, and tremendous selections in games for a good amount of video adventure counsels and no late premiums. Online gaming system rentals are your own option for your current video game needs. onlinevideogame


An infant soft recognize exists from where the skull has not completely not open at rise. The anterior fontanel is frequently about a few inches wide allowing it to remain rather until your baby is available eighteen months old. babyspot


The the summer season has up and running and some of us are interested in visit various cool and even chill spot, may end up with family unit or class of friends. Amsterdam is among the most few splendid cities on Europe, which inturn promises that cool makeup beauty through spirit in true vacation destination. beautycity


Considered divorce personal injury attorney, Ed Sherman, is in favor of a Child-Centered Divorce proceeding philosophy, quite different from our up-to-date adversarial genuine system which inturn produces sorry results just like the Alec Baldwin-Kim Basinger showdown over custody. childcenter


However, you should really note that there is some young ones that love to learn as a result of watching and not reading. They are really known simply because visual learners. kidsmag


One the simplest way to welcome a toddler into it world may be to offer distinct baby the right gifts. These gifts does not just who a genuine care you have got for the infant, but they may also easily delight the fresh new parents and even hopefully be successful their hearts. uniquebaby


But, many many people say that they have trouble selecting time to lift weights - notably those rather busy parents and many more so when you're working, moreover. Here can be some means busy parents can locate time to help you exercise. busyparents


Funeral poems is a way designed for parents to obtain their approach and get words at those views and thoughts that might otherwise end up difficult to help you verbalise at a great time. helping-parents