novinky z radnice

1. 3. 1934 – V Košiciach sa narodil profesor Gymnázia Jána Hollého v Trnave, športový organizátor, basketbalový rozhodca a predseda basketbalového oddielu TJ Slávia Trnava MILAN KRAHULEC, držiteľ ocenenia Uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Trnavy (80. narodeniny).

1. 3. 1954 – V Bratislave sa narodil herec a režisér JURAJ NVOTA, ktorý v rokoch 1977 – 91 pôsobil v Divadle pre deti a mládež v Trnave (60. narodeniny).

3. 3. 1679 – Vo Viedni umrel trnavský rodák JÁN NÁDAŠI, profesor

Trnavskej univerzity, historik, teológ a autor odborných prác (335. výročie).

5. 3. 1419 – Kráľ ŽIGMUND obnovil mestské privilégiá Trnavy z roku 1238 (595. výročie).

5. 3. 1684 – V Trnave umrel profesor teológie na Trnavskej univerzite, dekan jej filozofickej fakulty a v rokoch 1681-84 rektor univerzity JÁN BÁNKY (330. výročie).

5. 3. 1984 – V trnavskej štvrti Na prednádraží dali do prevádzky nový školský areál Osobitnej školy (30. výročie).

8. 3. 1714 – V rakúskom Linzi sa narodil typograf a riaditeľ univerzitnej tlačiarne v Trnave GODEFRIDUS KEFFER (300. výročie).

8. 3. 1999 –V Trnave umrel vysokoškolský pedagóg, spevák, hudobník, zbormajster SĽUK-u a kňaz STANISLAV MIHALIČKA, ktorému bola roku 2006 udelená Cena mesta Trnava in memoriam (15. výročie).

9. 3. 1824 – V Trnave umrel cirkevný hodnostár a gróf MIKULÁŠ ČÁKI, rektor trnavského seminára, člen Slovenského učeného tovarišstva a podporovateľ vydávania slovenskej literatúry (190. výročie).

9. 3. 1994 – V Ríme umrel predseda Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda, literárny historik, publicista, prekladateľ, pedagóg a cirkevný hodnostár JOZEF VAVROVIČ, rodák z Báhoňa, absolvent a neskorší profesor trnavského gymnázia (20. výročie).

11. 3. 1939 – V Trnave sa narodil športovec – hádzanár ERNEST GUBRICKÝ, bývalý tréner hádzanárov trnavskej Lokomotívy i ústredný tréner Slovenského zväzu hádzanej, ktorého roku 2012 uviedli do Siene slávy slovenskej hádzanej (75. narodeniny).

13. 3. 1929 – V Trnave sa narodil filmový režisér JOZEF REŽUCHA, ktorému roku 1996 udelili Čestné občianstvo mesta Trnava in memoriam (85. výročie).

15. 3. 1929 – V Popudinských Močidľanoch sa narodil spisovateľ, prekladateľ, redaktor Vatikánskeho rozhlasu a kňaz RAJMUND ONDRUŠ, ktorý študoval v Trnave a v Piešťanoch, neskôr pôsobil v Taliansku a v Kanade a po návrate z emigrácie v Trnave, kde je aj pochovaný (85. výročie).

16. 3. 1709 – V Prílesí sa narodil pedagóg, historik, autor učebníc a veršovaných divadelných hier JÁN PRÍLESKÝ, profesor Trnavskej univerzity, dekan jej filozofickej i teologickej fakulty a v rokoch 1768 – 1770 aj rektor (305. výročie).

18. 3. 1934 – V Trnave umrel chirurg KAROL KRČMÉRY, riaditeľ a hlavný lekár Krajinskej nemocnice v Trnave (80. výročie).

21. 3. 1989 – V Trnave umrel cirkevný hodnostár, publicista a kňaz KAROL JARÁBEK, rodák z Dolnej Krupej (25. výročie).

21. 3. 1984 – V Bratislave umrel literárny historik, bibliograf, publicista a pedagóg IMRICH KOTVAN, ktorý pôsobil v Trnave ako gymnaziálny profesor (30. výročie).

24. 3. 1819 – V Rajci sa narodil spisovateľ, básnik, redaktor a učiteľ JURAJ SLOTA, spoluzakladateľ Spolku sv. Vojtecha v Trnave a jeho prvý správca, ktorý na sklonku života pôsobil ako farár v Dolných Voderadoch (195. výročie).

27. 3. 1619 – Ostrihomský arcibiskup PETER PÁZMÁŇ daroval dva domy v Trnave na ubytovanie študentov a jeden pre knižnicu (395. výročie).

28. 3. 1769 – V Trnave umrel KAROL MARLOK, trnavský mešťan a mäsiar rakúskeho pôvodu, ktorý bol roku 1760 povýšený do šľachtického stavu (245. výročie).

29. 3. 1834 – V Trnave umrel pedagóg ANTON von REHLINGEN, autor publikácie o materských školách a zakladateľ detskej opatrovne v Trnave, ktorá bola jednou z prvých na území Slovenska (180. výročie).

31. 3. 1939 – V Nitre sa narodil matematik, vysokoškolský pedagóg, diplomat a politik JOZEF MIKLOŠKO, ktorý pôsobil ako prorektor pre vedu, výskum a zahraničné vzťahy na Trnavskej univerzite (75. narodeniny).

P.R.

 

Zatiaľ nehodnotené