novinky z radnice

Deň narcisov a Aerobikový maratón v Trnave ♦ Žiaci si v súťaži overia poznatky o poskytovaní prvej pomoci ♦ Výtvarná súťaž Zem je len jedna

Deň narcisov a Aerobikový maratón v Trnave

Osemnásty ročník celoslovenskej zbierky na podporu boja proti rakovine známej ako Deň narcisov sa uskutoční 11. apríla aj v Trnave na Trojičnom námestí a pred obchodnými centrami na Veternej, Clementisovej, Hospodárskej a Ulici Ferka Urbánka. Poslaním tohto podujatia je informovať verejnosť o tom, že rakovina je choroba, ktorá sa vo väčšine prípadov dá úspešne liečiť, ak je zachytená včas, že vhodnou prevenciou a vhodným životným štýlom môžeme ochoreniu predísť a že by sme mali pomáhať tým, ktorí to potrebujú.

Verejnú zbierku v Trnave organizuje Liga proti rakovine – Klub Venuša v spolupráci s Kanceláriou Zdravé mesto Trnava. Dobrovoľníci aj pokladničky budú mať viditeľné a nezameniteľné označenie.

Minulý rok sa počas tohto dňa vyzbieralo v Trnavskom kraji 102 194 eur, čistý výnos z celoslovenskej zbierky bol 830 321 eur. Peniaze boli použité na medicínske a výskumné projekty, medicínske služby a hospicovú starostlivosť, psychosociálnu starostlivosť o onkologických pacientov a ich rodiny, projekty na rozvoj výchovy, informovanosti a poradenstva, atď.

Súčasťou podujatia v Trnave bude opäť aj Aerobikový maratón základných a stredných škôl v Mestskej športovej hale, ktorý v tento deň odštartuje o 9. hodine v spolupráci s Kalokagatiou – CVČ a Aerobikovým štúdiom No 1.

Žiaci si v súťaži overia poznatky o poskytovaní prvej pomoci

Územný spolok Slovenského Červeného kríža v spolupráci s Mestom Trnavou – kanceláriou Zdravé mesto, Základnou školou na Atómovej ulici a Trnavským osvetovým strediskom organizuje 30. apríla od 8. do 13. hodiny v ZŠ na Atómovej Územnú súťaž družstiev prvej pomoci základných škôl I. a II. stupňa z okresov Trnava, Hlohovec a Piešťany.

Deti si prakticky preveria zručnosti z predlekárskej prvej pomoci, ktoré po celý rok získavajú teoreticky na krúžkoch prvej pomoci v škole. Teoretické vedomosti si budú overovať v súťažných disciplínach na témy Slovenský Červený kríž, hnutie Červeného kríža a Červeného polmesiaca, bezpríspevkové darcovstvo krvi, zdravotnícke vedomosti a kardiopulmonálna resuscitácia.

Výtvarná súťaž Zem je len jedna

Mesto Trnava – kancelária Zdravé mesto v spolupráci s Kalokagatiou – Centrom voľného času v Trnave pripravujú pri príležitosti Dňa Zeme 24. apríla od 8.30 h v priestoroch Kalokagatie – CVČ na Streleckej ulici výtvarnú súťaž pre žiakov základných škôl pod názvom Zem je len jedna. V tomto roku je zameraná na tému Farebná príroda – nie čiernobiela ZEM. Do súťaže sa môžu prihlásiť dvojčlenné družstvá žiakov 8. a 9. ročníka základných škôl a osemročných gymnázií. Zástupcovia jednotlivých družstiev budú maľovať temperovými farbami na polystyrénový panel formátu 1m x 1m.

 

Zatiaľ nehodnotené