novinky z radnice

Skladba č. 19, Michal Pollák, Oesterreichische Schachzeitung 1873, Mat 3. ťahom (9 – 5)

V Trnave býval v 19. storočí okrem grófa Arnolda Pongrácza (Trnavského pustovníka) ešte aj iný šachista, ktorý sa zaoberal kompozičným šachom. Nevieme, koľko šachových skladieb zložil, a ani, či sa navzájom poznali, resp. stretávali nad šachovnicou, ale obaja sa nezmazateľne zapísali do histórie skladania šachových úloh. V tomto roku (2014) si pripomenieme 30. výročie vydania publikácie s názvom Kompozičný šach na Slovensku z pera predsedu Slovenskej organizácie kompozičného šachu na Slovensku Bedricha Formánka.šach Z 301 šachových diagramov sme vybrali trojťažku (mat 3. ťahom) bývalého obyvateľa Trnavy Michala Polláka, kde v úvodníku (prvom ťahu) si biely dovolí obetovať kvalitu. Je to typická skladba na tempo, kde čierny musí ťahať, a preto prehrá. Biely ťahá a dá mat najneskôr 3. ťahom.

Riešenie skladby č. 18 (Idunk): Zdanlivé hry (keby začínal čierny) 1. - b5 2.Ja6 mat, 1. - bxc5 2.Db3 mat; rieši: 1.Ja5! tempo, 1. - bxa5, b5, bxc5, Kxa5, Kxc5 2.Ja6, Dc3, Jc6, Sc3, Sf8 mat. Vo všetkých variantoch sa uplatní blokujúca funkcia čierneho pešiaka. Dvojťažka získala 1. cenu v tematickom turnaji SÚV ČSTV r. 1959.

GK

 

Zatiaľ nehodnotené