novinky z radnice

Svoju pozemskú púť ukončil v deväťdesiatom štvrtom roku života. Úctyhodný vek dosiahol vďaka svojmu receptu: Ani v dôchodku nečinne neoddychovať, pretože pasivita kradne roky.

hagaraOrganizovaný futbal sa hrá v Trnave od jari 1896, keď v historickej premiére si domáci NSE zmeral sily s Viedňou. Medzi najvýraznejšie osobnosti celej bohatej histórie populárneho loptového odvetvia v slovenskom Ríme patril Jozef Hagara (narodený 9. novembra 1920 v Topoľčanoch, zosnulý 22. februára 2014 v Trnave). V našom starobylom meste žil od ôsmich rokov. To keď jeho otec Augustín Hagara sa sem presťahoval s celou rodinou kvôli poštárskej profesii. Popri zamestnaní mu zostal čas aj na futbalovú záľubu. Jeho zásluhou uzrel svetlo sveta Meteor Trnava, jeden z početných maloklubov. Spriaznenosť s koženou loptou od neho podchytili aj obaja synovia, Jozef a o dva roky mladší Anton. Na svojho gymnaziálneho spolužiaka Jozefa Hagaru zostalo množstvo nezabudnuteľných spomienok inému bardovi trnavského športu, Štefanovi Cepkovi. Počnúc chlapčenskými rokmi, keď doma spolu odohrali desiatky gombíkových zápasov v stolnom futbale.

Jozef Hagara ako hráč, tréner a funkcionár TŠS či neskoršieho Spartaka zanechal hlbokú brázdu na trnavskom futbalovom poli. Zo svojho precízne vedeného archívu mi pri viacerých posiedkach poskytol hŕbu cenných údajov. V našom mesačníku už niektoré analýzy futbalového účinkovania dostali priestor. Ďalšie dôležité míľniky z rozsiahleho športového profilu nedávno zosnulého velikána prinesieme v májovom čísle Noviniek z radnice. Autorovi príspevku počas dlhých rokov športového redaktorstva vždy bývalo poctou i potešením sa stretnúť s týmto milým, rozvážnym, vzdelaným a povahovo pokojným človekom. Jednak ma obohacoval vzácnymi poznatkami z histórie telesnej kultúry v celom regióne, no aj po ľudskej stránke bol každý okamih prežitý v prítomnosti J. Hagaru príjemnou studnicou osvieženia. Do posledných dní života mal bystrú myseľ. Futbalové zostavy spred štyridsiatich či päťdesiatich rokov sypal z rukáva. Na CD-čku opatrujem viacero vzácnych fotografií z jeho futbalovej mladosti aj štatistických prehľadov, ktoré sú písané precíznym písmom. Mnohé z materiálov ešte dodnes neboli publikované v žiadnych faktografických prehľadoch. Azda raz dôjde k ich knižnému spracovaniu, veď ľudská pamäť má svoje limity. Keď doc. PhDr. Mgr. Jozef Hagara, CSc., oslavoval deväťdesiate narodeniny, oslovil ma Marian Urban Mikláš, hlavný organizátor príjemného spoločenského večera, s ponukou vystúpiť pri tejto výnimočnej udalosti s koreferátom. Veľmi rád som rolu prijal, veď pred auditóriom, v ktorom sedel aj Valerián Švec, jeden zo slávnych zverencov jubilanta, dostali vtedy podobnú možnosť už iba dvaja vyvolení, známi Trnavčania Branislav Matoušek a Peter Horváth.

V ten oslavný večer sme sa cítili nanajvýš príjemne. Napokon, ako vždy v spoločnosti docenta Jozefa Hagaru.

Jaroslav Lieskovský, foto: Marta Országhová

 

Vaše hodnotenie: None | Priemerné hodnotenie: 3 (2 hlasovali)