novinky z radnice

Mestská samospráva v apríli začala realizovať projekt humanizácie na Ulici Vladimíra Clementisa 58 – 67 v blízkosti strediska sociálnej starostlivosti. Prvým krokom je odstránenie starého asfaltového a dvoch nefunkčných antukových ihrísk, nasledovať má založenie trávnatej plochy a výsadba stromov. Na jeseň by tu mali nájsť svoje miesto lipy, duby, ľaliovníky, paulownie, buky, judášovce, ginká, okrasné hrušky a iné druhy, ktoré majú spolu s obnovenou fontánou postupne zlepšiť klimatické podmienky v tejto lokalite.

Architektonickú štúdiu jej humanizácie zabezpečilo Mesto Trnava už v roku 2007. Vzhľadom na finančné zdroje sa úpravy začali realizovať postupne, v roku 2010 bolo za bytovým domom na Ulici V. Clementisa 61 – 66 vybudované parkovisko so 68 miestami, vrátane štyroch miest pre imobilných s bezbariérovým prístupom na chodník. Súčasťou stavby boli aj nová príjazdová komunikácia a chodník pre peších so vstupmi do vchodov bytového domu, plocha pre kontajnery, verejné osvetlenie a výsadba oddeľovacieho pásu stromov s možnosťou zrkadlového rozšírenia parkoviska na dvojnásobnú kapacitu.

V roku 2011 zabezpečilo mesto projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie a realizáciu prestavby časti územia s asfaltovým ihriskom a fontánou pri stredisku sociálnej starostlivosti. Zámerom projektu bolo premeniť územie na malú pobytovú zelenú oázu s fontánou. Z dôvodu vysokých rozpočtovaných nákladov však musel byť tento projekt predbežne pozastavený.

„V roku 2013 sa však mesto Trnava zapojilo do projektu Mestá odolné na dopady zmeny klímy – trnavská inšpirácia. Jeho výsledkom má byť okrem iných výstupov aj upravená lokalita v meste, ktorá bola vyhodnotená ako riziková a zraniteľná z hľadiska možných negatívnych dopadov klimatických extrémov, u nás najmä horúčav, na jej obyvateľov. Projektovým tímom bola vybraná práve lokalita za bytovým domom Vl. Clementisa 58 – 67, pre ktorú už bol pripravený spomínaný projekt so stavebným povolením,“ informovala Ing. Jarmila Garaiová z odboru územného rozvoja a koncepcií mestského úradu.

Podľa jej slov pri výbere lokality zavážil aj fakt, že je v tesnej blízkosti objektov, ktorých obyvatelia sú v čase klimatických extrémov najohrozenejší. Predpokladané vlny horúčav budú ťažko znášať nielen dôchodcovia v stredisku sociálnej starostlivosti, ale aj deti z blízkej materskej školy. Na jeseň tohto roku preto prispeje projekt Mestá odolné na dopady zmeny klímy – trnavská inšpirácia finančnou čiastkou na nákup stromov a sprevádzkovanie fontány v tejto lokalite, čím zníži pôvodné rozpočtové náklady mesta na realizáciu projektu humanizácie Ulice V. Clementisa 58 – 67. Podmienkou je, aby vysadená zeleň na približne pol hektárovej ploche dosiahla takú hustotu a štruktúru, ktorá preukázateľne zabezpečí obyvateľom zo všetkých okolitých budov možnosť ochladenia v letných horúčavách, zníženie prašnosti a celkové zlepšenie kvality vzduchu. Aby bola zabezpečená čo najvyššia účinnosť porastu, odporučili odborníci na kvalitu ovzdušia z projektového tímu vysadiť na tomto mieste toľko stromov, aby ich koruny v dospelosti pokryli územie aspoň na 60 – 70 percent. K zvýšeniu ochladzovacieho efektu nepochybne prispeje aj fontána, ktorá bude po viacerých rokoch znova uvedená do prevádzky.

Aktualizáciu projektu humanizácie Vl. Clementisa 58 – 67 s doplnením stromov zabezpečovala mestská samospráva v priebehu apríla.

 

Zatiaľ nehodnotené