novinky z radnice

1. 4. 1945 – Vojská II. ukrajinského frontu oslobodili Trnavu (65. výročie).

 

1. 4. 1990 – Divadlo pre deti a mládež v Trnave bolo premenované na Trnavské divadlo (20. výročie).

 

3. 4. 1700 – V Záhrebe umrel chorvátsky pedagóg Ján PATATICH, bývalý profesor Trnavskej univerzity a dekan jej filozofickej fakulty (310. výročie).

 

7. 4. 1695 – V Leviciach sa narodil pedagóg a historik František KAZI, profesor Trnavskej univerzity a autor jej dejín (315. výročie).

 

8. 4. 1950 – V Trnave sa narodil predseda Slovenského zväzu sklerosis multiplex Milan SURGOŠ (60. výročie). 

 

9. 4. 2005 – V Bratislave umrel prvý rektor obnovenej Trnavskej univerzity Anton HAJDUK, astronóm, astrofyzik a odborný publicista (5. výročie).

 

11. 4. 1690 – Za trnavského richtára bol zvolený Slovák Mikuláš RAST (320. výročie).

 

13. 4. 1910 – V Trnave sa narodila spisovateľka Irena LANTAYOVÁ, autorka rozhlasových a televíznych scenárov (100. výročie).

 

17. 4. 1925 – V Starej Bystrici sa narodil herec a režisér Vendelín KUFFEL, ktorý pôsobil v Krajovom divadle v Trnave (85. výročie).

 

19. 4. 1880 – V Trnave sa narodil redaktor a vydavateľ novín Trnavský kraj Andrej KUBAL, spoluzakladateľ Sociálno-demokratickej strany v Trnave a poslanec NZ (130. výročie).

 

20. 4. 1910 – V Smoleniciach sa narodil hudobný skladateľ, dirigent a pedagóg Teodor HIRNER (100. výročie).

 

20. 4. 1915 – V Chorvátsku sa narodil redaktor a prekladateľ Viliam KOVÁR, ktorý pôsobil v Trnave, kde aj umrel (95. výročie).

 

20. 4. 2005 – V Trnave umrel pedagóg, výtvarník a filatelista Milan ŠNIRC, tvorca mnohých príležitostných poštových pečiatok. Roku 2008 mu bola udelená Cena mesta Trnavy in memoriam za významnú reprezentáciu a propagáciu mesta vo filatelii (5. výročie).

 

21. 4. 1910 – V Trnave sa narodil športovec, zápasník a tréner Jozef HERDA, účastník OH 1936 v Berlíne, kde získal striebornú medailu. V Trnave jeho meno nesie športové gymnázium a námestie a roku 2006 mu bolo udelené Čestné občianstvo mesta Trnavy in memoriam (100. výročie).

 

23. 4. 1560 – Ostrihomský arcibiskup a uhorský prímas Mikuláš OLÁH zvolal do Trnavy prvú arcidiecéznu synodu (450. výročie).

 

23. 4. 1780 – V Trnave sa narodil kníhtlačiar a mestský funkcionár Ján Krstiteľ JELINEK (330. výročie).

 

24. 4. 1595 – Narodil sa ostrihomský arcibiskup, uhorský prímas, kancelár a miestodržiteľ Juraj SELEPČÉNI, ktorý dal v Trnave postaviť pre slovenských veriacich osobitný kostolík sv. Mikuláša, zriadil kňazský seminár a zaslúžil sa aj o otvorenie právnickej fakulty Trnavskej univerzity (415. výročie).

 

27. 4. 2000 – V Rimavskej Sobote umrel múzejník Ladislav PÁL, ktorý v rokoch 1971 – 89 pôsobil v Trnave ako riaditeľ Západoslovenského múzea (10. výročie).

 

28. 4. 1430 – Vojsko uhorského kráľa ŽIGMUNDA po niekoľko dní trvajúcej bitke porazilo husitov pri Trnave na bojisku medzi Modrankou a Vlčkovcami (580. výročie).

 

28. 4. 1925 – V Brestovanoch sa narodil spisovateľ, novinár, publicista a Čestný občan mesta Trnavy Michal LOŠONSKÝ, ktorý študoval na gymnáziu v Trnave a neskôr pôsobil v emigrácii ako redaktor rádia Slobodná Európa (85. narodeniny).

 

29. 4. 2005 – V Trnave umrel lekár Ján GRUJBÁR, dlhoročný primár na dojčenskom oddelení nemocnice v Trnave, ktorý bol r. 2004 ocenený Uznaním za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Trnavy (5. výročie).

 

30. 4. 1735 – V Trnave umrel lekár, prírodovedec a odborný spisovateľ Štefan Pavol BÁČMEDEI, autor opisu morovej epidémie, ktorá roku 1733 zasiahla Trnavu (275. výročie).

P.R.

Zatiaľ nehodnotené