novinky z radnice

1. 5. 2013 – V Trnave umrel hudobník, spisovateľ, novinár a pedagóg MARIÁN MRVA, nositeľ Uznania za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Trnavy (1. výročie).

2. 5. 1954 – V Trnave umrel hudobný skladateľ a hudobník ALEXANDER GALBAVÝ, autor populárnych tanečných piesní (60. výročie).

3. 5. 1914 – V Trnave sa uskutočnil tzv. Letecký deň (100. výročie).

3. 5. 1919 – V Trnave sa narodil zoológ a odborný publicista JÁN KALUŽA, absolvent trnavského gymnázia a jeho neskorší profesor, riaditeľ ZOO v Bojniciach (95. výročie).

4. 5. 1919 – V Ivánke pri Dunaji tragicky zahynul politik, diplomat, astronóm a generál MILAN RASTISLAV ŠTEFÁNIK, ktorého pomník od sochára Jána Koniarka zdobí od roku 1924 Trnavu a jedna z ulíc nesie jeho meno (95. výročie)

5. 5. 1919 – Výnosom Ministerstva školstva a národnej osvety bolo zriadené Česko-slovenské reálne gymnázium Jána Holého v Trnave (95. výročie).

5. 5. 1994 – V Trnave umrel publicista, prekladateľ a kňaz ALOJZ DANIŠOVIČ, rodák z Bolerázu a absolvent trnavského gymnázia (20. výročie).

6. 5. 1759 – V Trnave umrel historik, profesor Trnavskej univerzity, dekan jej filozofickej fakulty, kancelár a viacnásobný rektor JÁN KAZI (255. výročie).

10. 5. 1649 – V Bratislave umrel bývalý profesor Trnavskej univerzity a v rokoch 1641 – 44 jej rektor PETER BELECIUS, dramatik a náboženský spisovateľ (365. výročie).

11. 5. 1869 – V Záhrebe umrel trnavský rodák, kardinál JURAJ HAULÍK, politik a organizátor kultúrneho života v Chorvátsku, ktorého pamiatku v Trnave pripomína ulica a pamätná tabuľa na jeho rodnom dome (145. výročie).

11. 5.1919 – V Mikšovej sa narodil historik, redaktor a vydavateľ FELIX LITVA, spoluzakladateľ Svetového kongresu Slovákov, provinciál Spoločnosti slovenských jezuitov v Kanade a profesor pápežskej univerzity Georgiana v Ríme, ktorý po návrate z emigrácie pôsobil ako prorektor Trnavskej univerzity v Trnave, kde aj umrel. Roku 1997 mu bola udelená Cena Mesta Trnava (95. výročie).

15. 5. 1559 – Do Trnavy prišli na pozvanie Mikuláša Oláha prví jezuitskí pedagógovia (455. výročie).

19. 5. 1779 – V Bratislave umrel pedagóg, historik a náboženský spisovateľ MATEJ POCK, profesor Trnavskej univerzity a dekan jej filozofickej fakulty (235. výročie).

23. 5. 1929 – V Trnave sa narodil spisovateľ a publicista LADISLAV SZALAY, bývalý redaktor Roháča a šéfredaktor Slovenského denníka (85. narodeniny).

25. 5. 1814 – V Skalici sa narodil spisovateľ, redaktor a kňaz FERDINAND PELIKÁN, učiteľ jazykov na gymnáziu v Trnave a vydavateľ týždenníka Wudce z Trnawi písaného v bernolákovskej slovenčine (200. výročie).

25. 5. 1939 – V Trnave sa narodil pedagóg, dirigent, organista a hudobný publicista JÁN SCHULTZ, profesor trnavského gymnázia, zakladateľ a dlhoročný dirigent speváckeho zboru Cantica nova a člen Speváckeho zboru slovenských učiteľov, ktorému roku 2005 udelili Uznanie za zásluhy a reprezentáciu mesta Trnava (75. narodeniny).

27. 5. 1649 – V Trnave umrel cirkevný historik a prvý rektor Trnavskej univerzity JURAJ DOBRONOCKÝ (365. výročie).

27. 5. 1949 – Uskutočnila sa konečná kolaudácia Ústianskej ulice v Trnave, kde bývali presídlenci z územia Oravskej priehrady (65. výročie).

28. 5. 1934 – V Trnave sa narodil vedec a odborný publicista ŠTEFAN KORČEK, expert na motorové oleje a mazaciu techniku v automobilovom priemysle, ktorý pôsobil v USA, nositeľ Čestného občianstva mesta Trnava (80. narodeniny).

29. 5. 1629 – V Trnave položili na mieste bývalého dominikánskeho kostola základný kameň pre výstavbu Univerzitného kostola, dnešnej Katedrály sv. Jána Krstiteľa (385. výročie).

31. 5. 1849 – Cez Trnavu prechádzalo ruské vojsko, ktoré šlo na pomoc cisárovi Františkovi Jozefovi I. v boji proti maďarským revolucionárom (165. výročie).

P.R.

 

Zatiaľ nehodnotené