novinky z radnice

Obnova nezvyčajného historického objektu v Trnave je vo finále. Hovoríme o záhradnom pavilóne rotunda Spiegelsaal, kultúrnej pamiatke, ktorá sa nachádza v rovnomennej mestskej trnavskej štvrti na Kalinčiakovej ulici, mimo historického centra mesta. Na začiatku celého príbehu bola snaha o záchranu vzácnej kultúrnej pamiatky postavenej za hradbami mesta.

Priblížme sme si však ešte raz obdobie vzniku tohto pozoruhodného pavilónu. Táto historická stavba sa datuje do roku 1792. Vtedy sa v tejto časti Trnavy nachádzali majery a záhrady, kde dominovala zeleň. Vtedajší životný štýl mestského obyvateľstva prinášal nové trendy, ktoré boli inšpirované životom šľachty. Módne bolo vytváranie rozsiahlych záhrady s cudzokrajnými rastlinami, záhradnými altánkami, ktoré bývali súčasťou šľachtických parkov. Pravdepodobne aj z tohto dôvodu dal postaviť ctihodný pán Jozef Skolonič filagóriu (záhradný domček), tento pôvabný architektonický objekt práve na tomto mieste. Jozef Skolonič prišiel do Trnavy spolu so svojim bratom Františkom z Chorvátska. V Trnave mal podnikateľské aktivity. V roku 1783 získali od cisára Jozefa II. šľachtictvo a erbovú listinu (armáles).

Za akým účelom dal Jozef Skolonič postaviť záhradný altánok, sa môžeme len domnievať. Ako sme už povedali, najpravdepodobnejšie mala byť nositeľom prestíže a postavenia jej majiteľa.

Samotná stavba až v roku 2012, po reštaurátorskom výskume, postupne odkryla v interiéri vzácnu a nesmierne zaujímavú nástennú iluzívnu maľbu. Maľba vytvára dojem, že sa nachádzame v malom záhradnom letohrádku – filagórii – obrastenom popínavou zeleňou a pozeráme sa na okolitú zeleň v exteriéri, navyše nám je umožnený „pohľad akoby do oblohy“ v klenbe, kde je v centre zobrazená ilúzia kruhového otvoru. Ilúziu trojrozmernosti priestoru umocňuje práca s tieňom a svetlom na prítomnej iluzívnej drevenej konštrukcii záhradného altánku. V klenbe rotundy reštaurátori odhalili exotickú faunu, ktorá obohatila výzdobu iluzívnej maľby.

Reštaurátori Mgr. art. Peter Koreň, Mgr. art. Martin Vojtko a Mgr. art. Juraj Gregorek dostali Výročnú cenu revue Pamiatky a múzeá za reštaurovanie interiérovej maliarskej výzdoby klasicistického záhradného pavilónu tzv. Spiegelsaalu v Trnave.
spiegelsaalPavilón Spiegelsaal bude slúžiť verejnosti. Vlastníci vypracovali zámer pre nový projekt prístavby na efektívnejšie využitie priestoru rotundy lebo pôvodný priestor by nedokázal prijať naraz väčší počet návštevníkov. Jej priestor a priľahlá nová prístavba sa premení na miesto príjemného posedenia pre Trnavčanov a návštevníkov Trnavy. Idea realizovaného návrhu Ing. arch. Viktora Šabíka, ktorá vzišla z architektonickej súťaže, rešpektuje charakter kultúrnej pamiatky, zdôrazňuje genius loci atraktívnej architektúry a vychádza z pôvodného účelu stavby. Do projektu bol prizvaný aj trnavský architekt Mgr. arch. Martin Danák, ktorý projektoval návrh interiéru prístavby. Iluzívna maľba zelene v interiéri rotundy a neexistujúca záhradná zeleň v jej okolí je „premiestnená“ do fasády novej prístavby. Zámerom architekta je nechať ju obrásť popínavou zeleňou, aby dala vyniknúť samotnej historickej stavbe.

Návrh je realizovaný s rešpektom a v komunikácii s prítomnou historickou architektúrou. Projekt prirodzeným spôsobom znovu zazelení priestor v okolí záhradného pavilónu Spiegelsaal a ponúkne Trnavčanom citlivý dialóg historickej pamiatky so súčasnou architektúrou.

Rotunda Spiegelsaal odhalí verejnosti svoje vzácne priestory už v júni tohto roku. Návštevníci si tu budú môcť posedieť pri káve, koláčiku či víne. História a súčasnosť bude pôsobiť v symbióze. To bol zámer autorov projektu a tiež súčasných vlastníkov, ktorí, ako sme už povedali na začiatku, chceli zachrániť neobvyklú kultúrnu pamiatku v Trnave.

Adriana Čeleďová, foto: autorka

 

Vaše hodnotenie: None | Priemerné hodnotenie: 3 (1x hodnotené)