novinky z radnice

Skladba č. 20, Gabriel Pongrácz, Smena 19. 12. 1964, Mat 2. ťahom (6 - 9)

šachAutorom dvojťažky je pravnuk prvého slovenského šachového skladateľa Arnolda Pongrácza (Trnavského pustovníka), ktorý býval niekoľko desaťročí v Trnave. V tomto kráľovskom meste aj umrel. r. 1890. Jeho hrob bol však začiatkom šesťdesiatych rokov minulého storočia zrušený. Na šachovom diagrame je Gabrielova (*1929) prvá a pravdepodobne aj posledná skladba, ktorú zložil, lebo viacej sa venoval praktickej hre ako skladaniu šachových úloh. V tempovej dvojťažke nájde riešiteľ sedem variantov s blokovaním poľa. Biely ťahá a dá mat 2. ťahom.

Riešenie skladby č. 19 (Pollák): 1.Jd5! tempo, 1. - fxe4 2.dxe4 dxe3 (d3) 3.Sc3 mat, 1. - f4 2.Je7 fxe3, dxe3 3.Sg3, Sc3 mat, 1. - dxe3 2.Sc3+ Kxd5 3.Sb3 mat, 1. - Kxd5 2.Jf6+ Kc5 3.Ve5 mat. Pri prehrávaní trojťažky estetický zážitok znižujú početné brania bielych figúr.

GK

 

Zatiaľ nehodnotené