novinky z radnice

1. 6. 1644 – V Bratislave umrel cirkevný historik a knihovník JAKUB NÉMETHY, ktorý počas svojho účinkovania v Trnave ako správca univerzitnej knižnice zostavil jej prvý rukopisný katalóg (370. výročie)

2. 6. 1889 – Začala sa preprava na parnej železničnej trati z Trnavy do Nového Mesta nad Váhom (125. výročie).

2. 6. 1934 – V Hornej Krupej sa narodil architekt, projektant a výtvarník RUDOLF BLÁŽO, absolvent trnavského gymnázia, prvý hlavný architekt mesta Trnavy, neskôr projektant a hlavný architekt Stavoprojektu v Trnave (80. narodeniny).

3. 6. 1944 – V Trnave sa narodila divadelná a filmová herečka OĽGA ŠALAGOVÁ (70. narodeniny).

4. 6. 1894 – Rehoľa Uršulíniek dostala povolenie na otvorenie Učiteľského ústavu v Trnave (120. výročie).

5. 6. 2009 – Z automobilky PSA Peugeot Citroën Slovakia v Trnave vyšlo polmiliónte vozidlo Peugeot (5. výročie).

9. 6. 1739 – V Krškanoch sa narodil profesor Trnavskej univerzity a neskôr riaditeľ Kráľovskej akadémie v Trnave ANTON MAJLÁT (275. výročie).

12. 6. 1819 – Ostrihomským arcibiskupom so sídlom v Trnave a prímasom Uhorska sa stal ALEXANDER RUDNAY, člen Slovenského učeného tovarišstva a jeho mecén, ktorý pôsobil v Trnave aj ako profesor a rektor seminára (195. výročie).

13. 6. 1584 – Vo Viedni umrel trnavský rodák JÁN SAMBUCUS, cisársky dvorný historik, univerzitný profesor, lekár a vydavateľ, ktorého pamiatku v Trnave pripomína ulica nesúca jeho meno a pamätná tabuľa na priečelí radnice (430. výročie).

16. 6. 1604 – Trnavský magistrát potvrdil artikuly miestnym obchodníkom so súknom a plátnom (410. výročie).

17. 6. 1884 – V Trnave umrel cirkevný hodnostár, spisovateľ a cestovateľ ŠTEFAN NEMEČKAJ, príslušník druhej generácie bernolákovcov, ktorý pôsobil ako farár v Hrnčiarovciach (130. výročie).

19. 6. 1894 – V Zavare sa narodil architekt a odborný publicista FRANTIŠEK FLORIANS, projektant Okresného domu, kostola na Tulipáne a viacerých ďalších budov v Trnave (120. výročie).

20. 6. 1994 – Akademický senát Trnavskej univerzity zriadil Fakultu ošetrovateľstva a sociálnej práce (20. výročie).

22. 6. 1729 – V Trnave bol vydaný mestský požiarny štatút (285. výročie).

22. 6. 1854 – V Trnave sa narodil operný spevák a hudobný skladateľ FRANTIŠEK JOZEF BRAKL, ktorý pôsobil na operných scénach vo Viedni, Budapešti, Berlíne a v Mníchove (160. výročie).

22. 6. 1979 – V Trnave sa uskutočnila ustanovujúca schôdza TJ Slovšport (35. výročie).

27. 6. 1609 – Narodil sa taliansky staviteľ PIETRO SPAZZO, staviteľ Univerzitného kostola a viacerých budov v Trnave, neskôr trnavský mešťan, senátor a prvý portrétovaný umelec na Slovensku (405. výročie).

27. 6. 1914 – V Trnave umrel právnik, publicista a organizátor ochotníckeho divadla CYRIL HODŽA (100. výročie).

27. 6. 1929 – V Trnave vznikla dvojročná Verejná obchodná škola (85. výročie).

28. 6. 1574 – Murársky majster JAKUB sa zaviazal trnavskému richtárovi JURAJOVI SCHLÉGELOVI, že spolu so svojimi pomocníkmi postaví na námestí strážnu vežu (dnešnú mestskú vežu), ktorú dokončil o desať rokov neskôr (440. výročie).

28. 6. 1929 – V Križovanoch nad Dudváhom sa narodil folklorista LEO BLAŽEK, absolvent trnavského gymnázia, spoluzakladateľ a vedúci folklórnej skupiny Dudváh, ktorú roku 2002 premenovali na FS Trnafčan (85. výročie).

30. 6. 1664 – Narodil sa taliansky jezuitský pedagóg CLAUDIUS VORAIUS, ktorý pôsobil ako profesor matematiky a filozofie na Trnavskej univerzite (350. výročie).

P.R.

 

Zatiaľ nehodnotené