novinky z radnice

1. 12. 1934 – Zastupiteľský zbor mesta Trnavy sa uzniesol o začatí regulácie potoku Trnávka (75. výročie).

3. 12. 2004 – V Trnave umrel zubný lekár, publicista a karikaturista Ivan KOŠICKÝ (5. výročie).

5. 12. 1919 – V Suchej nad Parnou sa narodil básnik, prekladateľ a redaktor Víťazoslav HEČKO, absolvent gymnázia v Trnave (90. výročie).

6. 12. 1909 – V Dvorníkoch sa narodil dôstojník, telovýchovný funkcionár, tréner a ľahkoatletický rozhodca Mikuláš ČORDÁŠ, absolvent trnavského gymnázia a účastník protifašistického odboja, ktorý pôsobil v Trnave, kde aj umrel. Roku 2000 mu mesto Trnava udelilo Čestné občianstvo in memoriam za celoživotnú prácu s mládežou v oblasti športu (100. výročie).

6. 12. 1644 – Mestská rada v Trnave zrušila kvôli moru a vojnovým časom tradičný Mikulášsky jarmok (365. výročie).

10. 12. 1934 – V Bratislave umrel dramatik, spisovateľ a publicista Ferko URBÁNEK, ktorý v rokoch 1904 – 23 pôsobil v Trnave ako tajomník Spolku sv. Vojtecha, majiteľ tlačiarne, predseda Slovenskej národnej jednoty, člen prvého Národného výboru a prvý predseda Miestneho odboru Matice slovenskej (75. výročie).

13. 12. 2004 – V Nitre umrela herečka Božena SLABEJOVÁ, ktorá pôsobila v rokoch 1960 – 65 v Trnave ako členka súboru Krajového divadla (5. výročie).

14. 12. 1979 – V Bratislave umrel architekt, akademik SAV a pedagóg Emil BELUŠ, projektant vežového vodojemu a budovy automatického veľkomlyna v Trnave, kolonádového mostu v Piešťanoch a mnohých ďalších stavieb na celom Slovensku (30. výročie).

14. 12. 1869 – V Trnave sa uskutočnilo prvé zasadnutie dočasného výboru Spolku sv. Vojtecha (140. výročie).

17. 12. 1969 – V Trnavskej štvrti Vozovka sa začala výstavba komplexného školského areálu Strednej zdravotníckej školy (40. výročie).

18. 12. 1779 – V Rohonci umrel spisovateľ, básnik, prekladateľ a pedagóg František FALUDI, profesor Trnavskej univerzity, dekan jej filozofickej fakulty, riaditeľ univerzitnej tlačiarne a autor učebníc matematiky (230. výročie).

19. 12. 2004 – V Trnave umrel umelecký fotograf Emil BARČ, priekopník farebnej fotografie na Slovensku (5. výročie). 

20. 12. 1619 – V Trnave umrel právnik, kráľovský finančný prokurátor a autor odborných prác Ján KITONIČ. V jednej z jeho kníh bola uverejnená prvá medirytina v Uhorsku (390. výročie).

20. 12. 1949 – Začala sa demontáž Trojičky z trnavského námestia (60. výročie).

21. 12. 1849 – Magistrát mesta Trnava odovzdal trnavskému mešťanovi a slovenskému národovcovi Martinovi TAMAŠKOVIČOVI zlatú medailu, ktorou ho vyznamenal cisár (160. výročie).

22. 12. 1914 – V Nižnom Slavkove sa narodil speleológ a publicista Leonard BLAHA, ktorý pôsobil v Trnave ako profesor gymnázia (95. výročie).

24. 12. 1394 – Trnavčania venovali kráľovi ŽIGMUNDOVI vianočné dary v hodnote 3600 denárov (615. výročie).

26. 12. 1819 – V Trnave sa narodil astronóm a matematik a stredoškolský profesor Justinián HOLÓŠI, autor odborných prác (190. výročie). 

26. 12. 1704 – V Bitke pri Trnave zvíťazilo cisárske vojsko pod vedením generála Siegberta HEISTERA nad kurucmi (305. výročie).

28. 12. 1829 – Na ceste z Trnavy do Brestovian objavili mŕtvoly siedmich olejkárov, ktorí zamrzli v predchádzajúcej snehovej víchrici (180. výročie).

30. 12. 1994 – V Melbourne v Austrálii umrel spisovateľ, básnik a prekladateľ Pavol HRTUS-JURINA, ktorý v rokoch 1943 – 48 pôsobil v Trnave ako riaditeľ knižnice a redaktor vydavateľstva Spolku sv. Vojtecha (15. výročie).

31. 12. 1919 – V Kunove sa narodil literárny historik, bibliograf a prekladateľ Jozef BÁNSKY, absolvent trnavského gymnázia (90. výročie).

1. 1. 1895 – V Bohuniciach sa narodil literárny historik a cirkevný hodnostár Štefan ZLATOŠ, vicerektor seminára v Trnave a redaktor časopisu Kultúra (115. výročie).

1. 1. 1960 – V Trnave bolo zriadené Krajové divadlo (50. výročie).

4. 1. 1930 – V Trnave sa narodil literárny vedec, historik, prekladateľ a publicista Augustín VISCO, pôvodným menom Vyskoč, člen saleziánskeho rádu, ktorý pôsobí od roku 1952 v emigrácii v Taliansku ako stredoškolský profesor a lektor slovenského jazyka na univerzite v Ríme (80. narodeniny). 

6. 1. 1635 – Kardinál Peter PÁZMÁŇ venoval na založenie univerzity v Trnave 40 tisíc zlatých (375. výročie).

6. 1. 1925 – V Trnave sa narodil akademický maliar a výtvarný pedagóg Ladislav ČECH, člen tzv. Trnavskej päťky, vedúci katedry Výtvarnej výchovy a prodekan PdFUK v Trnave (85. výročie).

7. 1. 1705 – V Bitke pri Smoleniciach zvíťazilo cisárske vojsko pod vedením generála Siegberta Heistera nad povstalcami Františka Rákociho II. (305. výročie).

7. 1. 1910 – V Trnave sa narodila klavírna pedagogička Margita NAVRÁTILOVÁ-HUTTOVÁ, ktorá pôsobila na Hudobnej škole v Trnave (100. výročie).

9. 1. 1955 – V Trnave sa narodil dirigent, spevák, zbormajster SĽUK-u, vysokoškolský pedagóg a kňaz Stanislav MIHALIČKA. Roku 2006 mu bola udelená Cena mesta Trnava in memoriam (55. výročie).  

10. 1. 1785 – Za trnavského mešťana bol prijatý zvonolejár Karol FILGRADER, ktorý pôsobil od roku 1775 až do svojej smrti v Trnave (225. výročie).

10. 1. 1785 – V Budíne umrel trnavský rodák František WEISS, astronóm, profesor Trnavskej univerzity, jej rektor a riaditeľ astronomického observatória (225. výročie).

11. 1. 1940 – Vo Vlčkovciach sa narodil futbalista Jozef ŠTIBRÁNYI, člen majstrovského celku Spartak Trnava, účastník Majstrovstiev sveta 1962 v Chile a prvý Slovák, ktorý skóroval na svetovom šampionáte (70. narodeniny).

12. 1. 1920 – V Malej Lodine sa narodil básnik, redaktor a umelecký fotograf Ján MOTULKO, ktorý dlhé roky žil v Trnave a je nositeľom Ceny mesta Trnava (90. narodeniny).

15. 1. 1920 – V Trnave sa narodil futbalista a futbalový tréner Anton MALATINSKÝ. Jeho meno nesie ulica a futbalový štadión v Trnave a r. 1996 mu mesto Trnava udelilo Čestné občianstvo in memoriam (90. výročie).

16. 1. 1960 – V Trnave vyšlo prvé číslo týždenníka Trnavský hlas (50. výročie).

21. 1. 1835 – V Ostrihome umrel národno-kultúrny dejateľ, cirkevný hodnostár, prekladateľ a vydavateľ Juraj PALKOVIČ, profesor seminára v Trnave, spoluzakladateľ Slovenského učeného tovarišstva a podporovateľ bernolákovcov (175. výročie).

25. 1. 1675 – Gróf Pavol ESTERHÁZI venoval 1 000 dukátov na založenie základiny na štipendiá pre študentov Trnavskej univerzity (335. výročie).

26. 1. 1990 – V Trnave vyšlo prvé číslo nezávislých novín z názvom Trnavské listy (20. výročie).

27. 1. 1660 – V Trnave zriadili univerzitný žalár (350. výročie).

27. 1. 1990 – V Brne umrel športovec Ladislav KMEČ, vedúci TJ Slávia a priekopník džuda v Trnave, kde je aj pochovaný. Jeho pamiatku pripomínajú bežecké preteky nesúce jeho meno (20. výročie). 

30. 1. 1935 – Vo Veľkých Kostoľanoch sa narodil básnik a prekladateľ Jozef MIHALKOVIČ, absolvent trnavského gymnázia a príslušník tzv. trnavskej básnickej skupiny (75. narodeniny).

31. 1. 2000 – Trnava prekročila 70 tisícovú hranicu počtu obyvateľstva. Koncom januára mala 70 083 obyvateľov, z čoho bolo 27 450 mužov, 29 644 žien a 12 989 detí (10. výročie).

-pr-

Vaše hodnotenie: None | Priemerné hodnotenie: 3 (5x hodnotené)