novinky z radnice

2. 8. 1909 – V Ratkovej sa narodil vysokoškolský pedagóg, ktorý pôsobil na PdFUK v Trnave, historik, redaktor a básnik ĽUDOVÍT LAŠÁN, autor publikácie Mesto Trnava a jeho samospráva (105. výročie).

2. 8. 2013 – V Košiciach umrel divadelný a filmový herec, režisér a pedagóg JOZEF ADAMOVIČ, rodák z Trnavy (1. výročie).

3. 8. 1884 – V Trnave na mestskej plavárni sa pod názvom Plavecký sviatok uskutočnili exhibičné preteky a vystúpenia plavcov, ktoré hudbou spestrovala hasičská kapela (130. výročie).

4. 8. 1984 – V Trnave umrel stredoškolský profesor, tréner športových gymnastiek a funkcionár TJ Slávia Trnava JÁN NOVÁK (30. výročie).

5. 8. 1924 – V Trnave sa narodil lekár a odborný publicista SILVESTER KRČMÉRY, náboženský aktivista, vydavateľ samizdatovej literatúry a spoluorganizátor Sviečkovej manifestácie v Bratislave roku 1988 (90. výročie).

5. 8. 1934 – V Trnave sa narodil prvoligový hádzanár a tréner MIKULÁŠ GRAJCAR, hráč hádzanárskeho oddielu Slávia Trnava (80. výročie).

9. 8. 1974 – V Trnave umrel učiteľ, zbormajster a dlhoročný dirigent spevokolu Bradlan MIROSLAV JAURA (40. výročie).

11. 8. 1849 – Trnavou prechádzali oddiely slovenských dobrovoľníkov, ktorí sa počas letnej povstaleckej výpravy presúvali na stredné Slovensko (165. výročie).

14. 8. 1914 – V Trnave sa narodil odborný publicista a redaktor časopisu Slovenská archeológia ŠTEFAN HREBÍČEK (100. výročie).

14. 8. 1919 – V Brne sa narodil umelecký fotograf a hudobník JOZEF FILÍPEK, ktorý pôsobil v Trnave, kde aj umrel. Mesto Trnava mu udelilo roku 2000 Uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta (95. výročie).

14. 8. 1949 – V Trnave sa uskutočnila slávnostná vysviacka r.k. biskupov AMBRÓZA LAZÍKA a RÓBERTA POBOŽNÉHO, kvôli ktorej vtedajší mocipáni zakázali zastavovať vlakom na trnavskej železničnej stanici, aby tak zabránili účasti pútnikov z celého Slovenska (65. výročie).

15. 8. 1934 – V Trnave sa uskutočnilo valné zhromaždenie Spolku sv. Vojtecha, na ktorom bola založená Muzeálna spoločnosť F. R. OSVALDA (80. výročie).

17. 8. 1904 – Vo Veľkých Kostoľanoch umrel trnavský rodák, historik, publicista a kňaz ŠTEFAN RÚČKA, autor historickej monografie o Trnave a Hlohovci (110. výročie).

19. 8. 1714 – V Trnave umrel cirkevný hodnostár a básnik TOMÁŠ PETRÓCI, ktorý v Trnave študoval a neskôr aj pôsobil ako ostrihomský kanonik a hontiansky archidiakon sídliaci v Trnave (300. výročie).

20. 8. 1934 – V Trnave sa narodil hydrogeológ, pedagóg, odborný publicista a autor učebníc LADISLAV MELIORIS, prvý profesor hydrogeológie na Slovensku a v rokoch 1985 – 90 rektor Univerzity Komenského v Bratislave (80. výročie).

20. 8. 1944 – V Seredi sa narodil prvoligový futbalista, reprezentant, tréner a zaslúžilý majster športu DUŠAN KABÁT, hráč Spartaka Trnava, s ktorým získal 5 majstrovských titulov (70. narodeniny).

22. 8. 1939 – Po predchádzajúcej oprave mestskej veže v Trnave reštaurátori vrátili na jej vrchol pozlátenú sochu Panny Márie (75. výročie).

25. 8. 1684 – Súd v Trnave odsúdil dve ženy podozrivé z bosoráctva na podrobenie sa skúške vodou v mestskom jazierku, ktoré ležalo medzi Bielym Kostolom a Ružindolom (330. výročie).

29. 8. 1944 – Trnavská vojenská posádka sa ako jediná na západnom Slovensku prihlásila k SNP a spolu s dobrovoľníkmi odišla na povstalecké územie, kde sa potom zapojila do bojov (70. výročie).

30. 8. 1764 – V Trnave sa narodil ľudovýchovný pracovník, náboženský spisovateľ a cirkevný hodnostár IGNÁC LIEB, priekopník zdravotníckej osvety na Slovensku a člen Slovenského učeného tovarišstva (250. výročie).

31. 8. 1914 – V Trnave sa uskutočnila mobilizácia na začiatku I. svetovej vojny, počas ktorej na rôznych európskych bojiskách padlo 236 obyvateľov mesta (100. výročie).

31. 8. 1944 – V Trnave sa narodila botanička, múzejníčka a odborná publicistka MARTA VOZÁROVÁ (70. narodeniny).

 P.R.

 

Zatiaľ nehodnotené