novinky z radnice

1. 9. 1714 – V Trnave sa uskutočnila slávnostná vysviacka novopostaveného barokového Kostola sv. Jakuba (300. výročie).

1. 9. 1974 – V novozriadenom Divadle pre deti a mládež v Trnave sa uskutočnila prvá premiéra s hrou O. Záhradníka Prekroč svoj tieň (40. výročie).

3. 9. 1979 – V Trnave na Prednádraží slávnostne otvorili Strednú priemyselnú školu stavebnú (35. výročie).

4. 9. 1954 – V Trnave začalo svoju činnosť Krajské múzeum, dnešné Západoslovenské múzeum (60. výročie).

5. 9. 1469 – Kráľ MATEJ oslobodil Trnavu, ktorú krátko predtým úplne vypálilo české vojsko, na 10 rokov od platenia všetkých daní (545. výročie).

6. 9. 1924 – V Trnave sa začala štvordňová Hospodárska a priemyselná výstava, ktorej sa zúčastnilo 472 vystavovateľov (90. výročie).

7. 9. 1914 – V Trnave sa narodil spisovateľ, prekladateľ a ev. kňaz GUSTÁV VIKTORY, ktorého pamiatku pripomína pamätná tabuľa na Evanjelickom kostole (100. výročie).

7. 9. 2013 – V Bratislave umrel básnik, redaktor a umelecký fotograf JÁN MOTULKO, ktorý dlhé roky žil v Trnave a bol nositeľom Ceny mesta Trnava (1. výročie).

8. 9. 1994 –V Trnave slávnostne otvorili nový Zimný štadión (20. výročie).

11. 9. 2004 – V Bratislave umrel hudobný skladateľ, klavirista a pedagóg JURAJ BENEŠ, rodák z Trnavy a absolvent trnavského gymnázia, ktorý v rokoch 1974 – 83 prednášal na Katedre hudobnej výchovy PdFUK v Trnave (10. výročie).

12. 9. 1969 – V Bratislave umrel (pochovaný v Trnave) trnavský pekár a cukrár ŠTEFAN CYRIL PARRÁK, zberateľ ľudového umenia a tvorca obrovskej zbierky keramiky, ktorej časť je v Západoslovenskom múzeu, kde jeho pamiatku pripomína pamätná tabuľa (45. výročie).

15. 9. 1979 – V Trnave sa začala výstavba novej budovy železničnej stanice (35. výročie).

16. 9. 1989 – V Trnave umrel športový organizátor a funkcionár VÍT MRVA, Čestný občan mesta Trnava, ktorý sa zaslúžil o vybudovanie športového areálu Slávia, Mestskej športovej haly a telocvične Slávia na Rybníku (25. výročie).

16. 9. 2004 – V trnavskej Katedrále sv. Jána Krstiteľa odhalili pamätnú tabuľu pápežovi JÁNOVI PAVLOVI II. pri príležitosti prvého výročia jeho návštevy v Trnave (10. výročie).

17. 9. 1964 – V Trnave odovzdali do používania novú budovu Pedagogickej fakulty UK (50. výročie).

17. 9. 2004 – Na budove radnice v Trnave slávnostne odhalili pamätnú tabuľu významnému trnavskému rodákovi JÁNOVI SAMBUCOVI (10. výročie).

18. 9. 1994 – V Trnave sa uskutočnilo slávnostné znovuodhalenie Pamätníka holokaustu pred židovskou synagógou (20. výročie).

22. 9. 1914 –V Hornom Badíne sa narodil literárny historik, prekladateľ a editor JOZEF AMBRUŠ, ktorý pôsobil dlhé roky v Trnave ako vedúci vydavateľstva Spolku sv. Vojtecha (100. výročie).

22. 9. 1929 – V Trnave slávnostne odhalili pamätné tabule kardinálovi JURAJOVI HAULÍKOVI na jeho rodnom dome a prvému predsedovi Matice slovenskej a biskupovi ŠTEFANOVI MOYZESOVI na budove gymnázia, kde študoval (85. výročie).

23. 9. 2004 – V Trnave umrel akademický maliar a člen tzv. Trnavskej päťky JÚLIUS BARTEK, autor početných monumentálnych diel – vitráží, fresiek a mozaík (10. výročie).

24. 9. 1734 – Do Trnavy prišli prvé členky Rádu sv. Uršuly (280. výročie).

27. 9. 1864 – V Černovej sa narodil politik, cirkevný hodnostár a publicista ANDREJ HLINKA, v rokoch 1921 – 38 predseda Spolku sv. Vojtecha, ktorého pamiatku v Trnave pripomína ulica nesúca jeho meno a pamätná tabuľa na budove Spolku sv. Vojtecha (150. výročie).

28. 9. 1999 – V Trnave umrel sochár, keramik a výtvarník MILOŠ BALGAVÝ, nositeľ Ceny mesta Trnava (15. výročie).

30. 9. 1914 – V priestoroch Treimannovej sladovne v Trnave zriadili lazaret Červeného kríža pre zranených vojakov z frontu (100. výročie).

 P.R.

Zatiaľ nehodnotené