novinky z radnice

Mestská samospráva chce obnoviť ďalšiu významnú historickú spojovaciu komunikáciu v historickom centre mesta a zosúladiť ju s Trojičným námestím aj zrekonštruovanou pešou zónou. Už túto jeseň sa začnú práce na rekonštrukcii Hviezdoslavovej ulice.

Obnova sa dotkne samotnej ulice a chodníkov, nevyhnutných častí križovatiek s Hollého a Pekárskou ulicou, verejného osvetlenia, mobiliáru aj zelene. Rekonštrukčným prácam bude predchádzať archeologický výskum.

Ulica bude mať pozdĺžny obojstranný odvodňovací žľab a uličné vpusty. Parkovanie bude pozdĺžne, z čadičovej dlažby, deliace pásy parkoviska budú z bielej žuly. Na rozhraní parkoviska a chodníkov bude obrubník vysoký 80 mm. Chodníky budú zo svetlej betónovej dlažby, cyklistické chodníky zo žuly, stredová komunikácia zo syenitových dlažobných štiepaných kociek tmavosivej farby kladených do vejárov s vypuklým oblúkom smerom k východu. Obrubníky budú žulové sivé, v častiach dočasného ukončenia Hollého a Halenárskej ulice betónové.

Pešie priechody budú z bielej betónovej dlažby, varovné a signalizačné dlažby pre nevidiacich a slabozrakých budú antracitové.

Súčasné osvetlenie nahradia nové svietidlá – historizujúce kópie pre pamiatkovú rezerváciu Trnava, podobne ako aj mobiliár a drobná architektúra. Počíta sa aj s výsadbou piatich stromov na severnej strane ulice.

 

Zatiaľ nehodnotené