novinky z radnice

Začiatkom leta sa pravidelne stretávame u priateľa v jeho záhrade. Príjemné prostredie a viacero zaujímavých ľudí predlžujú naše rozhovory do zotmenia. Po úvodných slovách prechádza reč zväčša k jednej téme. Tá tohtoročná sa venovala mapovaniu toho, čo dnes ľudí ešte v spoločnosti spája. Mladí ľudia sa častejšie spoliehajú na internetové a mobilné siete. Tí starší, konfrontovaní novou dobou, intuitívne cítia stratu váhy a dôležitosti slov, ktoré čoraz rýchlejšie tečú mediálnym priestorom. Čím intenzívnejšie vznikajú rôzne interpretácie, blogy a siete, tým skôr miznú kontúry záchytných bodov. Relevantnosť a pravdivosť, ktorá sa pôvodne korigovala kontextom, časom a osobnou skúsenosťou, sa dnes posudzuje na internete množstvom nahliadnutí a kliknutí. Debata s priateľmi však, našťastie, neskončila v kritike technologických vymožeností, skôr smerovala k hľadaniu oporných bodov pre množstvo informácií, ktorým sme vystavení. Medzi iným sme tak na vlastnej skúsenosti ocenili každoročné osobné stretnutia, kde môžeme tvárou v tvár konfrontovať videné, myslené i vyslovené. Pri komunikácii s ľuďmi platí, že osobný kontakt je pre porozumenie nenahraditeľný. Pri rozhovore z očí do očí môžeme oveľa skôr spozorovať, či si ešte rozumieme alebo je už každý svojím myslením niekde inde. Čo platí pre dorozumenie a reč, platí i pre porozumenie sebe samému. Potrebujeme vnímať kontext nielen rozprávaného, ale i svoj vlastný. Rozumieť svojmu miestu vo svete. I tu sme často ponorení do množstva povinností natoľko, že nemáme čas na osobné premýšľanie a hľadanie vnútornej spokojnosti. Tak ako pri internete, televízii či iných médiách je dôležité mať odstup a hľadať kontexty zachyteného, aj pri vlastnom živote potrebujeme občas odstup od každodenného rytmu. Čas dovoleniek, sviatkov a voľných chvíľ je priam ideálny na to, aby sme nadviazali na hĺbku života, ktorého sme súčasťou. Skúsme sa odpojiť od valiacich sa slov a informácií technického sveta a nalaďme svoju dušu i myseľ na iné vlnenie. Nadväzujúce na symbiózu a harmóniu. Toto spojenie nevyžaduje žiadneho operátora ani poplatky za pripojenie. Vyžaduje úsilie a ochotu hľadať stabilnejšie a trvalejšie väzby. S ľuďmi i s prírodou, ktorej sme súčasťou.

Pavol Tomašovič

 

Zatiaľ nehodnotené