novinky z radnice

1. 10. 1559 – V Trnave umrel právnik a cirkevný hodnostár ŠTEFAN ILOŠVAI, autor zbierky prameňov k uhorskému právu (455. výročie).

1. 10. 1929 – V Trnave sa narodil architekt, projektant, vysokoškolský pedagóg a odborný publicista FEDOR SVATÝ, dekan Fakulty podnikového manažmentu VŠE v Bratislave, ktorému roku 2009 udelili Čestné občianstvo mesta Trnava (85. narodeniny).

3. 10. 1909 – V Hrnčiarovciach sa narodil saleziánsky pedagóg, matematik a fyzik AUGUSTÍN POZDECH, ktorý pôsobil v Trnave, kde aj umrel (105. výročie).

4. 10. 1824 – V Trnave bola založená Krajinská verejná nemocnica (190. výročie).

4. 10. 1944 – Mestský výbor v Trnave po dobudovaní vodovodnej siete v meste vydal vodovodný štatút (70. výročie).

5. 10. 2009 – V Trnave umrel hudobný skladateľ a vysokoškolský pedagóg IVAN KONEČNÝ, ktorý v rokoch 1967 – 1986 učil na PdFUK v Trnave a neskôr prednášal aj na Trnavskej univerzite (5. výročie)

6. 10. 1939 – V Trnave sa narodil ochotnícky herec JÁN RAMPÁK, člen divadelného súboru Disk, nositeľ Ceny Jozefa Krónera za celoživotný prínos v hereckej tvorbe v neprofesionálnom divadle (75. narodeniny).

7. 10. 1869 – Vo Vojvodine sa narodil architekt MICHAL MILAN HARMINC, projektant budovy Hospodárskej banky (dnešná Knižnica J. Fándlyho), obytných domov pre vysídlencov z Oravy v mestskej štvrti Kopánka a viacerých ďalších verejných budov v Trnave (145. výročie).

8. 10. 1804 – V Trnave umrel orientalista a lingvista ADAM KASANICKÝ, profesor Trnavskej univerzity a podporovateľ bernolákovcov (210. výročie).

9. 10. 1729 – V Pečeňadoch sa narodil titulárny biskup, profesor Trnavskej univerzity, dekan jej teologickej fakulty a v rokoch 1775 – 76 aj rektor ĽUDOVÍT ČAPODY (285. výročie).

9. 10. 1934 – V Trnave sa narodila jazykovedkyňa, pedagogička a autorka učebníc MARTA PATÁKOVÁ (80. narodeniny).

9. 10. 1949 – V Trnave položili základný kameň výstavby budovy Hlavnej pošty (65. výročie).

10. 10. 1619 – Sedmohradské knieža a vodca protihabsburského povstania GABRIEL BETLEN so svojím vojskom obsadil Trnavu a sám sa usídlil v dome ostrihomských kanonikov (dnešný Dom M. Schneidera Trnavského), kde prechovával aj uhorskú korunu, ktorú predtým ukoristil v Bratislave (395. výročie).

15. 10. 1914 – V Bardejove sa narodil generálmajor ANDREJ BENKA-RYBÁR, veliteľ vojenskej posádky v Trnave, ktorá sa v auguste 1944 pridala k povstalcom (100. výročie).

18. 10. 1924 – V Trnave sa uskutočnila slávnostná vysviacka nového Evanjelického kostola (90. výročie).

18. 10. 1934 – V Trnave sa narodil ichtyológ, riaditeľ Ústavu zoológie SAV a odborný publicista JURAJ HOLČÍK, ktorý krátko pracoval aj v trnavskom múzeu (80. výročie).

19. 10. 1924 – V Trnave sa uskutočnilo slávnostné odhalenie sochy generála MILANA RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA (90. výročie).

21. 10. 1899 – V trnavskom cukrovare vznikol veľký požiar (115. výročie).

25. 10. 1924 – V Bratislave sa narodil herec a režisér hraných a dokumentárnych filmov VLADISLAV PAVLOVIČ, absolvent trnavského gymnázia a spoluzakladateľ Akademického divadla v Trnave (90. výročie).

27. 10. 2013 – V Bratislave umrel jazykovedec, vysokoškolský pedagóg a odborný publicista FRANTIŠEK KOČIŠ, spoluzakladateľ obnovenej Trnavskej univerzity, na ktorej prednášal v rokoch 1992 – 2006 (1. výročie).

28. 10. 1934 – V Dlhej sa narodil herec a režisér JÚLIUS FARKAŠ, ktorý pôsobil v Krajovom divadle i v DPDM v Trnave (80. výročie).

30. 10. 1984 – Na železničnej trati Trnava – Leopoldov sa začala skúšobná elektrická prevádzka (30. výročie).

(pr)

 

Zatiaľ nehodnotené