novinky z radnice

Román Marcela Prousta Hľadanie strateného času je obsiahlym literárnym dielom, ktoré zaujalo čitateľov predovšetkým svojím jedinečným zachytením zabudnutých rovín života. Pozoruhodný je moment odkrývania autentického žitia, ktoré sa v čoraz technickejšom a formalizovanom svete vytráca. Ide o stratené okamihy prepojenia prítomnosti s minulosťou. Momenty, keď človek nachádza zmysel v celku, ktorého je súčasťou. Proust v jednej z epizód popisuje napohľad banálny zážitok spojený s jedením piškótového koláča. Ten sa stáva pre hlavného hrdinu románu práve vo chvíli, keď vstúpi do pozornejšieho premýšľania, spojivom v doposiaľ rozpadnutom osobnom príbehu života.

O podobné prepojenie sa často snažíme i počas slávenia Vianoc. Viacerí z nás majú za množstvom prežitých skúseností zapadnutú autentickú radosť z očakávania a prežívania sviatkov. A to vďaka obdarovaniu, ktoré posilnilo ich vedomie prijatia, domova a lásky. Náš príbeh sa však rokmi posunul od dieťaťa k dospelosti. Cítime, že sa v ňom čosi vytratilo a pretrhlo väzby. Nebolo by poctivé vyhovárať sa na dobu či podmienky spoločnosti, v ktorej žijeme. Predpokladom dospelosti je, že očakávanie vystrieda konanie. Konanie smerujúce v prítomnom okamihu k spojeniu minulého s budúcim. Výsledkom je plynúci vlastný príbeh. Nie ako izolovaný jav, ale ako súčasť prostredia, v ktorom sa stretávajú a prelínajú tisíce ďalších príbehov. Tieto stretnutia potvrdzujú individuálny príbeh každého z nás i život sám.

Dospelosť opúšťa krajinu nostalgie. V mene spájania fragmentov a zážitkov vlastného života do zmysluplného príbehu. V ňom sú splynutia s prekračujúcimi rozmermi života, bez straty vlastnej identity, okamihmi večnosti. Zastavením merateľného času. Vianocami života. Potvrdzujú jednotlivca, spoločenstvo ľudí i samotný život. Sú odkrývaním strateného času. Času plynúceho v nás a cez nás. Času čakajúceho na naplnenie. Románu života, ktorý nám bol darovaný.

Marcel Proust sa stal uznávaným literátom vďaka naplneniu umeleckého štýlu i obsahu. Vďaka odkrytiu zabudnutých rovín života. Je výzvou pre každého, kto chce román svojho vlastného života naplniť zmyslom i obsahom. Výzvou k odkrytiu zabudnutého času v našom vnútri. Času, ktorý potvrdzuje vedomie domova a lásky nie nostalgickým spomínaním, ale reálnym prežívaním a konaním.

Pavol Tomašovič

 

Zatiaľ nehodnotené