novinky z radnice

Každým novým dňom a rokom sa vrství a rozširuje náš osobný príbeh. Väčšinou sa začína a formuje v prostredí dôvery a vzájomnej pomoci. Na ostrove nezištnosti a lásky, ktorý sa vymedzuje voči okolitému svetu pragmatizmu a neistoty. S pribúdajúcimi rokmi však postupne opúšťame tento primárny priestor istoty a do nášho príbehu vstupujú rozprávania iných, ktoré spoločne tvoria otvorený román kultúry. Každým novým krokom sa nás dotýka rozpor medzi ideálom a realitou, medzi vzťahmi z „ostrova“ a zo sveta, do ktorého sa včleňujeme. V prvých kapitolách svojho začínajúceho sa života sme tak prirodzene vďační tým, ktorí nám vytvárali priestor a zázemie spolupatričnosti, základný kameň pre porozumenie vlastnej identity i pre tvorbu osobného príbehu. Dodnes tú vďačnosť, hlavne k rodičom, nosíme v sebe. Podobne aj rozpor vlastného príbehu a napätia okolitého sveta i pragmatizmu doby. Život nás naučil, že nezmeníme celý svet. To nie je rezignácia, ale porozumenie umožňujúce v pokore pred inými príbehmi rozvinúť svoj vlastný. Vytváraním ostrovov dôvery. Ostrovov udržiavajúcich možnosť tvorby, nielen osobných príbehov. Ich krehkým spojivom je práve dôvera. Bez nej sa každé rozprávanie prepadá do zabudnutia. Samotné slová spočívajú na predpoklade dohody a bez základnej dôvery strácajú obsah i význam. Plynú síce čoraz jednoduchšie a rýchlejšie medzi nami, no paradoxne prinášajú skôr zmätenie než dorozumenie. Svet sa tak rozpadá na parciálne interpretácie. Každá si nárokuje právo na pravdivosť. Tie najagresívnejšie aj formou násilia. Dorozumenie tým stráca podhubie. Čoraz viac príbehov osirelo. Vyčlenilo sa z prostredia počúvania a vnímania. Médiá, priestor prezentácie, v rýchlosti toku a v konkurencii sledovateľnosti ponúkajú ohraničený čas pre krajné, extrémne príbehy. Tie sú však možné len vymedzením sa voči normálnemu toku života, ktorý mizne z ich záujmu. Nestačí už len rozprávať a žiť na vlastnú päsť. Slovo i život získavajú vážnosť v reálnom priestore, v konfrontácii s inými, pri zachovaní priestoru pre profilovanie nových príbehov. Ich hodnotu nepotvrdzuje hlasitosť a množstvo debát, ale vynaložené úsilie, čas a život sám. Význam vlastného príbehu nechce nikto z nás stratiť. Chceme, aby mal zmysel. K tomu však musíme spoločne vytvárať a udržiavať priestory dôvery, ostrovy kontinuity a spolupatričnosti, v ktorých sa potvrdzuje zmysel ľudského snaženia. Každý darovaný deň tohto roka je preto príležitosťou. Pre osobný príbeh, ktorý bude žitý a tvorený spoločne s ostatnými v rozširujúcich sa priestoroch dôvery.

Pavol Tomašovič

 

 

Vaše hodnotenie: None | Priemerné hodnotenie: 3 (1x hodnotené)

As funny as it can seem,

As funny as it can seem, there are all sorts of different great items that owners of the pets can easily enjoy to produce the experience very much more entertaining, and the option of them almost all online helps it be even better to find these. celebpets.us


If that you are a stickler keeping in mind high, physical medical care standards yourself and your household, then making sure your pet features a safe, healthful, and content life goes to turn into a top goal too. hotpets.us


If you are planning to incorporate a family pet into your household, you need to take your young ones into thought and find out what are the right pets regarding kids are usually. Kids really like animals, yet are far better with specific kinds and also breeds with different age groups. petsblog.us


Any Family pet Sitter or perhaps Dog Jogger will understand that after the fun-filled outing with your animals, there remains the normal admin perform which has to be done. For some this is time-consuming and also repetitive which is the the very least enjoyable area of the day. petsdiary.us


Today lots of people will consider the world wide web whenever they should buy anything from other weekly foods shopping to be able to insurance goods. If you are interested in great family pet houses that may accommodate your furry friend dog perfectly outside you should use the World wide web. petshouse.us


When it concerns pet push strollers, the Gen7Pets Business has responded to customer desires. They developed "Smart-Features" for pet push strollers, which make an individual experience more fulfilling. smartpets.us


After substantial research We have managed to get ten family pet friendly places to keep including a couple of 5 superstar pet helpful Bath accommodations. Those accommodations closest for the city middle appear initial. starpets.us


When you might have observed and also coached hundreds of thousands of sales pitches, you've possibly earned the proper to offer up what pushes you one of the most crazy. With almost twenty years available of education and instruction speakers, I could identify my own top family pet peeves. toppets.us


There are numerous debt supervision services designed for students. They furthermore give many choices for the particular students to escape a huge debt. Students can easily locate credit card debt management companies easily simply by browsing the net. managementservices.us


A well-written and sometimes updated weblog will help promote nearly almost any business. Blogging will help target achievable clients, those people who are interested in the company's products. servicesblog.us


All restaurant owners have got realized the particular impact of these interior design on their business. Cafes that failed to look closely at this before have become refurbishing so that you can attract a lot more customers. It is because a excellent restaurant involves greater than just the foodstuff that will be served inside. servicescafe.us


Many of the finest web internet hosting services nowadays offer many different different features that will often make your mind spin in case you are not positive what to find. Trying to find out which features are very important and those that you haven't any use for can be extremely overwhelming. servicestoday.us


Most almost all major universities in america to my own knowledge provide an alumni newsletter, newsletter, or perhaps magazine. Nevertheless they are its not all created just as, let myself explain. universitymagazine.us


The origin of football may be traced back the old past. Nonetheless, the video game has advanced over numerous years. Get introduced for some football media about source and evolution with the game by means of this write-up. empirenews.us


As opposed to visiting simple websites in which also give attention to general news and offer Bollywood news as a possible afterthought, you'll do properly to count on websites that concentrate on providing the newest information and also news linked to the Hindi motion picture industry inside India. generalnews.us


With all the best Android os news programs, you can gain access to all the newest news stories on a regular basis. The form of news you need when you need is the particular focus of the apps and also this article. And also, by just how, these are certainly not only the most effective, but they're the most effective free Android os news programs! It's challenging to conquer that. newsapp.us


With all the increasing concerns of international warming and also depletion regarding fossil powers, the great potential regarding harnessing the solar technology has obtained momentum like no time before. It could be the solar vitality revolution in which brings environmentally friendly power better. powernews.us


Universal Lookup offers results offering not only website pages, but furthermore videos, routes, blogs, as well as other online mass media. Learn more in regards to the positives and negatives of General Search and also what the implications could be for existing and future search engine marketing campaigns. universalnews.us


Finding investment education assistance for commodity trading can be quite a frustrating endeavor occasionally. New dealers often give me which it feels just like the options investing community can be a very tight-lipped community using a high value of entry. eduadvice.us


Undergraduate pupil enrollment in degree is growing at an extraordinary rate. The particular threats regarding lowering express funding, federal help and school funding allocations, have directed educational organizations are to count on student sign up and tuition being a revenue resource. eduadvice.us


Students in every parts with the world are usually hardly knowing that writing can be a skill. The necessity to make youngsters and student alert to the need of creating skills has cause the advancement of on the web education sites. edublog.us


This could be the second inside the series about inspiring instructional stories, "What's in education? " The particular Kelly Yang venture in Hong Kong delivers American imagination and essential reasoning inside the mix together with writing plus a love regarding children. educationalnews.us


People coming from all taking walks of living are approved in this type of educational create, provided they will pass every one of the requirements and fulfill the standards. The best part is that there are tons of legitimate distance schooling universities online for instance Kaplan, DeVry, AIU and more. educationcafe.us


The variety of investment golf clubs is rising, but there exists a secret to be able to keeping any club still living and prosperous in today's market. It really is no more time enough to be able to just swimming money. The trader who brings together a club exclusively for that purpose will certainly fail, probably delivering the golf club down from it. educationclub.us


There are several types of educational microscopes and also going simply by some crucial considerations can assist you find one that best suits your preferences. The proper store would provide choice regarding quality designs from major brands, and also make suggestions in determing the best model for your requirements. educationmag.us

On this page we will certainly discuss different thoughts, including concepts for beach front theme announcements, beach bridal dresses, locations, bouquets, photography, along with beach created favors along with decorations. beachwedding


Many National couples consider a special trip because of their special day the place that the scenery it isn't just beautiful, nevertheless getting generally there and rear is reasonably priced. But when you and your companion start hunting foreword to your wedding throughout Costa Rica, anyone better recognize some Costa Rica union customs. custommarriage


Should you be finding the idea hard for you to plan your current dream marriage ceremony, maybe you should think of a marriage ceremony planner. This article assists you to decide when you need a specialized wedding planner or maybe need a married relationship planning guide that may help you make your current dream becoming reality. professionalwedding


Your wedding ceremony is speedily approaching. It is usually overwhelming to arrange each of the necessities of your respective special morning. The nice thing about it is you will find there's fantastic means for getting benefit your marriage ceremony. Be set through complementing your wedding ceremony needs which has a wedding web site. weddingblog


From the principle wedding ceremony on the photographer, make certain that everything moves smoothly. Every detail on this memorable day is vital. Before you propose your marriage ceremony, read this information for more info. weddingmag