novinky z radnice

1. 2. 1770 – V Trnave umrel ostrihomský kanonik a titulárny biskup PAVOL RÉVAY, ktorý študoval v Trnave a venoval nemalé finančné príspevky na trnavský seminár a na kapitulnú knižnicu (245. výročie).

3. 2. 1870 – V Trnave umrel národovec, kultúrny dejateľ a cirkevný hodnostár PAVOL FRANTIŠEK GOMBÁR, podporovateľ slovenskej spisby (145. výročie).

5. 2. 1975 – V Trnave umrel cirkevný historik, publicista a prekladateľ STANISLAV LÉTUS DANIŠOVIČ, rodák z Bolerázu, ktorý študoval na trnavskom gymnáziu, kde neskôr aj učil, mimoriadny profesor na univerzite Antonianum v Ríme a na teologickej fakulte v Bratislave (40. výročie).

5. 2. 1985 – V sérii Heraldické motívy československých miest vyšla poštová známka s malým erbom Trnavy a o deň neskôr zasa dvojkorunová známka venovaná 350. výročiu založenia Trnavskej univerzity s pohľadom na historické jadro mesta (30. výročie).

8. 2. 1765 – V Trnave umrel historik a profesor Trnavskej univerzity LADISLAV TURÓCI, autor učebníc matematiky a kompendia uhorských kráľov (250. výročie).

8. 2. 1940 – Silný mráz a snehové búrky, ktoré zaviali železničné spojenia, znemožnili na niekoľko dní riadnu dochádzku študentov z vidieka do Trnavy (75. výročie).

9. 2. 1690 – V Trnave umrel profesor Trnavskej univerzity a jej trojnásobný rektor MICHAL GRIBÓCI (325. výročie).

13. 2. 1945 – V Bratislave sa narodila knihovníčka, bibliografka a publicistka ELEONÓRA BARTÓKOVÁ, ktorá v rokoch 1971 − 2003 pracovala v Okresnej knižnici v Trnave (70. narodeniny).

14. 2. 1865 – V Bratislave umrel župný lekár FRANTIŠEK ČERVINKA, rodák zo Suchej nad Parnou a absolvent gymnázia v Trnave, autor prvej slovenskej práce o prvej pomoci (150. výročie).

15. 2. 1805 – V Trnave umrel pedagóg a básnik ANDREJ ZACHAR, profesor Trnavskej univerzity, neskôr aj Kráľovskej akadémie a riaditeľ gymnázia v Trnave (210. výročie).

15. 2. 1915 – V Ľuboticiach sa narodil pedagóg a historik ANDREJ ČIRČ, predseda trnavskej pobočky Slovenskej historickej spoločnosti a autor viacerých štúdií z dejín Trnavy, ktorý pôsobil v Trnave ako asistent na katedre histórie PdFUK (100. výročie).

17. 2. 1660 – Univerzitné konzistórium v Trnave prerokovávalo priestupky, ktorých sa dopustili viacerí študenti počas fašiangov a dvoch hlavných vinníkov odsúdilo na verejné bičovanie (355. výročie).

21. 2. 1975 – V Trnave umrel univerzitný profesor, pedagóg a odborný publicista JÁN VELIKANIČ, ktorý prednášal postupne na Pedagogickej škole, Pedagogickom inštitúte a PdFUK v Trnave (40. výročie).

24. 2. 1930 – V bývalom trnavskom kine Rádio uviedli prvý zvukový film (85. výročie).

25. 2. 1945 – v Boleráze sa narodila výtvarníčka, poetka a pedagogička VILMA HOLICKÁ, ktorá pôsobí v Trnave, kde študovala na PdFUK (70. narodeniny).

25. 2. 2005 – V Trnave umrel hádzanársky brankár a neskorší tréner MARIÁN HIRNER, hráč Lokomotívy Trnava a reprezentant, ktorému roku 2009 udelili Uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta in memoriam (10. výročie).

26. 2. – V obci Valaská sa narodil kultúrny historik, filológ a publicista ANTON AUGUSTÍN BANÍK, ktorý pôsobil v Trnave ako archivár Spolku sv. Vojtecha a kustód Osvaldovho múzea (115. výročie).

26. 2. 1910 – V Trnave sa narodila spisovateľka, dramatička a prekladateľka VIERA MARKOVIČOVÁ-ZÁTURECKÁ (105. výročie).

27. 2. 1925 – V Cíferi sa narodil literárny historik a výtvarník OSKÁR ČEPAN, ktorému roku 2006 udelili Čestné občianstvo mesta Trnava in memoriam (90. výročie).

PR

 

Vaše hodnotenie: None | Priemerné hodnotenie: 3 (1x hodnotené)