novinky z radnice

V prvých mesiacoch tohto roka dominovali v slovenských médiách dve témy. Teroristický útok v Paríži a referendum na Slovensku. Obidva problémy a spôsob ich riešenia ukázali pretrvávajúce tendencie čiernobieleho videnia sveta a našu nepripravenosť viesť kultivovanú diskusiu. Diskusiu, ktorá by nebola založená na presadzovaní jednostranného pohľadu, ale na počúvaní a hľadaní argumentov pre dorozumenie. Takýto dialóg predpokladá nielen odbornosť a nesenie zodpovednosti za veci spoločné, ale i nevyhnutný čas na premýšľanie o argumentoch iných. Tu vidím jeden z problémov našej takzvanej demokracie. Chýbajúcu „agoru“, teda priestor a nevyhnutný čas na premýšľanie. Prvá demokracia v Grécku riešila princíp komunikácie a diskusie na Agore. Tam sa riešili spoločenské, nie osobné či individuálne, spory, na základe ktorých vznikala dohoda. V modernej spoločnosti sa predpokladalo, že týmto priestorom budú médiá. Už roky však vidíme, že táto predstava zlyháva. V trhovom priestore, v ktorom si médiá musia na seba zarobiť, kde sú aj verejnoprávne médiá vystavené prieskumom sledovateľnosti a politickým vplyvom, je predstava o hľadaní pravdy, o vyváženom či najširšom obraze sveta mylná. Nehovoriac o nevyhnutnom čase, v printovom médiu o priestore, ktorý je pre pochopenie situácie nutný. V každom médiu sú čas i priestor drahé. Často vopred zaplatené. Tento rozpor sa pre nás divákov snažia médiá vyriešiť tým, že poskytnú vyvážený priestor obidvom sporiacim sa stranám. No tam, kde ide o čas, respektíve o priestor, sa do zhutneného obsahu vždy zmestí iba pena, teda to, čo možno zviditeľniť. Podstata, ktorá sa odkrýva v oveľa dlhšom časovom horizonte, pritom uniká. Ešte väčším problémom však je, ak človek nestojí ani na bielej, ani na čiernej strane. Nie kvôli alibizmu, ale na základe porozumenia životu, ktorý je predsa oveľa pestrejší a zložitejší než dva zjednodušené spôsoby videnia. Postoj, ktorý sa nestotožňuje s presadzovaním jednoduchých interpretácií, tak zväčša priestor nemá. Zostáva ticho a v danom systéme akoby neexistoval. V spomínaných prípadoch, útok v Paríži a referendum na Slovensku, nastal podobný scenár. Napriek aj premýšľajúcim úvaham a príspevkom prevládlo dominujúce rozdelenie – za alebo proti. Je dôležité odsúdiť násilie a nenávisť, ale ešte dôležitejšie je pomenovať ich zdroje – nerešpektovanie hodnôt iných a presadzovanie vlastného videnia slobody. Ak budeme naďalej postupovať a myslieť iba v dvoch alternatívach, mám obavu, že postupne nebude čo chrániť. Sloboda je totiž možná len v spoločenstve ľudí. Ak sa pre naše pravdy v mene slobody budeme naďalej zosmiešňovať, znevažovať, ignorovať základy kultúry či strieľať po sebe, tak sloboda zostane len slovom, muníciou proti iným. Roztrhanou zástavou na hroboch mŕtvych.

Pavol Tomašovič

 

Zatiaľ nehodnotené

Observed divorce legal

Observed divorce legal professional, Ed Sherman, recommends a Child-Centered Breakup philosophy, quite as opposed to our existing adversarial legitimate system which usually produces unhappy results including the Alec Baldwin-Kim Basinger struggle over infant custody. childcenter.us


However, you must note there are some youngsters that choose to learn simply by watching as opposed to reading. They may be known since visual pupils. kidsmag.us


One the simplest way to welcome a child into this kind of world is always to offer special baby items. These gifts will who a real care you might have for the little one, but they could also help delight the newest parents and also hopefully acquire their kisses. uniquebaby.us


But, many folks say they've trouble obtaining time to work through - specifically those active parents and many more so in case you are working, furthermore. Here are usually some techniques busy parents will get time to be able to exercise. busyparents.us


Funeral poems can be quite a way regarding parents to get their words and set words about those thoughts and thoughts which could otherwise become difficult to be able to verbalise at this kind of time. helping-parents.us


Though there are numerous myths from the act regarding single nurturing, a youngster of individual parents has equally as much chance regarding thriving inside his future being a child which lives together with both mom and dad together. singleparents.us


If your buying a toddler journey on toy that may surely give your son or daughter hours regarding imaginative enjoy, not to cover they'll function as envy with the neighborhood, then these kinds of Corvette journey on toys must be given any closer seem. toddlermag.us


Extremely bored from your daily recurring chores which you have been doing forever now? Test some really exciting, exciting, and entertaining activities including the extreme sporting activities. If you need some adrenalin dash in carrying out certain action, these really thrilling sporting activities are your better venues. extremesport.us


Through history, athletes for quite some time have almost all strived to succeed in the highest amount of achievement achievable and despite the fact that, called simply by many brands, the comparatively new expression Sports Mastery identifies the fine art and school of thought of understanding your sport to be able to reach the best levels regarding personal fitness achievement. mastersport.us


If you'd prefer sports, you ought to find a patio sport to be able to play. Playing sporting activities outdoors is a powerful way to get workout, get exterior, and spend playtime with your household. There are numerous outdoor activities you could take portion in along with your family and possess all sorts of fun and also family routines. outdoorsport.us


The heart of Dubailand, the particular world's greatest theme playground and vacation destination, you can expect nothing nevertheless the best with regards to sporting facilities plus the residential and also commercial freehold Dubai property offered by this goal built metropolis. sportcity.us


These global magazines are usually mostly composed in Language. A wide variety of magazines are present, which contains sports mags, fashion, monetary, environment, vacation, agriculture, health and other issues inside the society. sportmag.us


I have already been asked quite a few times just what sports gambling portals are usually, as significantly as Now i'm concerned it's merely a fancy name with an online gambling exchange or ways to bet on the web. A lots of Bookmakers have got coined the particular phrase sporting activities betting site, since it's a catchy means of saying on the web betting. sportportal.us


A lot of sports followers are betting around the sports each day. If many of these sports followers were actually employing a sports gambling system to produce the picks for the kids everyday, then they are often winning every one of the sports gamble. thesport.us


Studying and also cramming regarding different subject matter and exams may be nerve-wracking and also exhausting, which explains why many students choose a way to produce their anxiety or undertake a deviation from other usual tedious routine. One way is always to try sports. universalsport.us


When you have always acquired a knack if you are athletic, enjoy instructing and working together with youth athletes you may well be interested in looking at youth sporting activities training. There are numerous resources available to assist you decide in order to try the hand with youth sporting activities training. youthsport.us


Condo insurance policy usually is sold with the Learn Policy connection insurance yet knowing concerning this coverage in more detail may require that you might want another coverage. Buying yet another policy will make certain that the residence is covered to guard assets held. insurancemaster.us


Online insurance policy benefits web sites offer your business and the employees an incredible resource to be able to drastically de-stress the health-related plan method. Learn more in regards to the perks of having an online rewards portal to your small business's insurance coverage. insuranceportal.us


When the particular insurance customer does make contact with, therefore, it is a vital possibility to persuade the consumer to obtain us. Some central sales expertise and strategies will tremendously assist your customer care team. insuranceteam.us


You'll never know when you may need your motor insurance. Getting coming from point Any to level B hasn't been easier when working with your very own car. You save from playing around catching the particular bus, MRT, or perhaps taxi. Sometimes we all run also may errands at the same time and getting your own car will save you lots of time and, not forgetting, money also from prices. insuranceupdates.us


This had not been always thus, as several insurers -- ahead of the Internet became this kind of force -- were sometimes obtuse or caused it to be hard to have insurance responses, for different reasons. Thankfully, that's will no longer the circumstance. insuranceanswers.us


A attractiveness guide lets you take charge of becoming beautiful. This may well sound ridiculous but which is exactly what you should do, take demand. Some are fortunate enough to become born beautiful in the same way some are usually born rich nevertheless the truth with the matter is a lot of the world must earn that. beautyguide.us


Being the particular master you will ever have is seeing the sweetness you are as well as the beauty you might have inside regarding you. The surface life is our personal mirror. Individuals we meet will be the mirror regarding who we have been. It is very important that we connect to our interior beauty. beautymaster.us


There is certainly an swap of items and sweets to mention Diwali desires, and on the web portals mailing Diwali items to Bangalore have got made the task easier for your people living a long way away from their loved ones. beautyportal.us


One with the oldest method of treatments, Ayurveda provides today occupied a significant place inside beauty attention and therapy. Using different herbs and also herbal products, Ayurvedic attractiveness treatment is very natural and provides the finest results. beautytoday.us


We could all work with a collagen enhance, hence the particular popularity regarding collagen needles. But using this supplement it is possible to just require a few capsules per day with dishes, and be continuing your journey to durability and attractiveness. superbeauty.us


It is a real minefield! Everywhere an individual tread inside the collagen super beauty solutions jungle, there exists a danger, danger or con. Many with the products which can be touting the particular so referred to as collagen super beauty solutions are packed with toxins and also harmful chemical compounds. ultrabeauty.us


This is why these goods never surpass their claims. The man made chemicals which can make up the products are, fundamentally, "dead. " Your skin layer is normal and still living and wants organic care to guide a healthful, beautiful problem. organiccare.us


Naturally, you'll not consider a Doberman would certainly make the most effective family family pet. It will be understandable to own concerns. This informative article will deal with your concerns and offer some beneficial insight directly into this specific dog. bestfamilypets.us


Determing the best pet insurance to suit your needs and the household animals may be tricky. Although pet insurance policy is comparatively new, there already are a sizable level of providers in the marketplace all declaring their insurance coverage is the right choice for an individual. bestpets.us