novinky z radnice

2. 3. 1940 – V Trnave sa narodil hudobný skladateľ, klavirista a pedagóg JURAJ BENEŠ, absolvent gymnázia v Trnave, prodekan Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU a dramaturg Opery SND v Bratislave (75. výročie).

2. 3. 1940 – V Trnave sa narodil vysokoškolský pedagóg a odborný publicista JOZEF MATÚŠ, rektor Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (75. narodeniny).

4. 3. 1815 – V Skalici sa narodil národný buditeľ, básnik, publicista a kňaz JÁN BLAHO, predseda Spolku sv. Vojtecha v Trnave (200. výročie).

4. 3. 1935 – V Špačinciach sa narodil hudobník, prvý slovenský dobrista a kapelník skupiny Carawell Western AUGUST BLEŠČÁK, spoluzakladateľ trnavského Dobrofestu a v rokoch 1995 – 96 jeho riaditeľ (80. výročie).

7. 3. 1910 – V Dolnom Štefanove sa narodil františkán, organista a vedúci spevokolu JÁN EFRÉM HOBLÍK, ktorý pôsobil v Trnave, kde mu r. 2005 bolo udelené Uznanie zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Trnava in memoriam (105. výročie).

10. 3. 1920 – V Trnave sa narodil boxer PAVOL BLESÁK, člen AC Jánošík Trnava, trojnásobný majster Slovenska a majster ČSR (95. výročie).

15. 3. 1615 – Uhorský kráľ MATEJ II. uzavrel v Trnave mierovú zmluvu s GABRIELOM BETLENOM (400. výročie).

15. 3. 1945 –V Trnave sa narodil divadelný a filmový herec KAROL ČÁLIK, sólista spevohry Novej scény v Bratislave (70. narodeniny).

16. 3. 1920 –V Trnave sa narodil basketbalista, reprezentačný tréner, telovýchovný pedagóg a športový funkcionár GUSTÁV HERRMANN, ktorého roku 2000 vyhlásili za najlepšieho slovenského basketbalového trénera 20. storočia (95. výročie).

18. 3. 1615 – Mestská rada v Trnave potvrdila artikuly trnavských majstrov mäsiarov (400. výročie).

18. 3. 1970 – Katedrála sv. Jána Krstiteľa v Trnave bola vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku (45. výročie).

18. 3. 1910 – V Špačinciach sa narodil hudobný skladateľ, dirigent, saleziánsky pedagóg a kňaz JOZEF STREČANSKÝ, Čestný občan mesta Trnava in memoriam, ktorého pamiatku pripomína pamätná tabuľa na budove Arcibiskupského úradu (105. výročie).

19. 3. 1925 – V Trnave vznikol futbalový športový klub Rapid Trnava (90. výročie).

21. 3. 1665 – Ostrihomský kanonik JURAJ HAŠKO oznámil listom rektorovi Trnavskej univerzity, že ostrihomský arcibiskup zamietol jeho návrh zriadiť v Trnave aj katedru slovenčiny (350. výročie).

23. 3. 1865 – V Trnave sa narodil právnik a odborný publicista VOJTECH BALKAY, autor viacerých prác o banskom práve (150. výročie).

23. 3. 1925 – V Paríži sa narodil v Trnave pôsobiaci akademický sochár, maliar a výtvarný pedagóg JOSEPH JURČA, ktorému roku 1996 udelili Cenu mesta Trnava za celoživotné umelecké dielo (90. výročie).

23. 3. 1940 – V Bratislave sa narodil horolezec a publicista CELESTÍN RADVÁNYI ml., funkcionár a dlhoročný tajomník HO Slávia v Trnave (75. výročie).

24. 3. 1785 – V Borskom sv. Mikuláši sa narodil najvýznamnejší bernolákovský básnik a prekladateľ JÁN HOLLÝ, absolvent trnavského seminára, ktorý pôsobil ako kňaz v Hlohovci, Maduniciach a na Dobrej Vode (230. výročie).

26. 3. 2014 – V Trnave umrel historik, bibliograf a publicista HADRIÁN RADVÁNI, ktorému mesto Trnava udelilo Čestné občianstvo a Trnavská univerzita zasa čestný doktorát filozofických vied (1. výročie).

29. 3. 1705 – V Trnave umrel profesor Trnavskej univerzity a v rokoch 1691-93 aj jej rektor MARTIN SENTIVÁNI, autor prvého encyklopedického diela vo vtedajšom Uhorsku (310. výročie).

29. 3. 2005 – V Trnave umrel hudobník a hudobný pedagóg JINDRICH RICHTER, riaditeľ ZUŠ v Trnave (10. výročie).

31. 3. 1945 – Ruské lietadlá ostreľovali nemecké vojenské kolóny ustupujúce z Trnavy (70. výročie).

31. 3. 1995 – Pápež JÁN PAVOL II. zriadil Bratislavsko-trnavskú arcidiecézu (20. výročie).

P.R.

 

Zatiaľ nehodnotené