novinky z radnice

Rok pred začatím druhej svetovej vojny dokončil Stefan Zweig román Netrpezlivosť srdca. Príbeh je psychologickou sondou do spoločnosti nachádzajúcej sa na pokraji vojnového šialenstva. Svet bez spoločných hodnôt, ľudia v existenčnej neistote, ekonomika v kríze a chýbajúce autority. Román zachytáva rozpad a koniec jedného sveta. Autorov ponor do spoločnosti v mnohom pripomína dnešnú situáciu. Rozpadom rozdeleného sveta na východ a západ neprevládla v spoločnosti atmosféra pokoja a tvorby. Po rokoch nadšenia a nádejí nastúpila skepsa, rezignácia na politiku, ignorovanie volieb a strata dôvery v predstaviteľov spravodlivosti či ekonomiky. V kombinácii so sociálnou a existenčnou neistotou sa vyplavuje na povrch apatia a frustrácia. V otvorenom mediálnom priestore tak vzniká hlad po iracionálnych túžbach, ktoré virtuálny svet v anonymnom prostredí dokonale živí. Podsúvaná predstava bezstarostného sveta a bezproblémovej budúcnosti hlodá v každom z nás. Podporuje ju slepá viera v neohraničený rozvoj, udržiavaná mechanizmom pôžičiek a úverov. Sľubujú nám šťastie už dnes. Na úkor zajtrajška. Čím viac sa blížime k zajtrajšku, tým viac odkrývame, že ubúda nielen z požičaného, ale i zo života samotného. Rozpor medzi víziou a skutočnosťou môže okrem apatie a frustrácie vyvolať aj netrpezlivosť. V mnohých prípadoch pramení z nereálneho očakávania či zo zúženému pohľadu na svet. V ňom sa dovolávame práv, ktoré sú skôr možnosťou a darom než povinnosťou. V nepochopení sa ich domáhame aj násilím. Jeho použitie ospravedlňujeme nutnosťou nastoliť naše dobré predstavy na úkor tých zlých. Netrpezlivosť prekračujúca do násilia však ústi do vojny. Rok po vydaní románu dal autorovi za pravdu. Nezdravá atmosféra a netrpezlivosť je podhubím pre absurdné riešenia s bolestivými následkami.

Sedemdesiat rokov po skončení vojny nenaznačuje, že by sme sa poučili. Stále túžime presadiť našu predstavu poriadku a pravdy aj za cenu nepriateľstva a násilia. Hľadajúc vinníkov za našu nespokojnosť zjednodušujeme poriadok sveta do delenia na dobrých a zlých. Ak sa naozaj chceme vyhnúť násilným riešeniam problémov, nesmieme podľahnúť netrpezlivosti. Predísť jej predpokladá porozumieť skutočnosti, že svet racionálne a mocensky neobsiahneme ako celok vo všetkých súvislostiach. Pokora pred životom, ktorý je viac darom než právom, umožňuje neprepadnúť prehnaným túžbam. V osobnom i v spoločenskom živote.

Pavol Tomašovič

 

Vaše hodnotenie: None | Priemerné hodnotenie: 3 (1x hodnotené)