novinky z radnice

1. 4. 1915 – V Postupiciach sa narodil technik, konštruktér a vynálezca BOHUMIL ZACH, ktorý pôsobil v Trnave, kde aj umrel (100. výročie).

1. 4. 1930 – V Budmericiach sa narodil lekár, pedagóg a odborný publicista TIBOR TIBENSKÝ, primár a neskôr prednosta Internej kliniky Fakultnej nemocnice v Trnave, nositeľ Uznania za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Trnavy za rok 2012 (85. narodeniny).

1. 4. 1945 – Ustupujúca nemecká armáda opustila Trnavu a do mesta vstúpili vojská II. ukrajinského frontu Červenej armády (70. výročie).

1. 4. 1990 – Divadlo pre deti a mládež v Trnave bolo premenované na Trnavské divadlo (25. výročie).

2. 4. 1700 – V Trnave umrel PETER KISS, profesor Trnavskej univerzity, dekan jej filozofickej fakulty a riaditeľ seminára (315. výročie).

5. 4. 1925 – V Trnave sa narodil televízny technik KAROL JAURA, spolubudovateľ technickej základne slovenského filmu (90. výročie).

9. 4. 1960 – Národné zhromaždenie schválilo územnú reorganizáciu Československa, podľa ktorej vznikli na Slovensku tri kraje a 33 okresov, z ktorých jeden bol Trnavský okres (55. výročie).

9. 4. 2005 – V Bratislave umrel astrofyzik a odborný publicista ANTON HAJDUK, prvý rektor obnovenej Trnavskej univerzity (10. výročie).

11. 4. 1690 – Za trnavského richtára bol zvolený Slovák MIKULÁŠ RAST (325. výročie).

12. 4. 1990 – V Bratislave umrel archivár, historik, pedagóg a odborný publicista JOZEF WATZKA, rodák z Trnavy (25. výročie).

16. 4. 1895 – Trnavská meštianka MÁRIA UJGYÖRGYOVÁ testamentárne odkázala svoj majer a rozsiahle polia mestu Trnave. Z tohto majetku mesto potom založilo základinu na podporu chudobných (120. výročie).

17. 4. 1925 – V Starej Bystrici sa narodil herec a režisér VENDELÍN KUFFEL, ktorý pôsobil v Krajovom divadle v Trnave (90. výročie).

18. 4. 1945 – V Trnave sa narodil hádzanár PETER ŠOTTNÍK, dlhoročný hráč Slávie Trnava, tréner žien a dorasteniek ŠK Modranka (70. narodeniny).

19. 4. 1880 –V Trnave sa narodil redaktor a vydavateľ novín Trnavský kraj ANDREJ KUBAL, spoluzakladateľ Sociálno-demokratickej strany v Trnave a poslanec NZ (135. výročie).

20. 4. 1915 – V Chorvátsku sa narodil redaktor a prekladateľ VILIAM KOVÁR, ktorý pôsobil v Trnave, kde aj umrel (100. výročie).

20. 4. 2005 – V Trnave umrel pedagóg, výtvarník a tvorca mnohých príležitostných poštových pečiatok MILAN ŠNIRC, ktorému r. 2008 udelili Cenu mesta Trnavy in memoriam za významnú reprezentáciu a propagáciu mesta vo filatelii (10. výročie).

21. 4. 1790 – V Trnave umrel pedagóg, historik a básnik ANTON MUŠKA, profesor Trnavskej univerzity, jej kancelár a dekan teologickej fakulty (225. výročie).

21. 4. 1910 – V Trnave sa narodil zápasník JOZEF HERDA, strieborný medailista na OH 1936 v Berlíne, majster Európy a 15-násobný majster ČSR. V Trnave jeho meno nesie športové gymnázium a námestie a roku 2006 mu bolo udelené Čestné občianstvo mesta Trnava in memoriam (105. výročie).

23. 4. 1780 – V Trnave sa narodil kníhtlačiar a mestský funkcionár JÁN KRSTITEĽ JELÍNEK (335. výročie).

24. 4. 1595 – V Slepčanoch sa narodil ostrihomský arcibiskup JURAJ SELEPČÉNI-POHRONEC, ktorý dal v Trnave postaviť pre slovenských veriacich osobitný kostolík sv. Mikuláša, zriadil kňazský seminár a zaslúžil sa aj o otvorenie právnickej fakulty Trnavskej univerzity (420. výročie).

28. 4. 1430 – Po niekoľko dní trvajúcej bitke vojsko uhorského kráľa ŽIGMUNDA porazilo husitov pri Trnave na bojisku medzi Modrankou a Vlčkovcami (585. výročie).

28. 4. 1925 – V Brestovanoch sa narodil spisovateľ, novinár a Čestný občan mesta Trnavy MICHAL LOŠONSKÝ, ktorý študoval na arcibiskupskom gymnáziu v Trnave a neskôr pôsobil v emigrácii ako redaktor Rádia Slobodná Európa (90. narodeniny).

29. 4. 2005 – V Trnave umrel lekár JÁN GRUJBÁR, dlhoročný primár dojčensko-kojeneckého oddelenia trnavskej nemocnice, ktorého r. 2004 ocenili Uznaním za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Trnavy (10. výročie).

30. 4. 1735 – V Trnave umrel lekár, prírodovedec a odborný spisovateľ ŠTEFAN PAVOL BÁČMEDEI, autor opisu morovej epidémie, ktorá roku 1733 zasiahla Trnavu (280. výročie).

P.R.

 

Zatiaľ nehodnotené