novinky z radnice

1. 5. 2005 – V Trnave umrel hudobník a hudobný pedagóg René NÁVOJ, učiteľ na ZUŠ v Trnave (5. výročie). 3. 5. 1270 – Na Margitinom ostrove v dnešnej Budapešti umrel uhorský kráľ BELO IV., ktorý udelil Trnave mestské privilégiá (740. výročie).

4. 5. 1990 – V Trnave sa uskutočnilo slávnostné znovuodhalenie sochy generála M. R. ŠTEFÁNIKA (20. výročie). 7. 5. 1700 – Narodil sa holandský lekár a ríšsky protomedikus Gerhard van SWIETEN, osobný lekár cisárovnej Márie Terézie, ktorý inicioval založenie lekárskej fakulty Trnavskej univerzity (310. výročie).

7. 5. 1925 – V Šelpiciach sa narodil univerzitný profesor, biblista a kňaz Jozef HERIBAN, absolvent trnavského gymnázia, misionár v Japonsku a profesor Pápežskej saleziánskej univerzity v Ríme (85. výročie).

9. 5. 2000 – V Trnave umrel novinár Milan JURINA, dlhoročný šéfredaktor okresného týždenníka Trnavský hlas (10. výročie).

10. 5. 1930 – V Nových Zámkoch sa narodil divadelný a filmový herec Lotár RADVÁNYI, ktorý v Trnave vyrastal a neskôr v rokoch 1960 – 65 pôsobil v Krajovom divadle (80. výročie).

12. 5. 1435 – Po porážke husitov hajtman BLAŽKO z Borotína so svojím vojskom opustil dovtedy obsadenú Trnavu (575. výročie).

12. 5. 1635 – Uhorský prímas a kardinál Peter PÁZMAŇ vydal zakladajúcu listinu Trnavskej univerzity (375. výročie).

12. 5. 1755 – V Trnave umrel pedagóg, prírodovedec, fyzik a historik Štefan GAŽO, profesor Trnavskej univerzity (255. výročie).

13. 5. 1435 – Do Trnavy prišiel kráľ ŽIGMUND (575. výročie).

13. 5. 1905 – V Nemčiciach na Morave sa narodil prírodovedec, ornitológ a odborný publicista František MATOUŠEK, spoluzakladateľ a prvý riaditeľ Krajského múzea v Trnave (dnes Zsl. múzeum), kde aj umrel (105. výročie).

14. 5. 1985 – Na trnavskej železničnej stanici sa uskutočnilo slávnostné otvorenie elektrifikovanej železničnej trate z Bratislavy do Trnavy (25. výročie).

15. 5. 1360 – V Trnave sa uskutočnila mierová porada, tzv. porada kráľov, ktorej sa zúčastnili kráľ ĽUDOVÍT I., cisár KAROL IV. a rakúsky vojvoda RUDOLF IV. (650. výročie).

16. 5. 1815 – V Trnave umrel hudobný skladateľ a organista Jozef Ferdinand REHÁK, člen františkánskej rehole a autor učebnice gregoriánskeho spevu (195. výročie).

16. 5. 1845 – V Beňove sa narodil hudobný skladateľ, organista, spisovateľ, pedagóg a autor učebníc František Otto MATZENAUER, tajomník Spolku sv. Vojtecha a profesor na Učiteľskom ústave v Trnave, kde aj umrel (165. výročie).

 16. 5. 1820 – Ostrihomský arcibiskup Alexander RUDNAY na pokyn panovníka presťahoval sídlo arcibiskupstva z Trnavy späť do Ostrihomu (190. výročie).

19. 5. 1780 – Narodil sa český hudobný skladateľ Václav MALINSKÝ, ktorý pôsobil v Trnave, kde aj umrel (230. výročie).

20. 5. 2000 – Na budove arcibiskupského úradu v Trnave na ulici M. Schneidera Trnavského slávnostne odhalili pamätnú tabuľu dirigentovi, hudobnému skladateľovi a kňazovi Jozefovi STREČANSKÉMU (10. výročie).

28. 5. 1645 – Trnavu obsadilo povstalecké vojsko Juraja RÁKOCIHO (365. výročie).

28. 5. 1990 – V Trnave umrela klaviristka, hlasová pedagogička a dlhoročná riaditeľka hudobnej školy Rozália ARNOLDOVÁ, ktorej bolo roku 2005 udelené Uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Trnava in memoriam (20. výročie).

30. 5. 1930 – V Trnave bol založený robotnícky spevokol Bradlan (80. výročie).

31. 5. 1985 – V Trnave bolo 6 poštových úradov, vyše 9 000 telefónnych účastníkov, asi 15 000 rozhlasových a 16 000 televíznych koncesionárov (25. výročie).                                                                                                           P.R.

Zatiaľ nehodnotené