novinky z radnice

Telovýchovný pavilón v škole na Kornela Mahra dostal novú strechu ♦ Pokračuje oprava komunikácií a chodníkov ♦ Upleťte si na Májovom kvete košíček na milé drobnosti ♦ Súčasťou Májového kvetu bude aj výstava kaktusov a sukulentov ♦ Sú tu už štvrté Trnavské športové hry seniorov ♦ Súťaž družstiev mladých zdravotníkov ♦ Trnavský FoTTofest sa sťahuje z amfiteátra na korzo ♦ Chcete ponúkať svoj tovar na júnovom Trnavskom rínku? ♦ Západné krídlo radnice bude otvorené v stredu a v nedeľu ♦ Vďaka trnavským „esemkárom“ opäť rozkvitnú v meste slnečnice ♦ Pozvánka na Deň rodiny 2015 ♦ Celomestská deratizácia v Trnave

Telovýchovný pavilón v škole na Kornela Mahra dostal novú strechu

Mestská samospráva pokračuje aj tento rok v rekonštrukcii školských budov. V apríli bola ukončená kompletná výmena strechy na telovýchovnom pavilóne Základnej školy na Ulici Kornela Mahra. Namiesto starej zatekajúcej plochej strechy, ktorú už nebolo možné opraviť, má dnes telocvičňa novú ľahkú strešnú konštrukciu a strešný plášť vrátane zateplenia. Ďalším krokom v zlepšovaní podmienok na telesnú výchovu v tejto škole bude výmena športového povrchu podlahy veľkej a malej telocvične v pavilóne G. Po odstránení pôvodnej vlysovej podlahy bude podklad opravený a vyrovnaný samonivelizačnou hmotou. Nasledovať bude položenie systémového roštu a veľkoplošných parkiet s vyznačením čiar na jednotlivé športy.

Pokračuje oprava komunikácií a chodníkov

Už vo februári začala mestská samospráva zabezpečovať opravy komunikácií poškodených mrazom. V marci bolo zrekonštruované parkovisko pre šesť áut ako súčasť obnovy verejných priestorov pred mestským úradom na Trhovej ulici, ktorá sa začala v minulom roku. Do konca tretieho štvrťroku bude zrekonštruovaná aj príjazdová komunikácia tak, aby tvorila ucelený úsek s napojením na pešiu zónu. Začiatkom apríla sa v centrálnej mestskej zóne začali práce na osádzaní stojanov pre bicykle a obnova vodorovného dopravného značenia na území mesta, v čase uzávierky tohto vydania sa uskutočňovali opravy a povrchové úpravy chodníkov vo vnútri bloku obytných domov na Ulici V. Clementisa 55 – 57. Na máj je naplánovaná rekonštrukcia chodníka na Ulici Jána Bottu na úseku od Šafárikovej po Ulicu Terézie Vansovej, v júni sa má uskutočniť oprava lávky pre peších, ktorá tvorí prepojenie ulíc F. Kráľa a Šípovej cez Trnávku.

Upleťte si na Májovom kvete košíček na milé drobnosti

Patríte k tým, ktorí milujú vidiecku atmosféru interiérov či záhrad dotvorenú pletenými košmi či košíčkami rôznych tvarov a veľkostí? Práve pre vás je pripravený kurz pletenia košíkov s Ribišškou, ktorý organizuje Mesto Trnava v rámci podujatia Májový kvet 13. mája od 9.00 do 13.00 h pred radnicou.

Kurz je vhodný pre začiatočníkov, ktorí sa chcú naučiť pliesť košíky z pedigu do pevného sololitového dna od A do Z, vrátane techniky začínania, samotného pletenia a uzatvárania. Absolventi kurzu budú vystrojení vedomosťami, vďaka ktorým už dokážu upliesť košík aj sami.

Záujemkyne či záujemcovia o kurz sa môžu do 5. mája prihlásiť tel. č. 0905 153 181 alebo e-mailom na adresu ribisska@centrum.sk.

Súčasťou Májového kvetu bude aj výstava kaktusov a sukulentov

Pohľad na rozmanité sukulenty, ktoré v prírode rastú na ťažko dostupných miestach púští a hôr Mexika a Južnej Ameriky, aj na ich nádherné pestrofarebné kvety rôznych tvarov ponúkne záujemcom výstava kaktusov a sukulentov, ktorú pripravuje trnavský klub kaktusárov a sukulentárov Islaya 13. a 14. mája na nádvorí radnice v rámci kvetinového rínku Májový kvet.

„Trnavskí kaktusári budú pri tejto príležitosti prezentovať rastliny z vlastných zbierok v zaujímavom aranžmáne. Pre všetkých, ktorí už tieto rastliny pestujú alebo majú o ich pestovanie záujem, bude slúžiť aj poradenská služba,“ informuje predseda klubu Islaya Blažej Strašifták.

Organizátori výstavy nezabudli ani na záujemcov, ktorí si budú chcieť kúpiť niektorú z týchto zaujímavých rastlín do novozakladanej zbierky alebo len tak, pre radosť. Pre nich budú nachystané menšie výpestky na predaj v stánku na Trojičnom námestí pred divadlom.

Sú tu už štvrté Trnavské športové hry seniorov

Rodí sa nová tradícia, 23. mája o 10. hodine sa v športovom areáli na Slávii začnú už štvrté Trnavské športové hry seniorov. „Opäť pozývame všetkých aktívnych seniorov, ktorí majú chuť si zasúťažiť v nenáročných športových disciplínach. Pre mužov aj ženy sú pripravené behy na krátke a dlhé trate (50 m, 60 m, 200 m, 300 m), hod granátom na cieľ, pre ženy hod valčekom, pre mužov kop na bránku cez prekážku a napokon streľba zo vzduchovky,“ informuje Ingrid Huňavá z kancelárie Zdravé mesto Trnava.

Súťažiť sa bude v troch vekových kategóriách, ktoré sa začínajú od 61 roku a končia vekom nad 70 rokov. Pre aktívnych účastníkov – športovcov bude zabezpečený pitný režim. Pre víťazov sú pripravené pekné ceny.

Prihláška na podujatie bude k dispozícii na webovej stránke mesta, v denných centrách, na radnici u informátora a na mestskom úrade v kancelárii Zdravé mesto, číslo dverí 168. Termín uzatvorenia prihlášok je 15. máj 2015. Všetky informácie o podujatí môžete získať v kancelárii Zdravé mesto, Mgr. Ingrid Huňavá, tel. číslo : 033/32 36 168.

Organizátormi podujatia sú Mesto Trnava, Kalokagatia – Centrum voľného času a Mestská organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska Trnava.

Súťaž družstiev mladých zdravotníkov

Súťaž družstiev prvej pomoci organizuje 22. mája Územný spolok Slovenského Červeného kríža v Trnave v spolupráci so Základnou a materskou školou na Atómovej ulici, Mestom Trnavou – kanceláriou Zdravé mesto, Trnavským osvetovým strediskom a Trnavským samosprávnym krajom. Súťaže sa zúčastnia deti základných škôl okresov Trnava, Hlohovec a Piešťany, aby si overili si vedomosti z poskytovania predlekárskej prvej pomoci, ktoré nadobudli v krúžkoch prvej pomoci na školách počas školského roka.

Súťažné disciplíny budú pozostávať z vedomostí o Slovenskom Červenom kríži, hnutí Červeného kríža / Červeného polmesiaca a o bezpríspevkovom darcovstve krvi, teoretických zdravotníckych vedomostí, poznatkov o kardiopulmonálnej resuscitácii a z praktického poskytovania prvej pomoci.

Trnavský FoTTofest sa sťahuje z amfiteátra na korzo

Populárna súťažná parková výstava FoTTofest sa sťahuje z amfiteátra, kde sa uskutočnilo päť predchádzajúcich ročníkov, do nového prostredia. Miestom tohtoročného stretnutia všetkých milovníkov a priaznivcov fotografie pod šírym nebom bude v sobotu 30. mája o 13. hodine po prvý raz samotné centrum nášho mesta, pešia zóna na Hlavnej ulici. Organizátormi podujatia sú Mesto Trnava a fotoklub Iris.

Rovnako ako v predchádzajúcich rokoch budú pre vystavujúcich autorov pripravené závesné siete, na ktorých môže ktokoľvek prezentovať svoju tvorbu. Vstup na podujatie je voľný. Na záver akcie budú vyhlásení tí najúspešnejší na základe hlasovania návštevníkov, aj na základe výberu odbornej poroty. „Prihlásiť sa môžete aj vy, možno sa stanete prekvapujúcim objavom šiesteho ročníka. Dúfame, že vás priláka výstava fotografií v tomto exponovanom a zároveň veľmi príjemnom prostredí,“ pozýva Trnavčanov a návštevníkov mesta podpredseda fotoklubu Iris Jiří Svoboda.

Chcete ponúkať svoj tovar na júnovom Trnavskom rínku?

Prvý tohtoročný mestský trh Trnavský rínek sa uskutoční 13. júna opäť na krásnej Kapitulskej ulici. Organizátori rínku už teraz plánujú celodenný sprievodný program pre deti i dospelých a oslovujú potenciálnych predajcov. Záujem je najmä o ponuku ovocia, zeleniny a kvetov. Ak máte prebytky ovocia alebo zeleniny v záhrade, môžete sa aj vy prihlásiť na júnový Trnavský rínek. Stačí, ak do 10. mája napíšete na e-mail trnavsky.rinek@gmail.com.

Západné krídlo radnice bude otvorené v stredu a v nedeľu

Vzhľadom na požiadavky záujemcov o návštevu výstav aj samotného západného krídla radnice, ktoré je jedným z klenotov mestskej pamiatkovej rezervácie, budú jeho priestory sprístupnené každú stredu a nedeľu od 15.00 do 18.00 h. Dôvodom na úpravu otváracích hodín je snaha vyjsť v ústrety aj tým záujemcom, ktorým pracovné povinnosti nedovoľovali navštíviť západné krídlo radnice, ktoré bolo otvorené vždy v utorok a vo štvrtok len do 17. hodiny. Organizované skupiny môžu požiadať o vstup aj v inom čase, treba sa však ohlásiť minimálne dva pracovné dni vopred, telefonicky na číslach 033/32 36 351 a 033/32 36 159 alebo e-mailom na adrese michal.zitnansky@trnava.sk.

Vďaka trnavským „esemkárom“ opäť rozkvitnú v meste slnečnice

Informačný deň o sclerosis multiplex sa uskutoční pri príležitosti Svetového dňa ľudí so sclerosis multiplex – World MS day v piatok 22. mája od 8. do 14. hodiny pred radnicou, na Trojičnom námestí a pred obchodným centrom na Clementisovej ulici. Členovia Klubu Sclerosis Multiplex Trnava (esemkári), ich priaznivci a dobrovoľníci v spolupráci s mestom Trnavou a pod záštitou primátora Petra Bročku budú ozdobovať okoloidúcich slnečnicami, ktoré sú symbolom ľudí s diagnózou skleróza multiplex na Slovensku, rozdávať informačné materiály o tejto nevyliečiteľnej chorobe, a tiež o 22-ročnej existencii klubu SM a jeho činnosti. Súčasťou podujatia bude verejná zbierka za účelom získania finančných prostriedkov na rekondičné pobyty pre pacientov s diagnózou sclerosis multiplex. Cieľom podujatia je dostať do povedomia verejnosti slnečnicu ako symbol diagnózy sclerosis multiplex a poukázať na to, že chorí ľudia = esemkári sú tu, a chcú žiť s nami, nielen vedľa nás. Členovia Klubu Sclerosis Multiplex veria, že zdraví ľudia vyjadria spolupatričnosť s nimi pripnutou slnečnicou a touto cestou im odkazujú: „Hoci si navzájom pomáhame ako najlepšie vieme, bez pomoci vás, sociálne cítiacich ľudí, sa nezaobídeme.“

Pozvánka na Deň rodiny 2015

„Rodina tvorí dôležitú súčasť života každého z nás. V prostredí rodiny sa delíme so svojimi radosťami, ale aj bolesťami a sme schopní prekonávať životné prekážky. V rodine dozrievajú predstavy mladého človeka o živote a formuje sa základný rebríček hodnôt dôležitý pre celý život. Rodina je školou ľudskosti, v ktorej sa učíme vzájomnej láske a úcte a službe slabším. Preto je rodina nenahraditeľná.“

Takto znie vyhlásenie Dňa rodiny, ktoré už po šiestykrát zaznie v Trnave v sobotu 23. mája na podujatí, ktoré pripravuje Mesto Trnava v spolupráci s Centrom pomoci pre rodinu a pripája sa tak k ďalším štyridsiatim mestám na Slovensku, ktoré si pravidelne v máji tento deň pripomínajú. Nad podujatím prevzal záštitu Arcibiskupský úrad v Trnave a finančne ho podporuje aj Trnavský samosprávny kraj.

Program sa začne o 15. hodine sv. omšou pre rodiny v jezuitskom kostole, pokračovať bude o 16. hodine v Mariánskej sále pri kostole jezuitov kultúrnym predstavením, kde budú účinkovať detské tanečné skupiny, mladí speváci a umelci. Na záver je pripravené predstavenie kúzelníka. Hostkou tohto ročníka bude aj Paulína Ištvancová s kapelou. Na nádvorí pred Mariánskou sálou bude sprievodný program pre deti, mládež a celé rodiny. Nebudú chýbať nafukovacie atrakcie, ukážky historického šermu, maľovanie na tvár, jazdenie na koníkoch a iné zaujímavé aktivity. Novinkou tohto ročníka je súťažná šou 5-členných rodinných družstiev. Na nádvorí budú mať priestor aj neziskové organizácie, ktoré zameriavajú svoju činnosť na pomoc rodinám.

Celomestská deratizácia v Trnave

Za účelom predchádzania vzniku a šíreniu prenosných ochorení odporúča Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trnave vykonať v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. do 20. mája celomestskú deratizáciu (reguláciu živočíšnych škodcov).

Deratizáciu by mali vykonať fyzické a právnické osoby – podnikatelia, ako aj právnické osoby v objektoch určených na podnikanie, predovšetkým v školských a zdravotníckych zariadeniach, zariadeniach sociálnych služieb, bytových a polyfunkčných domoch, v suterénnych a pivničných priestoroch, v areáloch živočíšnej výroby, potravinárskej výroby a potravinárskych prevádzkach, v reštauračných zariadeniach a v skladoch. Fyzické osoby – občania by mali vykonať deratizáciu v pivničných priestoroch pri chovoch hospodárskych zvierat, v rodinných a bytových domoch. Objekty, v ktorých sa bude deratizácia vykonávať, musia byť upratané, zbavené materiálov a nečistôt, ktoré prispievajú k množeniu škodcov.

Celoplošný výkon deratizácie má zabezpečiť likvidáciu škodcov na čo najväčšom území a zabrániť ich migrácii do objektov, ktoré neboli ošetrené.

 

Zatiaľ nehodnotené